lenovo-privacy-2022-hero.jpg

Prohlášení o ochraně osobních údajů Lenovo

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Lenovo

Ochrana osobních údajů v zařízeních Lenovo

Ochrana osobních údajů na webových stránkách

/

Ochrana osobních údajů v zařízeních

Společnost Lenovo si je vědoma, že soukromí je velmi důležité pro všechny - naše zákazníky, návštěvníky stránek, uživatele produktů... pro všechny. Proto je odpovědné používání a ochrana osobních a jiných informací základní hodnotou společnosti Lenovo. Chcete-li se dozvědět více o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, klikněte na některý z níže uvedených odkazů. Máte-li jakékoli další dotazy nebo obavy, neváhejte nás kontaktovat na privacy@lenovo.com.

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 14.3.2022.

Informace o tomto prohlášení

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 14.3.2022.

Nedávno došlo k aktualizaci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů pro webové stránky. Podívejte se na předchozí verzi.

Čeho se toto prohlášení týká

Vaše soukromí je důležité pro společnost Lenovo. Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek, které vlastní a provozuje skupina Lenovo Group Ltd. a její přidružené společnosti ve skupině (”Lenovo”), a určitých služeb offline, které poskytuje společnost Lenovo nebo naši poskytovatelé služeb a partneři. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje způsob nakládání s informacemi na webových stránkách Lenovo, a to zejména na stránkách www.lenovo.com, lenovocareers.com, blog.lenovo.com, lenovosoftware.com, solutions.lenovo.com, support.lenovo.com, techtoday.lenovo.com a komunitních stránkách Lenovo jako gaming.lenovo.com, smbcommunity.lenovo.comeducation.lenovo.com. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje způsob nakládání s informacemi na webových stránkách Lenovo, včetně toho, jaké druhy informací jsou shromažďovány, jak společnost Lenovo používá informace a za jakými účely, s kým jsou informace sdíleny a jak společnost Lenovo informace chrání. Popisuje mimo jiné také vaše možnosti výběru ohledně používání, přístupu, opravy a vymazání vašich osobních údajů. Dále toto prohlášení popisuje způsoby, jak společnost Lenovo osobní údaje shromažďuje a používá v určitých dalších (i offline) souvislostech, jako jsou marketing, newslettery, akce a zákaznické služby a podpora.

Na co se toto prohlášení nevztahuje

Webové stránky Lenovo mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, z nichž některé nevlastní či neovládá společnost Lenovo. Společnost Lenovo nenese odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah takových webových stránek. Některé z našich webových stránek používají techniky rámování a nabízí tak obsah od dodavatelů nebo partnerů takovým způsobem, že zůstává zachován vzhled i dojem našich stránek. Navíc některé webové stránky pod značkou Lenovo provozují dodavatelé či partneři, a pokud je zobrazeno logo s textem ”powered by”, řídí se dané stránky či akce prohlášením o ochraně osobních údajů a podmínkami používání příslušných dodavatelů a partnerů.

Upozorňujeme také, že toto prohlášení se nevztahuje na informace shromažďované prostřednictvím produktů a softwaru Lenovo nebo jiných zdrojů. Zjistěte více o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů u produktů.

Chcete-li se dozvědět více o postupech ochrany osobních údajů produktů Lenovo, přejděte na příslušné prohlášení o ochraně soukromí produktů Lenovo na místní webové stránce Lenovo nebo na své zkušenosti s produkty nebo službami Lenovo.

Změny tohoto prohlášení

Pokud toto prohlášení změníme, dáme k dispozici předchozí verze, abyste měli přehled o tom, kdy ke změnám došlo a o jaké změny se jedná. Pokud provedeme jakékoliv podstatné změny tohoto prohlášení, při jejich vstupu v platnost vás budeme informovat prostřednictvím upozornění na svých webových stránkách nebo e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu). Pokud to po nás vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů, budeme rovněž vyžadovat váš souhlas s veškerými závažnými změnami, které ovlivňují způsob, jakým používáme nebo předáváme vaše osobní informace. Doporučujeme vám kontrolovat tuto stránku pravidelně, abyste měli přehled o nejaktuálnějších informacích o našich zásadách ochrany soukromí.

Nedávno došlo k aktualizaci našeho prohlášení o ochraně soukromí pro webové stránky. Podívejte se na předchozí verzi.

Jaké informace společnost Lenovo shromažďuje, jak se tyto informace používají a sdílejí se nějaké osobní informace se třetími stranami?

Společnost Lenovo o vás shromažďuje informace, když komunikujete s našimi webovými stránkami a určitými službami offline, které spravuje společnost Lenovo nebo naši poskytovatelé služeb a partneři. Tyto informace používáme mimo jiné k tomu, abychom vám mohli poskytnout produkt nebo službu, které jste si vyžádali, abychom vám mohli poskytnout zákaznickou službu či podporu, abychom vám mohli posílat novinky, aktualizace či nabídky, když se zúčastníte akcí, abychom mohli vylepšovat své webové stránky, produkty a služby a abychom se ujistili, že fungují co nejlépe. Upozorňujeme, že za určitých okolností se může stát, že pokud nám nezbytné osobní informace neposkytnete, nebudeme vám moci poskytovat produkty, zážitky či funkce, které jste si vyžádali. Níže je popsáno, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme údaje, včetně osobních údajů, v určitých situacích online a offline.

Prohlížení našich webových stránek

Obecně platí, že pokud jen jednoduše navštívíte naše webové stránky, aniž byste se zaregistrovali nebo přihlásili, můžete si je prohlížet, aniž byste poskytli cokoli jiného než informace, na jejichž základě nelze identifikovat osoby, přičemž tyto informace naše webové servery shromažďují automaticky. Logy našich webových serverů automaticky shromažďují názvy domén a určité související údaje o návštěvnících našich webových stránek (např. IP adresy nebo identifikátory zařízení). Tyto informace se používají k měření počtu návštěv, průměrné doby strávené na webových stránkách Lenovo, zobrazených stránek a informací o používání webových stránek. Tyto informace používáme za účelem splnění zákonných nebo předepsaných povinností, k zajištění bezpečnosti a integrity svých webových stránek, k měření používání svých stránek, ke zlepšení obsahu svých stránek a k zobrazování a zpracování inzerce. Tyto informace se neuchovávají ani nepoužívají v takové formě, která by nám umožnila návštěvníky našich webových stránek přímo identifikovat. Tyto informace můžeme shromažďovat pomocí souborů cookie, jak je vysvětleno níže v části ”Používá společnost Lenovo soubory cookie, tagy, sledovací pixely, analytiku a související technologie pro účely internetové inzerce nebo pro jiné účely?” Tyto informace mohou být sdíleny s poskytovateli služeb společnosti Lenovo, včetně externích služeb hostingu, zpracování údajů a správy webových stránek, aby mohli podporovat funkčnost, zabezpečení, integritu a vylepšování našich webových stránek.

Společnost Lenovo také provádí průzkum demografického složení (např. věk, pohlaví), zájmů a chování našich uživatelů na základě informací poskytnutých při nákupu, během reklamních akcí, v anketách a ze záznamů na našich serverech. Činíme tak, abychom získali lepší představu o vás a mohli vylepšovat nabízené služby. Tento výzkum se sestavuje a analyzuje agregovaně, aby se zamezilo identifikaci osobních informací týkajících se kterékoli jednotlivé osoby. Společnost Lenovo někdy doplní tyto informace o další údaje poskytnuté třetí stranou. Společnost Lenovo může tyto údaje sdílet s našimi poskytovateli služeb, aby mohli poskytovat společnosti Lenovo služby hostingu, zpracování, analýzy údajů a související služby.

Váš uživatelský profil

Váš uživatelský profil se může skládat z informací, včetně osobních údajů, které poskytnete během komunikace se společností Lenovo, jako je například používání určitých oblastí našich webových stránek, vaše Lenovo ID, MyAccount, Passport ; váš kontakt s našimi zástupci zákaznických služeb; informace o registraci produktu či produktů Lenovo a z určitých produktů a služeb Lenovo, které používáte. Váš uživatelský profil umožňuje společnosti Lenovo:

 • poskytovat určitým produktům a službám Lenovo informace, které potřebují ke svému fungování,
 • řešit případné problémy s produktem, službou nebo webovými stránkami Lenovo,
 • navrhovat způsoby, jak by mohly vaše produkty, služby a naše webové stránky Lenovo fungovat lépe,
 • poskytovat vám novinky, aktualizace a informace o vašich produktech a službách Lenovo,
 • poskytovat vám informace o dalších produktech nebo službách Lenovo, o které byste mohli mít zájem, pokud se rozhodnete přijímat marketingová sdělení.

Níže jsou podrobněji popsány druhy informací, které mohou být obsaženy v uživatelském profilu, jak společnost Lenovo tyto informace používá, zda jsou tyto informace sdíleny s nějakými třetími stranami, a určité možnosti, které v souvislosti s informacemi máte. Další podrobné informace týkající se dalších druhů údajů, které by mohly být obsaženy ve vašem uživatelském profilu, naleznete v prohlášení společnosti Lenovo o ochraně osobních údajů platném pro váš produkt.

Lenovo ID a registrace produktu Lenovo

Pokud se rozhodnete vytvořit Lenovo ID zaregistrovat svůj produkt Lenovo nebo vytvořit účet přes služby MyAccount nebo Passport, budeme shromažďovat informace, včetně osobních informací, o vás a vašem produktu nebo vašich produktech Lenovo. Vaše Lenovo ID a související informace o registraci a účtu používáme k vaší identifikaci, včetně rozpoznání toho, kdy některé z našich softwarových aplikací (např. Lenovo Vantage) a interaktivních služeb (jako jsou naše internetové obchody a stránky zákaznické podpory) používáte.

Pokud se rozhodnete vytvořit Lenovo ID nebo si zaregistrovat produkty, budeme od vás muset shromáždit určité údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, jazyk, region/země, typ/model produktu, sériové číslo produktu, datum registrace produktu a aktivační údaje o vašem operačním systému. Tyto informace budeme používat ke správě vašeho účtu nebo profilu, poskytování služeb, které si vyžádáte, a zasílání sdělení, včetně marketingových sdělení, která se rozhodnete od společnosti Lenovo přijímat. Informace, které společnost Lenovo k těmto účelům shromáždí a uloží, mohou být sdíleny s našimi poskytovateli služeb, aby mohli poskytovat hosting, zpracování údajů a marketingové služby společnosti Lenovo nebo jejím jménem.

Chcete-li změnit své heslo Lenovo ID nebo deaktivovat účet Lenovo ID, navštivte adresu account.lenovo.com a přejděte do části ”Můj profil” nebo zadejte požadavek.

Maloobchod a elektronický obchod

Budeme od vás shromažďovat osobní údaje, když se rozhodnete udělat objednávku u společnosti Lenovo. Mezi tyto údaje patří vaše jméno, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, platební údaje (např. číslo kreditní nebo debetní karty), věk/datum narození, informace ohledně personalizace produktu nebo služby společnosti Lenovo, a za určitých okolností – pokud jsou tyto informace nezbytně nutné ke zpracování objednávky – také číslo sociálního pojištění nebo jiné identifikační číslo přidělené státem. Společnost Lenovo používá tyto informace ke zpracování objednávky a dává nám možnost vás kontaktovat, pokud dojde k problému s vaší objednávkou. Dále platí, že pokud zakoupíte produkt, který vyžaduje servis, vaše osobní údaje mohou být použity k získání zprávy o úvěruschopnosti, bude-li to nezbytné.

Tyto informace můžeme sdílet s poskytovateli služeb a partnery, kteří jsou zapojeni do našich řešení fulfillmentu v oblasti elektronického a maloobchodního obchodování, jako jsou např. společnosti poskytující hosting údajů, zpracovatelé plateb, finanční instituce, přepravní společnosti a operátoři mobilních sítí (pokud se služby operátora objednávají nebo aktivují přes naše stránky).

Zákaznický servis, sledování kvality a opravy

Určité činnosti v rámci podpory pro produkty a služby Lenovo mohou zahrnovat situace, kdy kontaktujete společnost Lenovo nebo společnost Lenovo kontaktuje vás, a to i telefonicky, e-mailem nebo na chatu. Upozorňujeme, že v těchto případech můžeme zaznamenávat hovory pro účely školení personálu a zajištění kvality. Abychom vám mohli poskytnout servis nebo podporu, které jste si vyžádali, např. technickou podporu nebo podporu v rámci záruky na svůj produkt Lenovo, může personál zákaznických služeb společností Lenovo shromažďovat a používat také informace o vás, jako je např. váš uživatelský profil, údaje o účtu, kontaktní údaje, identifikátory produktů a služeb Lenovo a informace o tom, jak používáte svůj produkt a službu Lenovo.

