Monimuotoisuus ja osallistaminen

Ihmisten yhdistäminen muuttaa maailmaa

Lenovo on poikkeuksellisen globaali liikeyritys, ja monimuotoisuus on yksi sen suurimmista vahvuuksista. Lenovon pitkäjänteinen vastuuntunto käyttövoimanaan johtajamme eri puolilla maailmaa ovat sitoutuneet innovointiin sekä tulevaisuuden vaalimiseen.Tutustu Lenovon ja Intelin uusimpaan tutkimukseen: Diversity and Inclusion in the Global Workplace

Aidosti globaali yritys

Lenovo on aina ymmärtänyt, kuinka tärkeää monimuotoisuus on, kun kilpaillaan monitahoisessa maailmassa. Olemme alusta saakka suosineet globaalia ajatusmaailmaa, joka sulauttaa idän ja lännen erilaiset kulttuurit yhdeksi yhtiöksi ja yhdistää eri liiketoiminnat. Se mahdollistaa monta päätoimipistettä käyttävän toimintamallin sekä prosessien ja alustojen keskittämisen paikallista joustavuutta unohtamatta.

Työntekijät elävät ja työskentelevät yli 60 maassa eri puolilla maailmaa
Työntekijät elävät ja työskentelevät yli 60 maassa eri puolilla maailmaa

Esimerkkinä muille

Monimuotoisen liiketoimintamallin rakentaminen alkaa huipulta. Me uskomme, että maailmanlaajuisen asiakaskunnan tulisi näkyä maailmanlaajuisena työvoimana. Tämä alkaa johtajistosta, jossa työntekijöidemme eri kulttuurit ja etniset taustat ovat edustettuina.

20 eri kansallisuutta 100 tärkeimmän johtohenkilön joukossa
20 eri kansallisuutta 100 tärkeimmän johtohenkilön joukossa

Tasapainoon pyrkiminen

Tiedämme, että yritykset menestyvät, kun sukupuolet ovat tasa-arvoisessa asemassa kaikilla organisaation tasoilla. Women's Leadership Development Programin ja muiden maailmanlaajuisten ohjelmien ansiosta 18,2 % kaikista johtavaan asemaan yhtiön sisäisesti ylennetyistä henkilöistä on naisia. Samalla hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Yang Yuanqing on kaksinkertaistanut hänelle suoraan raportoivien naisten lukumäärän vuodesta 2016. Lenovo tukee Women's Forum for the Economy and Society -ohjelmaa, ja näin auttaa varmistamaan, että naisten äänet saadaan kuuluville sekä Lenovon sisällä että koko maailmassa. Lue lisää Lenovon tukiohjelmista.

35 % työntekijöistämme koko maailmassa on naisia
35 % työntekijöistämme koko maailmassa on naisia

Johdon tuki

Yolanda Lee Conyers

Viesti monimuotoisuudesta vastaavalta johtajalta

Globaalina teknologiajohtajana Lenovo vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään. Esimerkkinä näistä ihmisistä ovat muun muassa työntekijämme, joita on kaikkialla maailmassa, sekä asiakkaamme, joille tarjoamme ratkaisuja ja kokemuksia. Teknologisten innovaatioiden uuden aallon eturintamassa Lenovo näyttää tietä älykkään murroksen aikakaudelle. Tällä uudella ja arkailemattomalla aikakaudella big data, 5G, mobiili- ja älylaitteet sekä tekoäly ottavat käyttöön teknologian tuomat mahdollisuudet ja luovat uusia tapoja elää, tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa. Alati muuttuvassa ja yhä monimuotoisemmassa maailmassa tekniikka asettaa ihmiset samalle viivalle. Se luo lisää mahdollisuuksia ja parempia menetelmiä pitää yhteyttä sekä tarjoaa keinoja ylittää ihmisten historialliset ja kulttuurilliset rajat kaikkialla maailmassa.

Me uskomme, että teknologiayrityksillä on sekä kyky että perustavanlaatuinen vastuu edistää monimuotoisuutta ja osallistamista. Tämä ei tarkoita vain tarjoamiamme tuotteita ja palveluita, vaan myös arvojamme ja sisäisiä käytäntöjämme. Innovointi monimuotoisessa maailmassa vaatii erilaisia näkökulmia. Sen vuoksi monimuotoisuus on välttämättömyys Lenovon liiketoiminnalle. Se varmistaa, että emme pelkästään omaksu parhaita ja maailmaa eniten mullistavia ideoita. Sen avulla voimme myös ymmärtää paremmin asiakkaidemme tarpeita ja vastata niihin.

Lenovo on aina pyrkinyt edistämään osallistamista, ja tämän myötä olemme rakentaneet yrityskulttuurin, johon kaikki voivat tuntea kuuluvansa. Mutta tehtävää riittää yhä. Uuden tutkimuksen, tietojen ja oivallusten avulla sekä lisäämällä vastuuvelvollisuutta ja koulutusta jatkamme osallistavaan johtajuuteen sekä monimuotoisuutta ja osallistamista tukeviin järjestelmiin liittyvän lähestymistapamme kehittämistä.

Tavoitteemme on yksinkertainen: Ihmisten ei pitäisi enää joutua muuttumaan, jotta he sopisivat maailmaan. Sen sijaan maailman tulee muuttua niin, että se sopii kaikille ihmisille. Teknologia voi olla – ja sen tulee olla – positiivinen muutoksen ja kehityksen katalysaattori. Sen avulla Lenovo rakentaa älykkäämpää tulevaisuutta, jossa kaikki menestyvät yhdessä.

Yolanda Lee Conyers

Monimuotoisuudesta vastaava johtaja
Johtaja, Lenovo Foundation