Lenovo forskning og innovasjon

Med 1,3 milliarder dollar investert i forskning og utvikling det siste regnskapsåret, er Lenovo i forkant av innovativ tenkning. Gjennom denne undersøkelsen kan vi bedre forstå menneskelig atferd og få tilgang til innsikt som bidrar til kontinuerlig utvikling av kundesentriske produkter, løsninger, programvare og tjenester.

Dette fokuset har ført til utmerkelser, inkludert prisen Fast Company’s 2020 Best Workplaces for Innovators.

Forretningsgruppene våre lanserer kontinuerlig innovasjoner på markedet, mens Lenovo Research fokuserer på å utvikle kjerneteknologier i en 2- til 5-årshorisont. Lenovo Capital and Incubator Group ser 5–10 år frem i tid. Vår «innovasjonstrekant» bruker styrkene våre som et globalt selskap med 15 forsknings- og utviklingssteder rundt om i verden, inkludert i Kina, Japan og USA.

Vår forskning fokuserer på sentrale områder, inkludert:

Enhets- og infrastrukturinnovasjon

Vi er banebrytende på ny teknologi og utvikler den til produkter gjennom forretningsenhetene.

Kunstig intelligens

Vi bygger et økosystem for innovasjon innen kunstig intelligens ved å samarbeide tett med akademiske, industrielle og andre partnere om kjerneområder og viktige applikasjoner, for eksempel: Intelligente assistenter for AI-programvare (Lenovo LiCO), intelligente tjenester, intelligent produksjon, intelligent beslutningstaking og smarte helsetjenester.

5G

5G vil være kjerneteknologi for forbrukere, telekommunikasjon og, med apper for vertikale sektorer, industriell IoT i fremtiden. Vi utvikler 5G-kjerneteknologier for fremtiden for mobilkommunikasjon, lager algoritmer og protokoller med høy ytelse, deltar i formuleringen av internasjonale 5G-standarder og jobber med viktige standardpatenter.​

Nettskybasert databehandling/Edge Computing

Utvikling av toppmoderne databehandlingsplattform og virtualiseringsteknologier, og leverer neste generasjons skyserverløsninger og nøkkelteknologier for Lenovos datasentervirksomhet på systemnivå. Arbeider med å bygge en ny generasjons mikrodatasentre som integrerer maskinvare, programvare og informasjonsteknologi/databehandlingsteknologi med edge computing, og utvikler edge computing-plattform og applikasjoner i 5G-tiden.

Industrielt design

Arbeider for å bygge neste generasjons PC-formfaktor for nye scenarioer.

Blokkjede

Vi er forpliktet til forskning på blokkjedeteknologi, og vi utvikler blokkjedeaktiverte forsyningskjedeløsninger for produksjonssektoren.

Utvidet virkelighet

Basert på teknologi for visjonsintelligens formidler laboratoriet kompliserte løsninger innen smart produksjon, smart vedlikehold og smart registrering osv.