Někteří pracovníci zákaznických služeb společnosti Lenovo pracují pro poskytovatele služeb, kteří příslušné služby poskytují společnosti Lenovo a jejím zákazníkům, a v této souvislosti mohou mít přístup k informacím o vás. Společnost Lenovo využívá na podporu těchto činností poskytovatele služeb v oblasti hostingu, zpracování údajů a komunikace (např. nástroje na online nebo automatizované chatování).

Navíc mohou mít autorizovaní distributoři Lenovo, prodejci nebo poskytovatelé oprav produktů Lenovo taktéž přístup k určitým informacím o zákaznických službách, zajištění kvality a informacím o produktech, které jsou popsané v tomto prohlášení, za účelem podpory vašeho produktu nebo poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali, jako jsou například záruční opravy vašeho produktu Lenovo.

Marketing, propagace, průzkumy a akce

Pokud obdržíte marketingová, reklamní či propagační sdělení od společností Lenovo nebo jejich partnerů (např. e-mailem nebo formou oznámení přímo v produktu) nebo pokud se rozhodnete zúčastnit se akce, soutěže nebo průzkumu, budeme o vás shromažďovat osobní i neosobní údaje, které nám pomohou se správou těchto kampaní a komunikace nebo nám usnadní zajistit vaši účast. Můžeme shromažďovat především vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, věk/datum narození, informace o produktu Lenovo, údaje z vašeho uživatelského profilu a další osobní informace, které se rozhodnete poskytnout. Tyto informace můžeme taktéž používat k zasílání oznámení o produktové podpoře, veřejných oznámení, newsletterů, a pokud to povolují platné právní předpisy, pak také pozvánek k vyplnění dotazníku zákaznické spokojenosti.

Společnosti Lenovo a vybraní poskytovatelé služeb nebo partneři – včetně společností zajišťujících marketing, reklamu, průzkumy a akce – mohou taktéž používat informace, které poskytnete, za účelem propagační činnosti, činnosti v oblasti zákaznické spokojenosti nebo produktové podpory naším jménem nebo v rámci společného projektu nebo propagace mezi společností Lenovo a příslušnou společností. Společnost Lenovo může taktéž na podporu této činnosti využívat poskytovatele služeb hostingu a zpracování údajů a externí nástroje, které nám pomáhají zjistit více o spotřebitelských trendech, míře otevírání/klikání u marketingových e-mailů apod. Navíc můžeme získávat údaje z externích zdrojů, jako jsou firmy specializující se na průzkum spotřebitelského chování, za účelem doplnění informací, které od vás shromáždíme. Podrobnější informace o tom, jak mohou naše webové stránky využívat soubory cookie třetích stran a související technologie na podporu své marketingové a reklamní činnosti na internetu, viz níže uvedená část nazvaná ”Používá společnost Lenovo soubory cookie, tagy, sledovací pixely, analytiku a související technologie pro účely internetové inzerce nebo pro jiné účely?”

Od společnosti Lenovo můžete také dostávat sdělení o transakcích, jako jsou například potvrzení objednávek, a aktualizace služeb nebo softwaru. Přihlášení k odběru marketingových sdělení společnosti Lenovo není podmínkou pro zakoupení produktu od společnosti Lenovo. Odhlásit z odběru se můžete postupem uvedeným v těchto sděleních, otevřením mechanismu Lenovo zrušení odběru nebo odhlášení, změnou svých preferencí v nastavení účtu, nebo můžete zadat požadavek.

Věrnostní programy

Společnost Lenovo může dát svým zákazníkům příležitost účastnit se věrnostních programů, které nabízí slevy, slevové kupóny či jiné bonusy. Ačkoli je účast v těchto programech zcela dobrovolná a nejedná se o podmínku zakoupení produktu od společnosti Lenovo, vyžadují tyto programy shromažďování některých vašich osobních údajů, pokud se rozhodnete zapojit.

Mezi informace shromažďované pro účely registrace do věrnostního programu společnosti Lenovo a účasti v tomto programu může patřit vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk/datum narození, informace o produktu Lenovo, údaje z vašeho uživatelského profilu a případně další osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout. Tyto informace mohou být sdíleny s poskytovateli služeb nebo partnery společnosti Lenovo za účelem správy věrnostních programů naším jménem. Společnost Lenovo může taktéž v rámci této činnosti využívat poskytovatele služeb zabývající se hostingem a zpracováním údajů. Svoji účast ve věrnostním programu společnosti Lenovo můžete ukončit postupem uvedeným v platných pravidlech příslušného věrnostního programu.

Sociální sítě

Některé naše webové stránky obsahují funkce sociálních médií a odkazy na ně, například lištu sociálních sítí s ikonami odkazujícími na aktivitu společnosti Lenovo na konkrétních stránkách (např. stránka Lenovo na Facebooku, kanál Lenovo na Twitteru). Tyto funkce mohou shromažďovat IP adresy a informace o tom, kterou stránku na našem webu navštěvujete, a mohou odesílat soubory cookie v zájmu zajištění správného fungování prvku. Funkce a widgety sociálních sítí zajišťuje jiná společnost nebo jsou hostovány přímo na našich stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

K některým funkcím webových stránek a informacím o účtu Lenovo se můžete dostat přihlášením prostřednictvím různých sociálních sítí, jako je např. Facebook, Google, Twitter, atd. Pokud se rozhodnete přihlásit s využitím těchto služeb, může společnost Lenovo shromažďovat osobní údaje z vašich účtů na sociálních sítích, včetně vašeho veřejného profilu, e-mailové adresy, věku/data narození, seznamů kontaktů, zájmů, preferencí a aktuálního města bydliště. Společnost Lenovo může tyto informace propojit nebo jiným způsobem zahrnout do vašeho uživatelského profilu Lenovo a v případě, že jste se rozhodli přijímat marketingová sdělení, můžeme tyto informace používat pro účely analýzy a marketingu. Konkrétní druhy poskytovaných informací závisí na nastavení ochrany soukromí na vašem účtu na sociální síti. Další podrobnosti naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

Blogy a diskuzní fóra.

Pokud se rozhodnete přispívat na blog nebo diskuzní fórum Lenovo, mějte na paměti, že vámi poskytnuté informace mohou být zveřejněny celé řadě dalších osob ve společnosti Lenovo i mimo ni, které mají přístup na daný blog, diskuzní fórum nebo do chatovací místnosti. Rovněž upozorňujeme, že jednotlivé blogy, fóra a chatovací místnosti mohou zajišťovat jiné organizace, než je společnost Lenovo, nebo mohou mít jiná pravidla a podmínky. Názory jednotlivých účastníků vyjádřené na blogu, ve fóru nebo v chatovací místnosti jsou jejich vlastní názory a nepředstavují postoj společnosti Lenovo.

Zkušenosti klientů

Společnost Lenovo někdy na svých stránkách zobrazuje hodnocení produktů, zkušenosti klientů a další reference spokojených zákazníků. Tyto recenze a související webové funkce často spravují naši poskytovatelé služeb. S vaším souhlasem můžeme zveřejnit vaše komentáře spolu s vaším jménem. Pokud chcete své komentáře upravit nebo smazat, můžete zadat požadavek.

Žádosti o zaměstnání

Můžete se rozhodnout, že společnosti Lenovo poskytnete osobní informace v rámci vyjádření svého zájmu o zaměstnání ve společnosti Lenovo, jako např. zasláním žádosti nebo životopisu prostřednictvím našich webových stránek. Již v době zaslání žádosti budete vědět, které údaje od vás shromáždíme. Mezi tyto údaje budou patřit například kontaktní údaje, informace o vaší osobě, vzdělání, profesních zkušenostech a další informace, které se obvykle používají k vyhodnocení uchazečů o zaměstnání. Tyto informace použijeme pouze ke zhodnocení vašeho zájmu o zaměstnání a budeme je sdílet pouze s těmi poskytovateli služeb, kteří tyto činnosti podporují, jako jsou například firmy zabývající se vyhledáváním uchazečů, které vykonávají činnost jménem společností Lenovo, anebo společnosti zabývající se prověřením osobní historie, které pomáhají ověřit žádost uchazeče. Společnost Lenovo může využívat poskytovatele služeb v rámci zpracování a správy informací, které v této souvislosti shromáždí, včetně obchodních a korporátních služeb společnosti Lenovo. Přijatou žádost o zaměstnání můžeme doplnit o další informace, které vyhledáme přes veřejně dostupné zdroje, jako je například profil služby LinkedIn.

Vztahy s obchodními partnery

Pokud zastupujete obchodního partnera společnosti Lenovo (tj. distributor nebo prodejce produktů Lenovo), můžete navštívit webové stránky společnosti Lenovo určené výhradně pro obchodní partnery společnosti Lenovo, jako je Lenovo Partner Hub. Tyto stránky se mohou řídit samostatnými prohlášeními o ochraně soukromí a podmínkami použití. Osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout přes tyto stránky, můžeme použít ke správě a rozvoji svého obchodního vztahu s vámi a společností, kterou zastupujete. To může například zahrnovat používání vašich údajů k zasílání podrobných informací o programech společnosti Lenovo pro obchodní partnery. Dále to může zahrnovat sdílení určitých informací s ostatními obchodními partnery (s výhradou případné povinnosti zachovat důvěrnost) nebo stávajícími či potenciálními zákazníky společnosti Lenovo. V souvislosti s konkrétní transakcí nebo programem vás můžeme také kontaktovat v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti nebo pro účely průzkumu trhu. Údaje, které se za tímto účelem používají, mohou být sdíleny s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají tyto stránky nebo vztahy spravovat, jako jsou například společnosti zabývající se hostingem a zpracováním údajů anebo partneři v oblasti reklamy, marketingu, akcí a průzkumu, a to za tím účelem, aby mohli realizovat prodeje, propagační kampaně nebo průzkumy naším jménem.

Správa dodavatelů.

Pokud zastupujete dodavatele společnosti Lenovo, můžete navštívit webové stránky Lenovo určené přímo dodavatelům společnosti Lenovo. Informace poskytované na těchto stránkách můžeme použít v souvislosti se vstupem do transakce nebo prováděním transakce s vámi. 
 To může zahrnovat například sdílení informací s ostatními součástmi společnosti Lenovo, obchodními partnery společnosti Lenovo, zákazníky, přepravními společnostmi, finančními institucemi, poštovními nebo státními úřady zapojenými do provádění transakce. 
Mohou být také použity ke správě a rozvoji našich vztahů s vámi, dodavatelem, jehož zastupujete, nebo obecně dalšími dodavateli společnosti Lenovo.

Fúze a akvizice

Mohou nastat okolnosti, kdy se společnost Lenovo rozhodne prodat, koupit, sloučit nebo jinak reorganizovat podniky v některých zemích. Ohledně jakékoliv změny vlastnictví nebo používání vašich osobních informací a také o veškerých možnostech, které můžete mít ohledně svých osobních informací, budete informováni e-mailem a/nebo výrazným upozorněním na našem webu. Takové transakce mohou zahrnovat odhalení osobních údajů potenciálním nebo reálným kupujícím nebo jejich získání od prodávajících.

Zákonné povinnosti a prosazování našich práv

Může se stát, že osobní údaje budou předmětem soudních nebo jiných státních předvolání, obsílek, příkazů nebo vyšetřování trestné činnosti či podvodu. Proto platí, že pokud se v dobré víře domníváme, že to zákon vyžaduje, můžeme sdělit osobní či jiné údaje regulačním či státním orgánům, soudům, tribunálům a orgánům činným v trestním řízení. Taktéž se může stát, že budeme muset zveřejnit osobní či jiné údaje v zájmu ochrany svých práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob nebo pro účely vyšetřování krádeže nebo podvodu. Navíc mohou nastat okolnosti, které budou vyžadovat sdělení vašich osobních údajů dalším stranám, zejména právním poradcům nebo inkasním agenturám.

Využívá společnost Lenovo soubory cookie, tagy, sledovací pixely, analytické nástroje a související technologie k reklamě online a dalším účelům?

Stejně jako většina webových stránek automaticky shromažďujeme určité údaje a ukládáme je v souborech záznamů. Někdy shromažďujeme údaje o chování návštěvníků při používání našich webových stránek, abychom mohli poskytovat lepší služby zákazníkům, zlepšit kvalitu fungování webových stránek nebo rozmístit reklamu.

Například sledujeme, ze kterých domén přišli návštěvníci na náš web, a rovněž sledujeme aktivitu návštěvníků na webových stránkách Lenovo, provádíme to však způsoby, které neumožňují určit totožnost návštěvníka (tyto údaje nazýváme ”informace, na jejichž základě nelze určit identitu”). Společnost Motorola nebo jiné subjekty z pověření společnosti Lenovo mohou tato data využívat k analýze trendů a statistik, vylepšení našich webových stránek a zobrazování cílené reklamy.

Záznamy prokliků

Při shromažďování osobních údajů o vás během transakce můžeme získávat některé informace o této transakci ve formátu neumožňujícím identifikaci a kombinovat je s dalšími informacemi, které neumožňují identifikaci. Tyto informace se někdy nazývají ”záznam prokliku”. Využívají se a analyzují pouze na úrovni souhrnu a slouží k lepšímu vysvětlení trendů a vzorců. Nepracuje se s nimi na úrovni jednotlivce.

Soubory cookie, sledovací pixely a internetová reklama

Abychom vám mohli nabízet a poskytovat personalizovanou zkušenost s webovými stránkami, může společnost Lenovo používat soubory cookie k ukládání a lepšímu sledování informací o vás. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, obstará si od vás společnost Lenovo před použitím určitých souborů cookie během vaší návštěvy webových stránek Lenovo souhlas nebo dá vám příležitost se rozhodnout, které druhy souborů cookie chcete povolit či zakázat. Soubory cookie jsou, jednoduše řečeno, malé kousky dat, které webový server zašle do vašeho prohlížeče a které jsou na vašem počítači uloženy na pevném disku. Společnost Lenovo používá soubory cookie k tomu, abychom si mohli lépe připomenout, kdo jste, a aby vám pomohla s orientací na našich stránkách během vašich návštěv. Soubory cookie nám umožňují uložit vaše preference a obsah nákupního košíku, abyste je nemuseli při každé návštěvě znovu zadávat.

Soubory cookie a reklamní pixely (část kódu) používáme také k určení relevantních reklam podle zájmů uživatele. Za tímto účelem může společnost Lenovo používat služby hostované jinými společnostmi, jako jsou například Google Analytics for Display Advertisers, Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager a Google Analytics Demographic and Interest Reporting, Facebook, Snapchat a TikTok, abychom mohli lépe porozumět tomu, jak naši zákazníci používají naše webové stránky a produkty, porovnávat určité údaje o našich zákaznících, používání našich webových stránek a míře zapojení na sociálních sítích a zobrazovat a spravovat reklamy na základě jejich zájmů. Tyto služby mohou shromažďovat informace, jako je IP adresa, zaslané vaším prohlížečem nebo přes soubory cookie. Společnost Lenovo může také sdílet určité omezené (často šifrované) informace s našimi reklamními partnery, aby mohli tyto služby poskytovat společnosti Lenovo.

Navíc nám soubory cookie, sledovací pixely a související technologie umožňují měřit trendy a vzorce návštěvnosti webových stránek, jako například to, které oblastí stránek společnosti Lenovo jste navštívili a ze kterých stránek jste přišli, zjednodušit orientaci na stránkách, pomoci navrhnout stránky tak, aby byly efektivnější a uživatelsky příjemnější, doporučovat produkty a zobrazovat inzerci na produkty Lenovo při prohlížení webové stránky včetně webových stránek mimo stránky Lenovo. Společnost Lenovo a její poskytovatelé služeb, včetně společností Google a DoubleClick, používají soubory cookie k sestavování zpráv o tom, jak imprese vašich reklam, jiné způsoby využití reklamních služeb a interakce s těmito impresemi reklam a reklamními službami souvisí s návštěvami na vašich webových stránkách. Pokud nechcete, aby byly tyto informace používány k zobrazování reklam podle vašich zájmů, můžete se z odběru odhlásit níže uvedeným postupem. Budete však možná i nadále dostávat generické reklamy. Společnost Lenovo může také doplnit informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a souvisejících technologií o informace obstarané z jiných zdrojů, včetně třetích stran.

Používání takových souborů cookie je relativně standardní. Většina prohlížečů je prvotně nastavena tak, aby je přijímaly. Pokud byste však raději soubory cookie neukládali, můžete se rozhodnout:

 • nepoužívat naše stránky,
 • nastavit upozornění prohlížeče při zaslání souboru cookie,
 • nastavit, aby prohlížeč nepřijímal soubory cookie,
 • využít souhlas se soubory cookie a možnosti ovládání, které nabízejí webové stránky Lenovo (pokud jsou k dispozici a v souladu s platnými právními předpisy),
 • po návštěvě našich stránek soubory cookie smazat,
 • používat na našich stránkách anonymní režim prohlížeče (”Anonymní prohlížení” v prohlížeči Chrome, ”InPrivate” v prohlížeči Edge, ”Anonymní prohlížení” v prohlížečích Firefox a Safari atd.).

Upozorňujeme však, že některé webové stránky společnosti Lenovo nemusí na signály výzvy k ukončení sledování zasílané některými prohlížeči reagovat. Rovněž upozorňujeme, že některé funkce webových stránek Lenovo nemusí fungovat správně, pokud soubory cookie nepřijímáte.

Pokud nevíte, jak nastavovat nebo mazat soubory cookie, nebo nemáte zájem o zobrazování určitých cílených reklam podle vaší historie prohlížení, doporučujeme navštívit weby www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info nebo www.youronlinechoices.eu, kde naleznete podrobné rady včetně pokynů k ukončení zobrazování.

Pokud se chcete odhlásit ze služby Google Analytics pro inzerenty obsahové reklamy nebo z přizpůsobené Obsahové sítě Google, je to možné ve Správci nastavení reklam společnosti Google. K odhlášení ze služby Google Analytics můžete také použít rozšíření Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Informace ohledně postupu v prohlížeči vašeho produktu nebo mobilního zařízení jsou k dispozici v menu nápovědy nebo návodu k použití prohlížeče nebo mobilního zařízení.

Objekty místního úložiště

Některé funkce webových stránek Lenovo navíc mohou k ukládání informací o obsahu a preferencí na vaše zařízení používat objekty místního úložiště (LSO), jako jsou soubory technologie HTML5 poskytované poskytovateli služeb a partnery společnosti Lenovo. Jednotlivé prohlížeče mohou nabízet svůj vlastní nástroj správy k odstranění LSO HTML5.

Sledovací pixely a další technologie

Některé webové stránky Lenovo také používají sledovací pixely nebo jiné technologie, například JavaScript, za účelem lepšího přizpůsobení těchto stránek a poskytování lepších zákaznických služeb. Tyto technologie se mohou používat na řadě stránek v rámci různých webů společnosti Lenovo. Když tyto stránky někdo navštíví, vytvoří se upozornění na tuto návštěvu bez možnosti identifikace osob. To můžeme zpracovat my nebo naši poskytovatelé služeb. Tyto sledovací pixely zpravidla fungují v kombinaci se soubory cookie. Pokud vypnete soubory cookie, sledovací pixely a další technologie budou nadále detekovat návštěvy těchto stránek, ale upozornění, která vytvářejí, nebude možné spojit s dalšími informacemi neumožňujícími identifikaci ze souborů cookie a budou ignorovány.

Přizpůsobené adresy URL

Někdy můžeme přizpůsobovat webové stránky na míru určitým uživatelům. Pokud navštívíte některou z těchto stránek, může být přizpůsobená pomocí odkazů na produkty nebo služby, které vás podle našeho názoru mohou zajímat na základě vašich dřívějších interakcí se společností Lenovo a poskytnutých informací. Během vaší návštěvy těchto webových stránek můžeme shromažďovat informace o vaší návštěvě, aby bylo možné přizpůsobit stránku vašim zájmům. Pozvánka k návštěvě některé z těchto stránek může mít formu přizpůsobené adresy URL v e-mailu, upozornění na registrační stránce webu nebo reakce na vaše přihlášení na určitém webu.

Prodává společnost Lenovo mé osobní údaje?

Ne. Společnost Lenovo osobní informace neprodává. Jak je popsáno výše, společnost Lenovo může sdílet osobní údaje s Lenovo, aby tyto subjekty mohly poskytovat podporu pro naše produkty nebo poskytovat doplňkové služby společnosti Lenovo a jejím zákazníkům a uživatelům produktů. V takovém případě podnikne společnost Lenovo odpovídající kroky k tomu, aby zajistila, že tito poskytovatelé služeb a partneři splňují naše standardy týkající se výrazné ochrany osobních údajů a silného zabezpečení. Společnost Lenovo však osobní údaje neprodává a žádné osobní údaje jsme neprodali během 12 měsíců před 1. únorem 2022. Pokud se společnost Lenovo v kterémkoli okamžiku rozhodne osobní údaje prodat, bude vás o tom informovat s dostatečným předstihem a zajistí si souhlas v souladu s platnými právními předpisy.

Přenáší společnost Lenovo mé osobní údaje mezinárodně?

Společnost Lenovo je globální organizace s právními subjekty, obchodními procesy, strukturami vedení a technickými systémy, které nejsou vázány hranicemi. Proto, pokud to dovoluje zákon, můžeme vaše osobní údaje sdílet ve společnosti  Lenovo (včetně dceřiných společností, poboček a mateřských společností) nebo se svými dodavateli a obchodními partnery a můžeme je předávat do zemí světa, ve kterých provozujeme obchodní činnost (mimo jiné Spojené státy americké a Čína). Naše opatření na ochranu osobních údajů a zabezpečení jsou nastaveny tak, aby poskytovaly ochranu vašich osobních údajů globálně, bez ohledu na to, kam jsou předávány nebo kde jsou uchovávány.

Některé země mají zákony na ochranu soukromí, které neodpovídají zákonům na ochranu soukromí ve vaší zemi, a v takových jurisdikcích by si mohly orgány činné v trestním řízení vyžádat vaše údaje. V takových zemích bude společnost Lenovo i přesto nakládat s informacemi způsobem, který je zde popsán, a při přenášení a zpracovávání vašich údajů přijme opatření nezbytná k dodržení platných zákonů na ochranu dat.Pokud to bude třeba, společnost Lenovo rovněž uzavře smlouvy se společnostmi ve skupině Lenovo nebo partnery či poskytovateli služeb společnosti Lenovo, kterými se bude řídit předávání, zpracovávání a ochrana osobních údajů.

Společnost Lenovo používá standardní smluvní doložky jako jeden z prostředků na pomoc s předáváním osobních údajů z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království a v rámci tohoto území.

Jak dlouho budou mé osobní informace uchovávány?

Záměrem společnosti Lenovo je uchovávat informace, včetně osobních údajů, tak dlouho, jak to bude nezbytné pro obchodní či jiné opodstatněné účely, a osobní údaje po dosažení těchto účelů jejich používání bezpečně smazat. Vaše údaje, včetně osobních informací, si uchováme tak dlouho, jak dlouho budou platit tyto okolnosti:

 • váš účet nebo předplatné jsou aktivní,
 • za účelem poskytování služeb nebo podpory, které jste si vyžádali,
 • za účelem zajištění požadované funkčnosti a výkonnosti produktů a webových stránek Lenovo, včetně povinností vyplývajících ze záruk na naše produkty,
 • za účelem dodržování platných právních předpisů, včetně daňových a kontrolních účelů,
 • za účelem prosazování našich práv, včetně soudního sporu a vymáhání dluhu.

Jak jsou mé informace chráněny?

Při přenášení informací ze svých webových stránek na své servery a během ukládání a sdílení dat se třetími stranami používáme standardní technická a organizační bezpečnostní opatření. Například, je-li to nezbytné, pak při přenášení citlivých informací používáme k zabezpečení vašich údajů šifrování. Při sdílení vašich údajů se třetími stranami přijímáme odpovídající a vhodné kroky, abychom smluvně zavázali tyto strany k tomu, aby vaše informace chránily a používaly odpovědně.

Mějte ovšem na paměti, že žádná webová stránka, služba ani přenos dat nemohou zaručit stoprocentní bezpečnost. V důsledku toho společnost Lenovo nemůže ani přes odpovídající přijatá opatření na ochranu vašich údajů zajistit ani jinak zaručit bezpečnost našich webových stránek ani žádných informací, které nám poskytujete. Naše webové stránky proto používáte na vlastní nebezpečí.

Jak je to s ochranou osobních údajů mého dítěte?

Naše webové stránky jsou určeny dospělým a dětem od 16 let nebo dětem ve věku, který je v dané jurisdikci považován za minimální, které mají od svých rodičů či zákonných zástupců povolení produkty používat. Společnost Lenovo nemá zájem shromažďovat osobní údaje o dětech mladších 16 let. Osoby mladší 16 let by neměly společnosti Lenovo žádné osobní údaje poskytovat.

Pokud společnost Lenovo zjistí, že dítě mladší 16 let nebo věku, který je v dané jurisdikci považován za minimální, poskytlo osobní údaje společnosti Lenovo, co nejdříve podnikneme příslušné kroky k odstranění takových osobních údajů a nepoužijeme je k žádnému účelu. Společnost Lenovo doporučuje rodičům, aby k používání interaktivních zdrojů svými dětmi přistupovali aktivně a aby je informovali o případných nebezpečích plynoucích z poskytování svých osobních údajů.

Jaká jsou práva na ochranu mých osobních údajů?

Podle platných zákonů na ochranu osobních údajů můžete mít právo kontrolovat, jak vaše osobní údaje používáme a zpracováváme. Může sem patřit právo (i) požádat o přístup k vašim osobních údajů a o vystavení kopie vašich osobních údajů, (ii) požádat o opravu nebo vymazání vaši osobních údajů; (iii) vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů; (iv) omezit zpracovávání vašich osobních údajů nebo se odhlásit z možnosti jejich případného prodeje; a (v) na přenositelnost dat. Tam, kde používáme vaše osobní údaje s vaším souhlasem, máte rovněž právo kdykoli svůj souhlas odvolat, ačkoliv tím nelze ovlivnit to, jak jsme vaše osobní údaje používali před odvoláním vašeho souhlasu. Navíc se může stát, že budete mít možnost zkontrolovat, opravit nebo smazat určité osobní informace přes svůj účet Lenovo, pokud takový účet máte.

Chcete-li uplatnit svá výše uvedená práva, odešlete požadavek týkající se ochrany soukromí. Tyto požadavky kontrolujeme, reagujeme na ně a jednáme podle nich v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

Upozorňujeme, že než vám poskytneme přístup k vašim osobním informacím nebo jiným způsobem vyhovíme vašemu požadavku, podnikneme kroky v souladu s platnými právními předpisy a svými standardy ochrany soukromí a zabezpečení, abychom si ověřili vaši totožnost. Pokud máte účet Lenovo, můžeme ověřit vaši totožnost tím způsobem, že vás vyzveme k přihlášení k účtu. Pokud nemáte účet Lenovo nebo neevidujeme žádnou e-mailovou adresu, můžeme si od vás vyžádat další omezené informace pro účely ověření vaší totožnosti. Upozorňujeme, že pokud nemáte účet u společnosti Lenovo nebo neevidujeme vaši e-mailovou adresu nebo pokud se nám nepodaří ověřit vaši totožnost v naší evidenci, můžeme vaši žádost zamítnout.

Taktéž můžete k zadání žádosti podle tohoto oddílu svým jménem využít oprávněného zástupce. Pokud se rozhodnete, že vaši žádost zadá oprávněný zástupce vaším jménem, společnost Lenovo bude požadovat: (i) abyste oprávněnému zástupci poskytli písemné svolení s tímto úkonem a (ii) aby váš zástupce ověřil svoji totožnost přímo u společnosti Lenovo. Společnost Lenovo může žádost od zástupce zamítnout, pokud tato žádost nesplňuje tyto požadavky.

Navíc máte právo kdykoliv vznášet dotazy nebo stížnosti u svého příslušného úřadu na ochranu osobních údajů.

Jak je možné kontaktovat program ochrany osobních údajů společnosti Lenovo?

Chcete-li uplatnit svá práva, jak je popsáno výše, zadejte požadavek týkající se ochrany soukromí.

Máte-li nějaké další otázky ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete společnost Lenovo kontaktovat na adrese privacy@lenovo.com, nebo poštou či jinak na této adrese:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Další informace o zákaznických službách společnosti Lenovo, včetně kontaktu prostřednictvím telefonu a chatu, naleznete na adrese www.lenovo.com/contact.

Nedávno došlo k aktualizaci našeho prohlášení o ochraně soukromí pro webové stránky. Podívejte se na předchozí verzi.

Informace o tomto prohlášení

Čeho se toto prohlášení týká

Vaše soukromí je pro společnosti Lenovo a Motorola důležité.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká údajů shromážděných prostřednictvím softwaru a souvisejících služeb poskytovaných společností Lenovo a jejími přidruženými společnostmi, včetně společnosti Motorola Mobility LLC (”Motorola”) (společně jako ”Lenovo”), které lze používat na produktech Lenovo, včetně osobních počítačů (PC), tabletů, pracovních stanic, chytrých telefonů, chytrých kancelářských zařízení, náhlavních souprav pro virtuální či rozšířenou realitu a zařízení internetu věcí (IoT) (společně jako ”produkty Lenovo”). Toto prohlášení se taktéž vztahuje na software Lenovo a související služby, které případně používáte na produktech či zařízeních jiné značky než Lenovo. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje způsob nakládání s informacemi u produktů Lenovo, včetně toho, jaké druhy údajů jsou shromažďovány, jak společnost Lenovo údaje používá, pro jaké účely a s kým jsou údaje sdíleny a jak je společnost Lenovo chrání. Popisuje mimo jiné také vaše možnosti výběru ohledně používání údajů, přístupu k nim, jejich opravy a vymazání.

V souladu s místními zákony a požadavky můžeme pro určité produkty používat samostatná prohlášení o ochraně osobních soukromí. Tato prohlášení o ochraně soukromí jsou dodatkovými prohlášeními o ochraně soukromí k tomuto prohlášení a jejich účelem je být v souladu se zásadami a postupy ochrany soukromí společnosti Lenovo popsanými v tomto dokumentu.

Nedávno došlo k aktualizaci našeho prohlášení o ochraně soukromí pro webové stránky. Podívejte se na předchozí verzi.

Na co se toto prohlášení nevztahuje

Společnost Lenovo taktéž shromažďuje osobní údaje přes webové stránky společnosti Lenovo a z dalších zdrojů. Chcete-li se dozvědět více o postupech při ochraně osobních údajů na našich webových stránkách, prostudujte si naše prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách. Dále se toto prohlášení nevztahuje na produkty a služby poskytované skupinou Infrastructure Solutions Group (ISG, dříve Lenovo Data Center Group nebo (DCG); skupinou Lenovo Service & Solutions (SSG), produkty a služby poskytované společností Lenovo Software (označuje se také jako Stoneware, Inc.) ani na software a další služby třetích stran, které si nainstalujete na svůj produkt či produkty Lenovo nebo které si spustíte na svém produktu či produktech Lenovo. Dále se toto prohlášení nevztahuje na určité produkty, k nimž společnost Lenovo poskytne licenci jiným společnostem, včetně jejich přidružených společností.

Změny tohoto prohlášení

Pokud toto prohlášení změníme, dáme vám k dispozici předchozí verze, abyste měli přehled o tom, kdy ke změnám došlo a o jaké změny se jedná. Pokud provedeme jakékoliv podstatné změny tohoto prohlášení, při jejich vstupu v platnost vás budeme informovat prostřednictvím upozornění na webových stránkách společnosti Lenovo, v rámci příslušného produktu či softwaru Lenovo nebo e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu). Pokud to od nás vyžadují platné zákony na ochranu osobních údajů, budeme rovněž vyžadovat váš souhlas s veškerými závažnými změnami, které ovlivňují způsob, jakým vaše osobní údaje používáme nebo předáváme. Doporučujeme vám kontrolovat tuto stránku pravidelně, abyste měli o nejaktuálnějších informacích o našich zásadách ochrany osobních údajů přehled.

Nedávno došlo k aktualizaci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů pro produkty. Podívejte se na předchozí verzi.

Používání více uživateli

Mějte prosím na paměti, že další uživatelé produktů Lenovo a uživatelé, kteří zařízení používají jako hosté, nemusí mít u produktů, které podporují používání více uživateli, stejné možnosti ovládat nastavení, oprávnění a volby a možnosti týkající se shromažďování, používání a sdílení informací, jako má primární uživatel produktu.

Jaké údaje shromažďuje společnost Lenovo, jak se tyto údaje používají a jsou nějaké osobní údaje sdíleny se třetími stranami?

Společnost Lenovo shromažďuje informace o vás a vašem produktu či produktech Lenovo, používá je k zajištění ideální funkčnosti vašeho produktu nebo produktů Lenovo a k tomu, aby vám pomohla je maximálně využít. Upozorňujeme, že za určitých okolností se může stát, že pokud nám neposkytnete nezbytné osobní údaje, nebudeme vám moci poskytovat produkty Lenovo, související služby, zkušenosti či funkce, které jste si vyžádali. Níže je popsáno, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace o vás nebo vašem produktu v určitých situacích. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak mohou údaje shromažďovat a používat konkrétní aplikace, přečtěte si části tohoto prohlášení nazvané ”Aplikace společnosti Lenovo” a ”Aplikace společnosti Motorola”.

Váš uživatelský profil

Váš uživatelský profil se může skládat z údajů, včetně osobních údajů, které jste nám poskytli dobrovolně během komunikace se společností Lenovo, např. při používání určitých oblastí našich webových stránek; vašeho Lenovo ID, služeb MyAccount, Passport nebo účtu Motorola ID; v rámci vašeho kontaktu s našimi zástupci zákaznických služeb, informace o registraci produktu či produktů Lenovo a z určitých produktů a služeb Lenovo, které používáte. Váš uživatelský profil umožňuje společnosti Lenovo:

 • poskytovat určitým produktům a službám Lenovo informace, které potřebují ke svému fungování,
 • řešit případné problémy s produktem, službou nebo webovými stránkami Lenovo,
 • navrhovat způsoby, jak by mohly vaše produkty, služby Lenovo a naše webové stránky fungovat lépe,
 • poskytovat vám novinky, aktualizace a informace o vašich produktech a službách Lenovo,
 • poskytovat vám informace o dalších produktech nebo službách Lenovo, o které byste mohli mít zájem, pokud se rozhodnete přijímat marketingová sdělení.

V následujících bodech jsou podrobněji popsány typy údajů, které mohou být uvedeny v uživatelském profilu, jak společnost Lenovo tyto údaje používá, zda jsou dané údaje sdíleny se třetími stranami, a určité možnosti volby, které v souvislosti s údaji máte.

Lenovo ID, Motorola ID a registrace produktu Lenovo

Pokud se rozhodnete vytvořit Lenovo ID, Motorola ID, zaregistrovat svůj produkt Lenovo nebo vytvořit účet přes služby MyAccount nebo Passport, budeme shromažďovat údaje, včetně osobních údajů, o vás a vašem produktu nebo vašich produktech Lenovo. Používáme vaše Lenovo ID nebo Motorola ID a související informace o registraci a účtu k vaší identifikaci, včetně rozpoznání toho, kdy používáte některé z našich softwarových aplikací (např. Lenovo Vantage) a interaktivních služeb (jako jsou naše internetové obchody a stránky zákaznické podpory).

Pokud se rozhodnete vytvořit Lenovo ID nebo Motorola ID nebo zaregistrovat své produkty, budeme od vás muset shromáždit určité údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, jazyk, region/země, typ/model produktu, sériové číslo produktu, datum registrace produktu a aktivační údaje o vašem operačním systému. Tyto informace budeme používat ke správě vašeho účtu nebo profilu, poskytování služeb, které si vyžádáte, a zasílání sdělení, včetně marketingových sdělení, která se rozhodnete od společnosti Lenovo přijímat. Údaje, které společnost Lenovo za těmito účely shromáždí a uloží, mohou být sdíleny s našimi poskytovateli služeb, aby mohli poskytovat hosting, zpracování údajů a marketingové služby společnosti Lenovo nebo jejím jménem.

Své heslo Lenovo ID můžete změnit a svůj účet Lenovo ID můžete deaktivovat na stránkách account.lenovo.com, konkrétně v sekci ”Můj profil”, nebo můžete společnosti Lenovo odeslat požadavek týkající se ochrany soukromí. Svůj účet Motorola ID můžete spravovat na stránkách accounts.motorola.com nebo můžete společnosti Motorola odeslat požadavek týkající se ochrany soukromí.

Funkce a používání produktů

Určité produkty, software a služby Lenovo automaticky shromažďují a ukládají nezbytné informace o výkonu, aby mohly fungovat. Mezi tyto informace patří identifikátory produktu a zařízení, technické údaje a další neosobní údaje. Některé z těchto údajů mohou být zasílány na servery společnosti Lenovo. Během používání produktu či produktů Lenovo budou taktéž automaticky shromažďovány základní údaje o instalaci aplikace. Mezi ně patří například informace, zda je na vašem produktu Lenovo nainstalována nebo povolena určitá aplikace.

Informace o používání, které za tímto účelem shromažďujeme, přímo neidentifikují vás ani váš produkt nebo produkty Lenovo, ledaže byste u svých produktů Lenovo povolili určité služby, jako ”Rozšířená podpora zařízení” nebo funkci ”Pomoci zlepšovat” a přihlásili se k odběru marketingových sdělení od společnosti Lenovo.

Tyto informace o používání softwaru používáme k analýze fungování aplikací Lenovo, k vývoji dalších zlepšení pro budoucí verze a k zasílání sdělení týkajících se servisu a podpory (např. nemarketingová sdělení). Může dojít ke sdílení těchto informací s našimi poskytovateli služeb, jako jsou partneři zajišťující hosting, zpracování údajů a vývoj softwaru, a poskytující podporu pro produkty Lenovo.

Pokud si přejete takové shromažďování informací deaktivovat, můžete tak učinit v nastavení ochrany soukromí v rámci konkrétního produktu nebo aplikace. Chcete-li deaktivovat shromažďování určitých informací o používání softwaru: (i) otevřete aplikaci nastavení produktu Lenovo a vypněte shromažďování statistik používání (nebo podobně formulovanou možnost/přepínač), (ii) odinstalujte konkrétní aplikaci na ovládacím panelu zařízení nebo prostřednictvím nabídky nastavení, nebo (iii) navštivte stránku podpory společnosti Lenovo (pro PC) věnovanou omezení shromažďování informací o používání.

Průběžné aktualizování vašeho softwaru

Automaticky shromažďujeme v omezeném rozsahu určité údaje, které na jejichž základě nelze identifikovat konkrétní osobu, o vašem produktu či produktech Lenovo, abychom mohli rozpoznat, zda je verze softwaru, který používáte, aktuální, poskytnout vám aktualizace softwaru (včetně bezpečnostních aktualizací), vyvíjet nové produkty a funkce softwaru a opravit chyby, aby váš produkt nebo produkty Lenovo fungovaly lépe a efektivněji.

Rozšířená podpora zařízení a pomoc se zlepšováním našich produktů a služeb

Můžete se rozhodnout povolit funkci ”Rozšířená podpora zařízení”, ”Pomoci zlepšovat”, ”Program uživatelských zkušeností” nebo podobnou funkci na svém produktu Lenovo a poskytovat nám další informace o tom, jak používáte produkty a software Lenovo.

Funkce ”Rozšířená podpora zařízení” na zařízeních Motorola nám poskytuje další informace o tom, jak používáte své zařízení, abychom vám tak mohli poskytovat efektivnější či rozsáhlejší zákaznickou podporu, včetně řešení problémů na míru nebo podobných služeb podpory. Na zařízeních Motorola můžete zvolit možnost ”Rozšířená podpora zařízení” při nastavování nebo v Nastavení. Budete-li chtít, toto nastavení můžete později vypnout.

Můžete se také rozhodnout, že nám poskytnete další informace o tom, jak používáte své produkty a software Lenovo a pomoct tak zlepšit produkty Lenovo. Možnost ”Pomoci zlepšovat” se obvykle nachází v úvodním nastavení nebo v nastavení produktu nebo aplikace Lenovo. Když se rozhodnete, že nechcete společnosti Lenovo povolit shromažďování informací funkce ”Pomoci zlepšovat”, můžete možnost shromažďování dat tohoto produktu vypnout v nastavení produktu Lenovo nebo v určité aplikaci (například Lenovo Vantage) nebo odinstalovat konkrétní aplikaci.

Mezi informace, které od vás nebo z vašeho produktu Lenovo v této souvislosti můžeme shromažďovat, patří sériové číslo, ID zařízení nebo identifikátor IMEI vašeho produktu Lenovo, typ/model produktu, telefonní číslo spojené s chytrým telefonem Lenovo nebo Motorola, IP adresa a informace o používání produktu Lenovo. Mezi tyto informace o používání mohou patřit informace o tom, jak používáte svůj produkt Lenovo a jeho součásti, jako jsou nástroje a funkce systému.

Pokud se v kontextu počítače Lenovo nerozhodnete kontaktovat společnost Lenovo, jsou tyto informace uchovávány ve formátu, který neumožňuje konkrétní identifikaci osoby. V kontextu chytrých telefonů Lenovo a Motorola jsou data funkce ”Rozšířená podpora zařízení” a ”Pomoci zlepšovat” identifikovatelná pro uživatele nebo zařízení.

Pomocí takových informací lze:

 • Identifikovat výkonnostní trendy produktů a softwaru Lenovo.
 • Odstraňovat problémy, které máte s produktem nebo softwarem Lenovo.
 • Vyvíjet nové funkce produktů pro budoucí modely.
 • Zajistit celkově lepší uživatelskou spokojenost.
 • Zasílat nemarketingová sdělení týkající se servisu a podpory pro váš produkt Lenovo.

Společnost Lenovo využívá poskytovatele služeb hostingu a zpracování údajů, kteří společnost Lenovo v rámci funkcí ”Rozšířená podpora zařízení”, ”Pomoci zlepšovat” a souvisejících aktivit podporují.

Aplikace Lenovo a Motorola – další informace

V následujících bodech je popsáno, jak určité softwarové aplikace Lenovo a Motorola nakládají s vašimi údaji. Upozorňujeme, že se tyto popisy nemusí věnovat všem aplikacím Lenovo či Motorola, které jsou k dispozici pro váš produkt Lenovo nebo na něm. Navíc platí, že ne všechny produkty Lenovo podporují všechny aplikace Lenovo nebo Motorola a že vám mohou být k dispozici různé aplikace Lenovo nebo Motorola, které se mohou lišit podle toho, jaké produkty Lenovo vlastníte a kde se nacházíte. Některé z níže popsaných aplikací mohou být předem nahrané na vašem produktu Lenovo nebo k dispozici ke stažení přes internetový software nebo obchod s aplikacemi.

Aplikace Lenovo

Lenovo Welcome

Lenovo Welcome je aplikace nainstalovaná na zařízení, která vítá nové uživatele produktů Lenovo, včetně PC. Zhruba během 24 hodin od nastavení určitých produktů Lenovo se spustí Lenovo Welcome a provede vás vaším produktem Lenovo, včetně jeho funkcí, představí Lenovo Vantage (popsáno níže), zpřístupní speciální nabídky společnosti Lenovo a jejích partnerů uživatelům, kteří se je rozhodnou přijímat apod. Společnost Lenovo pro tyto účely shromažďuje prostřednictvím Lenovo Welcome pouze základní (osobně neidentifikovatelné) informace a metriky o zařízení a aplikacích.

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage (nahrazující Lenovo Companion) je aplikace, která zajišťuje chod vašeho zařízení a pomáhá vám počítač lépe využívat. Mezi funkce Lenovo Vantage patří:

 • personalizace vašeho PC Lenovo díky vlastnímu nastavení,
 • Přístup k aplikaci Lenovo Migration Assistant – aplikace, která odesílá soubory a nastavení z jednoho PC na druhé (popsáno níže).
 • ochrana vašeho PC a aktualizace důležitého systémového softwaru a ovladačů,
 • vyhodnocení zdraví systému a spuštění diagnostiky na vašem zařízení,
 • Přístup k Lenovo Smart Performance, službě pojištění nároků a výkonu poskytované společností Lenovo, která je navržena tak, aby automaticky opravila problémy, které mohou představovat riziko pro výkon počítače.
 • přístup k uživatelské příručce pro váš systém a zajištění podpory,
 • Stažení a instalace, uplatnění nebo obnovení softwaru, na který má vaše zařízení nárok.
 • objevování dalších zábavných a užitečných aplikací,
 • Zobrazení příslušenství kompatibilního s vaším zařízením.
 • přijímání nabídek týkajících se produktů a služeb Lenovo a jiných produktů a služeb,
 • rozpoznání stavu záruky, možností a upgradů,
 • zasílání užitečných tipů a posledních technologických novinek ve formě článků od společnosti Lenovo.
 • Služba Lenovo Security Console poskytuje neviditelnou vrstvu ochrany pro vaše cloudové aplikace. Podrobnější informace viz Lenovo Security Console.
 • Bezpečnostní poradce obsahuje soubor bezpečnostních nástrojů, které doporučuje společnost Lenovo a byly schváleny odborníky na bezpečnost.
 • Příjem zpráv a předpovědi počasí (poskytováno třetími stranami).
 • Přizpůsobení, optimalizace a monitorování hardwarových komponent na herních zařízeních.
 • Stažení a instalace, uplatnění nebo obnovení softwaru, na který má vaše zařízení nárok.

Aplikace Lenovo Vantage bude shromažďovat identifikátory vašeho počítače a údaje o událostech a používání, jako je fungování systému, informace o používání aplikací a o podpoře. V případě, že nastavíte své PC na automatické aktualizace podle polohy nebo přístupu k síti, bude aplikace Lenovo Vantage navíc shromažďovat odpovídající údaje, jako jsou informace o sítích Wi-Fi a VPN, aby tak probíhaly bezproblémové aktualizace vašeho systému. Tyto informace se budou ukládat do vašeho počítače a údaje o vašem používání aplikace Lenovo Vantage mohou být sdíleny se společností Lenovo pouze tehdy, jestliže jste s takovým shromažďováním údajů souhlasili. Společnost Lenovo tyto informace nesdílí externě s výjimkou hostingových služeb a zpracovatelů údajů, se kterými společnost Lenovo podle potřeby spolupracuje.

Lenovo Smart Privacy Services

Lenovo Smart Privacy Services (LSPS), využívající technologii Aura, je inteligentní software, který vám umožní zvýšit ochranu soukromí při surfování, prohlížení a nakupování online. Pokud jej povolíte, aplikace Lenovo Smart Privacy nabízí následující funkce:

 • Kontrola soukromí” je služba v LSPS, která vyhledává přihlašovací údaje zařízení Lenovo a poté zjišťuje, zda vaše osobní údaje (informace o účtech ve formě e-mailu) byly nezákonným způsobem zveřejněny na dark webu, a poskytuje obfuskované hlášení zjištěných skutečností, které vyžaduje ověřený e-mail, aby bylo možné zobrazit celé hlášení.
 • Monitorování” je služba v LSPS, která monitoruje, zda nedošlo k úniku vašich osobních údajů, a pomáhá odstranit/vyřadit vaše osobní údaje ze známých marketingových databází a zprostředkovatelů údajů.
 • Ochrana” je služba v LSPS, která aktivuje osobní síť VPN a blokování sledování.
 • Trezor” je služba v LSPS, který shromažďuje, ukládá a vyplňuje vaše údaje do webových formulářů a šifruje a dešifruje vaše osobní údaje.

Pokud se rozhodnete povolit funkci LSPS, bude od vás společnost Aura za účelem jejího poskytování shromažďovat určité osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla k účtu, platebních údajů, IP adresy a některých dalších údajů o zařízení a výkonu. Osobní údaje shromážděné společností Aura jménem společnosti Lenovo za účelem hostování a podpory LSPS jsou uloženy šifrované jak lokálně, tak v podnikovém datovém systému společnosti Aura. Kromě toho společnost Lenovo prostřednictvím služby LSPS shromažďuje základní (neosobní) informace a metriky týkající se zařízení a aplikací. Další informace o LSPS naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů Lenovo Smart Privacy Services Powered by Aura, na které je umístěn odkaz v aplikaci LSPS.

Lenovo Display Plus

Lenovo Display Plus umožňuje uživatelům ukládat a spouštět běžně používaná rozvržení na počítači. Rozvržení je organizace oken, která uživatel otevřel ve svém počítači. Uživatelé mohou rychle přepínat mezi různými uloženými rozvrženími, jako je rozvržení prezentace, herní rozvržení apod. Display Plus funguje tak, že rozpozná místně uložené aplikace a soubory a zapamatuje si orientaci a organizaci správy oken. Aplikace Display Plus může také detekovat soubory a aplikace, které jsou aktuálně otevřeny v počítači. Shromažďujeme pouze základní informace o softwaru, jako je číslo verze, abychom vám mohli poskytnout aktualizovanou verzi.

Lenovo Smart Appearance

Lenovo Smart Appearance je aplikace založená na umělé inteligenci, která zlepšuje zážitek z videokonferencí. Funguje jako virtuální ovladač a může být načtena různými konferenčními aplikacemi a klienty pro online výuku nebo živé streamování. Tato aplikace pomáhá uživatelům zlepšit efekty kamery, zejména při videokonferencích. Nabízí několik funkcí, jako je inteligentní konfigurace rysů obličeje, rozmazání pozadí, korekce očního kontaktu, kompozice obličeje, korekce světla a další efekty při používání kamery. Shromažďujeme údaje o metrikách o tom, jak byla naše aplikace použita, ke zlepšení tohoto softwaru, což lze vypnout v Nastavení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.

Lenovo Aware

Lenovo Aware je místně provozovaný software na počítači Lenovo, který zpracovává datové proudy videa místně v reálném čase přístupem k vestavěné kameře s uživatelskými oprávněními pro analýzu stavu uživatele a poskytování funkcí včetně upozornění na přestávky, detekce vzdálenosti, detekce polohy vsedě, detekce pozornosti a únavy atd. Lenovo Aware poskytuje flexibilní nastavení, která vyhovují potřebám definovaným uživatelem, včetně možností režimu pro mládež a obecného režimu, citlivosti připomenutí, různých prahových hodnot atd. Kromě toho Lenovo Aware poskytuje uživateli také statistiky o době používání počítače, držení těla při sezení a další funkce, takže se uživatelé mohou odpovídajícím způsobem přizpůsobit. Lenovo Aware neshromažďuje žádné osobní ani uživatelské údaje. Všechny snímky jsou zpracovávány lokálně. Společnost Lenovo shromažďuje pouze údaje o metrikách a přístrojích, jako jsou přepínače funkcí, obecné statistiky, doba používání softwaru, nastavení přísnosti funkcí atd. za účelem zlepšení kvality softwaru.

Lenovo Migration Assistant

Lenovo Migration Assistant (LMA) je nástroj, který pomáhá s přesunem souborů a zjednodušuje nastavení nového počítače. LMA se spouští přes Lenovo Vantage a prostřednictvím Wi-Fi připojení odesílá soubory z jednoho počítače do druhého. Do aplikace LMA se můžete přihlásit na obou počítačích přes svůj účet Lenovo ID. K zajištění této funkce bude mít LMA přístup k verzi vašeho operačního systému, verzi rozhraní .NET, značce počítače, značce síťového adaptéru a frekvenci Wi-Fi. Společnost Lenovo při přenosu přes nástroj LMA neshromažďuje ani neuchovává žádné údaje umožňující identifikaci osob ani vaše soubory. Společnost Lenovo ale shromažďuje určité základní údaje (neumožňující identifikaci osob) a metriky týkající se zařízení a aplikací. Společnost Lenovo může k provádění této činnosti využít poskytovatele služeb hostingu a zpracování údajů.

Budete-li mít zájem, nástroj LMA vám také může poskytnout příležitost využít službu ukládání souborů Dropbox. Další informace o postupech v oblasti ochrany osobních údajů služby Dropbox naleznete v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínkách používání.

Lenovo System Health Manager

Aplikace Lenovo System Health Manager umožňuje uživatelům sledovat stav počítače, optimalizovat výkon a podnikat kroky k předcházení problémům. Za účelem zajištění této funkce bude aplikace analyzovat určité základní informace (neumožňující identifikaci osob) o zařízení a aplikacích, jako je událost, číslo verze Windows, systém BIOS, verze integrovaného řadiče a ovladačů zařízení. Pokud se to uživatel rozhodne povolit, společnost Lenovo bude shromažďovat také anonymní statistiky používání, včetně informací o spotřebě elektřiny systému a pravděpodobné příčině případných problémů souvisejících s napájením.

Legion Arena

Legion Arena je správce knihovny her, který sdružuje celou knihovnu her uživatele do jedné aplikace. Uživatelé mohou prostřednictvím aplikace Legion Arena spravovat hry ze služeb Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass a dalších oblíbených herních platforem. Uživatelé si mohou zobrazit podrobný popis každé hry ve své knihovně, prohlédnout si oblíbené hry, které hrají všichni uživatelé, a získat přístup k exkluzivním odměnám a dárkům. Společnost Lenovo neshromažďuje žádné osobní údaje ani nesdílí žádná data s jinými subjekty. Společnost Lenovo navíc partnerem ani není spojena s výše uvedenými herními platformami.

What's New

What's New zjistí, zda existuje aktualizace nainstalovaných aplikací v určitých tabletech Lenovo, a zobrazí tipy pro aktualizaci. K zajištění této funkce bude What's New potřebovat zjistit seznam aplikací již nainstalovaných v zařízení a shromáždit sériové číslo zařízení a číslo verze softwaru.

Tablet Centre

Tablet Centre (TC) je nástroj, který poskytuje základní informace o tabletu Lenovo, jako je zbývající úložný prostor atd. TC poskytuje uživatelům pokyny k používání zařízení a může doporučovat produkty. TC může mít přístup k určitým oprávněním zařízení, jako je čtení stavu přihlášení Lenovo ID uživatele (synchronizováno se stavem nastavení, získání celkového úložného prostoru a využitého úložného prostoru zařízení a čtení doby používání jednotlivých aplikací, dobu používání obrazovky a další informace, jako je sériové číslo zařízení, Lenovo ID, země, jazyk atd. Oznámení můžete vypnout v části Nastavení.

AI Experience Center

AI Experience Center (AIEC) je aplikace pro tablety, která zahrnuje odemykání obličejem, odemykání otiskem prstu a Wonder Experience Center (chytrá připomenutí scény). Chytrá připomenutí scény mohou prodloužit dobu zapnutí obrazovky, pokud je před obrazovkou rozpoznán obličej a zařízení se chystá automaticky vypnout obrazovku. Pokud je detekována tvář blížící se uzamčené obrazovce, může se obrazovka automaticky rozsvítit na obrazovce s vysokým jasem. Připomenutí vzdálenosti může uživateli připomenout, aby se držel v dostatečné vzdálenosti od zařízení, pokud je zjištěno, že se uživatel nachází příliš blízko obrazovky. Pro zajištění této funkce potřebuje AIEC přístup k fotoaparátu zařízení. Fotoaparát zjistí pouze stav uživatele před zařízením. Všechna uživatelská data jsou zpracována lokálně, aniž by opustila zařízení.

Aplikace společnosti Motorola

Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát společnosti Motorola vám umožňuje:

 • Označovat fotografie a videa údaji o poloze. Když takto označené fotografie sdílíte s ostatními, sdílíte zároveň i údaje o poloze. Jestliže se rozhodnete označit své fotografie a videa údaji o poloze, aplikace tyto údaje použije k tomu, aby vám pomohla uspořádat zobrazení. Společnost Lenovo jinak tyto údaje o poloze neshromažďuje, neuchovává ani nesdílí.
 • Spouštět aplikaci bez dotyku obrazovky pomocí kontextových dat ze snímačů, které zachytí gesto pro spuštění.
 • Pořizovat lepší snímky pomocí detekce obličeje a další analýzy toho, co máte v hledáčku, za účelem pořízení nejlepšího snímku, k čemuž může dojít před aktivací uzávěrky nebo po ní. Můžete porovnat nejlepší snímek s původním, který jste pořídili, a vybrat, které snímky si chcete nechat. Informace o detekci obličeje zůstávají v telefonu a nebudou předány společnosti Motorola ani sdíleny externě.

Abychom mohli snáze řešit potíže s výkonem, fotoaparát bude uchovávat informace o kvalitě snímků v metadatech vašich fotografií.

Nápověda

Aplikace Nápověda (dříve známá jako Nápověda Moto) nabízí uživatelům tyto funkce:

 • Možnost zjistit, jak používat telefon Motorola a řešit problémy
 • Moto Care – zkontrolujte si stav záruky na zařízení, zakupte si rozšířenou záruku a ochranu před nehodami (platí pouze pro USA)
 • Diagnostika zařízení – zkontrolujte fungování hardwarových komponent, včetně baterie, dotykové obrazovky, reproduktorů, fotoaparátů, Wi-Fi a senzorů
 • Kontaktujte nás – možnosti, jak kontaktovat podporu, včetně chatu (pouze u některých modelů), e-mail (pouze u některých modelů), Twitter, Messenger (pouze Indie a USA), WhatsApp (pouze Indie), a jak vstoupit do uživatelských fór (angličtina, španělština a portugalština)
 • Centrum služeb – vyhledejte centra služeb ve svém okolí (pouze Indie)

Pokud použijete funkci Pomoc se zařízením, společnost Motorola může shromažďovat sériové číslo, IMEI produktu nebo jiné ID zařízení, IP adresu, MAC adresu, informace o používání produktu, informace o výkonnosti aplikace a – v případě použití funkce Moto Care nebo Kontaktujte nás – uživatelské jméno a kontaktní údaje. Společnost Motorola může použít poskytovatele hostingu, zpracování údajů a poskytovatele zákaznických služeb, aby poskytli podporu pro činnosti v rámci zákaznické podpory společnosti Motorola a Pomoci se zřízením.

Digital TV

Je-li podporována, umožňuje aplikace společnosti Motorola Digital TV sledování televizního vysílání z mobilního zařízení. Zvláštní služby Electronic Program Guide (EPG) a Ginga rozšiřují možnosti uživatelské interakce. Uživatelé mají možnost nahrát si oblíbené televizní pořady a sledovat je v čase podle vlastního výběru. Aplikace Digital TV shromažďuje určité údaje neumožňující identifikaci osob o akcích v rámci aplikace, jako například, které kanály jsou spouštěny přes Digital TV.

Moto (Přizpůsobení, Gesta, Rady, Displej, Přehrát)

Aplikace Moto usnadňuje používání vašeho zařízení tím, že vám dává k dispozici více možností k jeho ovládání a k interakci s ním. Aplikace Moto usnadňuje příjem důležitých oznámení, ovládání zařízení hlasem a gesty a automatizaci užitečných změn v nastavení v závislosti na tom, kde jste nebo co právě děláte.

Aplikace Gesta (dříve Povely Moto) vám usnadňuje interakci s výrobky Motorola tím, že vám umožňuje používat k rychlému provádění úloh jednoduchá gesta. Pomocí aplikace Gesta (Povely Moto) můžete například:

 • kdykoliv rychlým otočením zápěstí spustit fotoaparát,
 • přejetím dolů doleva nebo doprava zmenšit obrazovku na velikost vhodnou pro práci jednou rukou,
 • Zapnout nebo vypnout svítilnu, když přístrojem dvakrát ”zatřesete”, a další akce.

Aplikace Displej Moto zobrazí důležitá oznámení na obrazovce podporovaných produktů, abyste k nim měli rychlý přístup bez nutnosti zapnout obrazovku nebo odemknout plochu. Aplikace Displej Moto má přístup k určitému obsahu, jako jsou vaše kontakty a položky kalendáře, spolu s dalšími aplikacemi a oznámeními, které z nich dostáváte.

Za účelem plnění těchto úloh aplikace Moto:

 • Shromažďuje informace o aktuální poloze vašeho zařízení Motorola a odesílá je společnosti Motorola, aby bylo možné najít místa zájmu a určit, zda se právě nacházíte ve vozidle.
 • Používá kontextová data získaná z mikrofonu a snímačů vašeho zařízení Motorola, jako je například akcelerometr a gyroskop, aby bylo možné určit, kdy se mají aktivovat určité režimy, ale neodesílá tato data společnosti Motorola.
 • Má přístup k obsahu vytvářenému uživatelem, jako jsou například položky ve vašem kalendáři, kontakty a historie volání, ale neodesílá tento obsah společnosti Motorola.

Společnost Motorola využívá na podporu těchto činností poskytovatele hostingu a zpracování údajů. Aplikace Moto navíc využívá funkci rozpoznávání aktivit Google Activity Recognition za účelem porozumění kontextovým datům a určení módů k aktivaci. Po předání společnosti Google se s kontextovými daty nakládá v souladu s podmínkami používání služeb Google a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google taktéž uvádí další informace o postupech společnosti Google při shromažďování a ochraně údajů v souvislosti s ostatními analytickými nástroji a nástroji pro vývoj produktů společnosti Google, které společnost Motorola podle potřeby používá.

Odemknutí obličejem Moto

Když funkci Odemknutí obličejem Moto na některých zařízeních Motorola zapnete, můžete zařízení odemknout pouhým pohledem na displej. Aby fungovala, musí zařízení ”zaregistrovat” informace o rozpoznání obličeje (pomocí oprávnění fotoaparátu) do oblasti dat/mezipaměti zařízení. Tyto informace o registraci obličeje nebudou odeslány společnosti Motorola a nebudou sdíleny s třetími stranami. Informace o registraci obličejů můžete později odstranit v nastavení zařízení.

Zpětná vazba Moto

Služba Zpětná vazba Moto nabízí příležitost ohodnotit své zařízení a sdílet zpětnou vazbu se společnostmi Motorola a Lenovo, abyste jim pomohli provést změny, které zlepší zážitek z používání jejich hardwaru a softwaru. Aby mohla funkce pracovat, shromažďuje služba Zpětná vazba Moto ID zařízení Motorola, vaše kontaktní údaje a určité osobně neidentifikovatelně informace o událostech v zařízení a aplikaci a informace o analytice. Máte možnost připojit snímek obrazovky. Společnosti Motorola a Lenovo mohou v rámci podpory těchto aktivit používat externí poskytovatele hostingu a zpracování údajů. Externí partneři pro vývoj softwaru mohou mít taktéž přístup k určitým informacím neumožňujícím identifikaci osob ze zpětné vazby pro účely řešení problémů nebo zlepšení zážitku z používání zařízení Motorola.

Hello You a Oznámení Motorola

Jsou-li dostupné, nabízí Hello You a Oznámení Motorola tipy pro používání vašeho zařízení Motorola, informace a diagnostiku pro dané zařízení, umožňují přijímat technickou podporu a zákaznické služby prostřednictvím chatu nebo telefonicky, a poskytují personalizovaný obsah a sdělení na základě vašich zájmů, jako je zábava, novinky, sport a další.

Pokud se rozhodnete používat aplikaci Hello You, musíte se do aplikace přihlásit pomocí svých informací k účtu Google. Aby aplikace Hello You fungovala, shromažďuje identifikátory vašeho zařízení Motorola, informace o účtu Google, IP adresu, informace o interakci uživatele s obsahem aplikace a určité související údaje o používání zařízení a aplikací při používání Hello You. Výše popsané informace používáme k měření používání naší aplikace, ke zlepšování obsahu naší aplikace a k poskytování obsahu na míru každému uživateli, což může zahrnovat cílenou inzerci. Můžeme taktéž pomocí IP adresy shromažďovat informace o vaší obecné poloze pomocí IP adresy vašeho zařízení. Aby mohla aplikace Hello You poskytovat personalizovaný obsah, musíte uvést své zájmy v oblastech, jako je zábava, sport, politika, obchod a technologie. Aby vám mohla tuto zkušenost poskytnout, může společnost Motorola tyto informace sdílet se svými partnery v oblasti tvorby obsahu a marketingu, jako jsou zpravodajské služby, marketingové agentury a reklamní partneři, a s poskytovateli hostingu a zpracování údajů. Kdykoli se můžete rozhodnout aplikaci Hello You zakázat a také můžete změnit své zvolené oblasti zájmu přes preference na stránce nastavení účtu.

Aplikace Oznámení Motorola umožňuje dostávat od společnosti Motorola a vybraných partnerů informace a nabídky týkající se produktů, které by vás mohly zajímat, včetně upozornění na aktualizace softwaru, praktické tipy, informace o nových produktech a službách a pozvánky k účasti na studiích nebo průzkumech, kterou můžete přispět ke zlepšování produktů a služeb ze strany společnosti Motorola. Pokud se přihlásíte k odběru marketingových sdělení prostřednictvím aplikace Oznámení Motorola, bude společnost Motorola zasílat tato sdělení jako ”oznámení” na vaše zařízení a bude shromažďovat tyto údaje: vaše jméno, kontaktní informace, identifikátory zařízení Motorola, metriky zařízení a aplikací neumožňující identifikaci a údaje o nástrojích. Shromážděné informace mohou být sdíleny s poskytovateli služeb hostingu a zpracování údajů, marketingovými agenturami, reklamními partnery a partnery společnosti Motorola pro provádění průzkumů, aby tak mohli podporovat fungování aplikace Oznámení Motorola. Odběr oznámení můžete kdykoli zrušit kliknutím na tlačítko odhlášení odběru v aplikaci nebo pomocí možnosti odhlášení z odběru, která vám bude nabídnuta, když kliknete na přijaté oznámení.

Moto Body

Aplikace Moto Body, která již není podporována společností Motorola, ale stále ji lze používat na některých chytrých hodinkách, využívá snímače vestavěné v nositelném zařízení ke shromažďování dat týkajících se zdraví, jako je například srdeční tep a počet kroků, a umožňují vám tak sledovat, jak se vám daří plnit denní a týdenní cíle pro jednotlivé aktivity. Můžete si také vytvořit svůj zdravotní profil, kam zadáte demografické údaje, jako je výška, hmotnost, pohlaví a věk. Informace o zdraví poskytované aplikací Moto Body pak budou přesnější. Pokud využíváte funkci Moto Body Running, aplikace Moto Body bude na zařízení sledovat a zobrazovat vaši polohu.

Aplikace Moto Body může váš zdravotní profil, data a polohu nahrát do našeho cloudového úložiště a přidat je k vašemu uživatelskému profilu. Tyto informace používáme k tomu, abychom vám umožnili přístup k přesnějším informacím o vašem zdraví, jako jsou například statistiky aktivit v průběhu času.

Chcete-li odstranit běh, stiskněte tlačítko > Running. Stiskněte běh, který chcete odstranit, a potom stiskněte > Smazat běh. Chcete-li odebrat veškerá svá data Moto Body o aktivitě, obraťte se na adresu privacy@motorola.com.

S výjimkou služeb hostingu a zpracování údajů, které může společnost Motorola využívat, nedochází k externímu sdílení žádných z výše popsaných informací.

Ready For

Ready For rozšiřuje možnosti telefonu Motorola připojením k jakémukoli monitoru nebo displeji. Díky aplikaci Ready For PC máte přístup k aplikacím telefonu a souborům v počítači na stejné obrazovce. Soubory můžete dokonce přesouvat mezi zařízeními. Společnost Motorola shromažďuje informace a metriky týkající se zařízení a aplikací, které neidentifikují osoby.

V následujících bodech jsou popsány další situace, kdy může společnost Lenovo shromažďovat, používat a/nebo sdílet osobní či neosobní údaje, které se vás týkají. Některé z těchto údajů mohou být taktéž uchovávány v rámci vašeho uživatelského profilu Lenovo, jak je popsáno výše.

Marketing, propagace, průzkumy a akce

Pokud obdržíte marketingová, reklamní či propagační sdělení od společnosti Lenovo nebo jejích partnerů (např. e-mailem nebo formou oznámení přímo v produktu) nebo pokud se rozhodnete zúčastnit akce, soutěže nebo průzkumu, budeme o vás shromažďovat osobní i neosobní údaje, které nám pomohou se správou těchto kampaní a komunikace nebo nám usnadní zajistit vaši účast. Můžeme shromažďovat zejména vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, věk nebo datum narození, informace o produktu Lenovo, údaje vašeho uživatelského profilu a další osobní informace, které se rozhodnete poskytnout. Tyto informace můžeme využívat k zasílání oznámení o produktové podpoře, veřejných oznámení, newsletterů, a pokud to povolují platné právní předpisy, pak také pozvánek k vyplnění dotazníku zákaznické spokojenosti.

Společnost Lenovo a vybraní poskytovatelé služeb nebo partneři – včetně společností zajišťujících marketing, reklamu, průzkumy a akce – mohou taktéž využívat informace, které poskytnete, za účelem propagační činnosti, činnosti v oblasti zákaznické spokojenosti nebo produktové podpory jménem společnosti Lenovo nebo v rámci společné akce nebo propagace mezi společností Lenovo a danou společností. Společnost Lenovo může taktéž používat poskytovatele služeb hostingu a zpracování údajů na podporu této činnosti a externí nástroje, které nám pomáhají zjistit více o spotřebitelských trendech, míře otvírání/klikání u marketingových e-mailů atd. Navíc můžeme získávat údaje z externích zdrojů, jako jsou firmy specializujících se na průzkum spotřebitelského chování, za účelem doplnění informací, které shromáždíme od vás.

Od společnosti Lenovo budete dostávat sdělení o transakcích, jako jsou například potvrzení objednávky. Přihlášení k odběru marketingových sdělení společnosti Lenovo není podmínkou pro zakoupení produktu společnosti Lenovo. Odhlásit z odběru se můžete postupem uvedeným v těchto sděleních, změnou svých preferencí v nastavení účtu nebo můžete zadat požadavek společnosti Lenovo nebo zadat požadavek společnosti Motorola.

Věrnostní programy

Společnost Lenovo může dát svým zákazníkům příležitost účastnit se věrnostních programů, které nabízí slevy, slevové kupóny či jiné bonusy. Ačkoli je účast v těchto programech zcela dobrovolná a nejedná se o podmínku zakoupení produktu od společnosti Lenovo, vyžadují tyto programy shromažďování některých vašich osobních údajů, pokud se rozhodnete zapojit.

Mezi údaje shromážděné pro účely registrace do věrnostního programu společnosti Lenovo a účasti v tomto programu může patřit vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk nebo datum narození, informace o produktu Lenovo, údaje z vašeho uživatelského profilu a případně další osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout. Tyto informace mohou být sdíleny s poskytovateli služeb nebo partnery společnosti Lenovo za účelem správy věrnostních programů jménem společnosti Lenovo. Společnost Lenovo může taktéž v rámci této činnosti využívat externí společnosti zabývající se hostingem a zpracováním údajů. Svoji účast ve věrnostním programu společnosti Lenovo můžete ukončit postupem uvedeným v platných pravidlech příslušného věrnostního programu.

Jednotné přihlášení z vašich účtů na sociálních sítích

K některým nástrojům pro produkty Lenovo, jako je například Lenovo Vantage, a k informacím o účtu Lenovo se můžete dostat přihlášením prostřednictvím různých sociálních sítí, jako je např. Facebook, Google, Twitter, atd. Pokud se rozhodnete přihlásit za pomoci těchto služeb, může společnost Lenovo shromažďovat osobní informace z vašich účtů na sociálních sítích, včetně vašeho veřejného profilu, e-mailové adresy, věku nebo data narození, seznamů kontaktů, zájmů, preferencí a aktuálního města bydliště. Vámi zvolená sociální síť poskytuje tyto informace společnosti Lenovo podle vašeho nastavení profilu na sociální síti a podle podmínek služby daných stránek.

Společnost Lenovo může tyto informace spojit s vaším profilem Lenovo a může je použít jako informace užitečné pro naše marketingové kampaně a k zasílání marketingových sdělení, která jste se rozhodli dostávat. Rozsah poskytovaných informací může záviset na nastavení ochrany soukromí ve vašem účtu na sociální síti. Podrobnější informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

Zákaznický servis, sledování kvality a opravy

Určité činnosti v rámci podpory pro produkty a služby Lenovo mohou zahrnovat situace, kdy kontaktujete společnost Lenovo nebo společnost Lenovo kontaktuje vás, a to i telefonicky, e-mailem nebo na chatu. Upozorňujeme, že v těchto případech můžeme zaznamenávat hovory pro účely školení personálu a zajištění kvality. Abychom vám mohli poskytnout servis nebo podporu, které jste si vyžádali, např. technickou podporu nebo podporu v rámci záruky na váš produkt Lenovo, může personál zákaznických služeb Lenovo shromažďovat a používat také údaje o vás, jako je např. váš uživatelský profil, údaje z účtu, kontaktní údaje, identifikátory produktů a služeb Lenovo a informace o tom, jak svůj produkt a službu Lenovo používáte.

Někteří pracovníci zákaznických služeb Lenovo pracují pro poskytovatele služeb, kteří příslušné služby poskytují společnosti Lenovo a jejím zákazníkům, a v této souvislosti mohou mít přístup k informacím o vás. Společnost Lenovo využívá na podporu těchto činností poskytovatele služeb v oblasti hostingu, zpracování údajů a komunikace (např. nástroje na chatování přes internet).

Navíc mohou mít autorizovaní distributoři, prodejci nebo poskytovatelé oprav produktů Lenovo taktéž přístup k určitým informacím o zákaznických službách, zajištění kvality a informacím o produktech, které jsou popsané v tomto prohlášení, za účelem podpory vašeho produktu nebo poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali, jako jsou například záruční opravy vašeho produktu Lenovo.

Fúze a akvizice

Mohou nastat okolnosti, kdy se společnost Lenovo rozhodne prodat, koupit, sloučit nebo jinak reorganizovat podniky v některých zemích. E-mailem a/nebo výrazným upozorněním na našem webu budete informováni ohledně jakékoliv změny vlastnictví nebo používání vašich osobních údajů a také o veškerých možnostech, které můžete ohledně svých osobních údajů mít. Takové transakce mohou zahrnovat odhalení osobních informací potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo jejich obdržení od prodávajících.

Zákonné povinnosti a prosazování práv společnosti Lenovo

Může se stát, že osobní informace budou předmětem soudních nebo jiných státních předvolání, obsílek, příkazů nebo vyšetřování trestné činnosti či podvodu. Proto platí, že pokud se v dobré víře domníváme, že to zákon vyžaduje, můžeme sdělit osobní či jiné informace regulačním či státním orgánům, soudům, tribunálům a orgánům činným v trestním řízení. Taktéž se může stát, že budeme muset zveřejnit osobní či jiné informace v zájmu ochrany našich práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob nebo pro účely vyšetřování krádeže nebo podvodu. Navíc mohou nastat okolnosti, které si budou žádat sdělení vašich osobních informací dalším stranám, zejména právním poradcům nebo inkasním agenturám.

Prodává společnost Lenovo mé osobní údaje?

Ne. Společnost Lenovo osobní údaje neprodává. Jak je popsáno výše, společnost Lenovo může osobní údaje sdílet s externími poskytovateli služeb a partnery společnosti Lenovo, aby tyto subjekty mohly poskytovat podporu pro produkty Lenovo nebo poskytovat doplňkové služby společnosti Lenovo a jejím zákazníkům a uživatelům produktů. V takovém případě podnikne společnost Lenovo vhodné kroky k tomu, aby zajistila, že tito poskytovatelé služeb a partneři splňují standardy společnosti Lenovo týkající se výrazné ochrany osobních údajů a silného zabezpečení. Společnost Lenovo však osobní údaje neprodává a žádné osobní údaje jsme neprodali během 12 měsíců před 1. únorem 2022. Pokud se společnost Lenovo v kterémkoli okamžiku rozhodne osobní údaje prodat, bude vás o tom informovat s dostatečným předstihem a zajistí si souhlas v souladu s platnými právními předpisy.

Přenáší společnost Lenovo mé osobní údaje do zahraničí?

Společnost Lenovo je globální organizace s právními entitami, obchodními procesy, strukturami vedení a technickými systémy, které přesahují hranice. Proto, pokud to dovoluje zákon, můžeme sdílet vaše osobní údaje ve společnosti Lenovo (včetně dceřiných společností, poboček a mateřských společností) nebo se svými poskytovateli služeb a obchodními partnery a můžeme je přenášet do zemí světa, ve kterých provozujeme obchodní činnost (mimo jiné Spojené státy americké a Čínská lidová republika). Naše opatření na ochranu osobních údajů a zabezpečení jsou nastavena tak, aby poskytovala ochranu vašich osobních údajů globálně, bez ohledu na to, kam jsou přenášeny nebo kde jsou uchovávány.

Některé země mají zákony na ochranu soukromí, které neodpovídají zákonům na ochranu soukromí ve vaší zemi, a v takových jurisdikcích by si mohly orgány činné v trestním řízení vyžádat vaše údaje. V takových zemích bude společnost Lenovo přesto nakládat s informacemi způsobem, který je zde popsán, a přijme nezbytná opatření pro splnění platných zákonů na ochranu dat při přenášení a zpracovávání vašich údajů. Pokud to bude třeba, společnost Lenovo rovněž uzavře smlouvy se společnostmi ve skupině Lenovo nebo partnery či poskytovateli služeb společnosti Lenovo, kterými se bude řídit předávání, zpracovávání a ochrana osobních údajů.

Společnost Lenovo používá standardní smluvní doložky jako jeden z prostředků na pomoc s předáváním osobních údajů z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království a v rámci tohoto území.

Jak dlouho budou mé osobní informace uchovávány?

Záměrem společnosti Lenovo je uchovávat údaje, včetně osobních údajů, tak dlouho, jak to bude nezbytné pro obchodní či jiné opodstatněné účely, a po dosažení těchto účelů jejich používání osobní údaje bezpečně smazat. Vaše údaje, včetně osobních údajů, uchováme tak dlouho, jak dlouho budou platit tyto okolnosti:

 • váš účet nebo předplatné jsou aktivní,
 • za účelem poskytování služeb nebo podpory, které jste si vyžádali,
 • za účelem zajištění požadované funkčnosti a výkonnosti produktů a webových stránek Lenovo, včetně povinností vyplývajících ze záruk na naše produkty,
 • za účelem dodržování platných právních předpisů, včetně daňových a kontrolních účelů,
 • za účelem prosazování práv společnosti Lenovo, včetně soudního sporu a vymáhání dluhu.

Jak jsou mé informace chráněny?

Při přenášení informací z produktů Lenovo na naše servery a během ukládání a sdílení dat se třetími stranami používáme standardní technická a organizační bezpečnostní opatření. Například, je-li to nezbytné, pak při přenášení citlivých informací používáme k zabezpečení vašich údajů šifrování. Při sdílení vašich informací se třetími stranami přijmeme přiměřené a vhodné kroky, abychom smluvně zavázali tyto strany k tomu, aby vaše informace chránily a používaly odpovědně.

Produkty Lenovo mohou rovněž obsahovat funkce zabezpečení, které pomáhají chránit informace uchovávané ve vašich produktech Lenovo. Mezi tato řešení může patřit šifrování, hesla, kód PIN a odemknutí otiskem prstu a také vzdálené ovládání produktů Lenovo, abyste mohli nalézt, zamknout a vymazat ztracené nebo odcizené produkty. Další informace o dostupných funkcích najdete v Nastavení zabezpečení ve svých produktech Lenovo.

Mějte ovšem na paměti, že žádný produkt, software ani přenos dat nemohou zaručit stoprocentní bezpečnost. V důsledku toho společnost Lenovo nemůže i přes odpovídající přijatá opatření na ochranu vašich produktů a osobních údajů zajistit ani jinak zaručit bezpečnost vašich produktů Lenovo ani žádných údajů, které nám poskytujete. Produkty Lenovo proto používáte na vlastní nebezpečí. Další informace o zabezpečení produktů Lenovo a pokyny, jak kontaktovat oddělení zabezpečení produktů Lenovo s dotazy nebo ohledně napadnutelnosti zabezpečení, najdete na stránce Zabezpečení produktů Lenovo.

Jak je to s ochranou soukromí mého dítěte?

S výjimkou případů uvedených v samostatném prohlášení o ochraně soukromí pro určité produkty v určitých zemích nebo oblastech jsou produkty Lenovo určeny dospělým a dětem od 16 let nebo dětem ve věku, který je v dané jurisdikci považován za minimální, které mají od svých rodičů či zákonných zástupců povolení produkty používat. Společnost Lenovo nemá zájem shromažďovat osobní informace o dětech mladších 16 let. Uživatelé mladší 16 let by neměli společnosti Lenovo žádné osobní informace poskytovat.

Pokud společnost Lenovo zjistí, že dítě mladší 16 let nebo věku, který je v dané jurisdikci považován za minimální, poskytlo osobní údaje společnosti Lenovo, co nejdříve podnikneme příslušné kroky k odstranění takových osobních údajů a nepoužijeme je k žádnému účelu. Společnost Lenovo doporučuje rodičům, aby k používání produktů Lenovo svými dětmi přistupovali aktivně a aby je informovali o případných nebezpečích plynoucích z poskytování svých osobních údajů.

Jaká jsou práva na ochranu mých osobních údajů?

Podle platných zákonů na ochranu osobních údajů můžete mít právo kontrolovat, jak vaše osobní údaje používáme a zpracováváme. Může sem patřit právo (i) požádat o přístup k vašim osobním údajům a o vystavení kopie vašich osobních údajů, (ii) požádat o opravu nebo vymazání vaši osobních údajů; (iii) vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů; (iv) omezit zpracovávání vašich osobních údajů nebo se odhlásit z možnosti jejich případného prodeje; a (v) na přenositelnost dat. Tam, kde používáme vaše osobní údaje s vaším souhlasem, máte rovněž právo kdykoli svůj souhlas odvolat, ačkoliv tím nelze ovlivnit to, jak jsme vaše osobní údaje používali před odvoláním vašeho souhlasu. Navíc se může stát, že budete mít možnost určité osobní informace zkontrolovat, opravit nebo smazat prostřednictvím svého účtu Lenovo, pokud takový účet máte, a/nebo prostřednictvím nastavení produktu či aplikace Lenovo.

Chcete-li uplatnit svá výše uvedená práva, odešlete společnosti Lenovo požadavek týkající se ochrany soukromí nebo odešlete společnosti Motorola požadavek týkající se ochrany soukromí. Tyto požadavky kontrolujeme, reagujeme na ně a jednáme podle nich v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

Upozorňujeme, že než vám poskytneme přístup k vašim osobním informacím nebo jiným způsobem vyhovíme vašemu požadavku, podnikneme kroky v souladu s platnými právními předpisy a svými standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení, abychom si ověřili vaši totožnost. Pokud máte účet Lenovo, můžeme ověřit vaši totožnost tím způsobem, že vás vyzveme k přihlášení k účtu. Pokud účet Lenovo nemáte nebo neevidujeme žádnou e-mailovou adresu, můžeme si od vás vyžádat další omezené informace pro účely ověření vaší totožnosti. Upozorňujeme, že pokud nemáte účet u společnosti Lenovo nebo neevidujeme vaši e-mailovou adresu nebo pokud se nám nepodaří ověřit vaši totožnost v naší evidenci, můžeme váš požadavek zamítnout.

K zadání žádosti podle tohoto oddílu svým jménem můžete taktéž použít oprávněného zástupce. Pokud se rozhodnete, že vaši žádost zadá oprávněný zástupce vaším jménem, společnost Lenovo bude požadovat: (i) abyste poskytli oprávněnému zástupci písemné svolení s tímto úkonem, a (ii) aby váš zástupce ověřil svoji totožnost přímo u společnosti Lenovo. Společnost Lenovo může zamítnout žádost od zástupce, pokud tato žádost nesplňuje tyto požadavky.

Navíc máte právo kdykoliv vznášet dotazy nebo stížnosti u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů.

Jak je možné kontaktovat program ochrany osobních údajů společností Lenovo a Motorola?

Chcete-li uplatnit svá práva, jak je popsáno výše, odešlete společnosti Lenovo požadavek týkající se ochrany soukromí nebo odešlete společnosti Motorola požadavek týkající se ochrany soukromí.

Máte-li nějaké další otázky ohledně tohoto prohlášení o ochraně soukromí, můžete společnost Lenovo kontaktovat na adrese privacy@lenovo.com nebo společnost Motorola na adrese privacy@motorola.com nebo poštou či jinak na této adrese:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Další informace o zákaznických službách společnosti Lenovo, včetně kontaktu prostřednictvím telefonu a chatu, naleznete na adrese www.lenovo.com/contact.

Motorola Mobility LLC
Attn: Privacy Program
222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800
Chicago, Illinois, USA 60654

Další informace zákaznických služeb společnosti Motorola, včetně kontaktů prostřednictvím telefonu a chatu, naleznete na adrese motorola.com/support.