Diversiteit en inclusie

Verbonden mensen veranderen de wereld

Lenovo is een uniek wereldwijd bedrijf waar diversiteit een van de sterkste punten is. Onze leiders over de hele wereld zetten zich hard in voor innovatie en hebben een verreikende mentaliteit die wordt gevoed door het besef van onze langetermijnverantwoordelijkheid.Bekijk het nieuwste onderzoek van Lenovo en Intel: "Diversity and Inclusion in the Global Workplace"

Echt een wereldwijde onderneming

Lenovo heeft altijd erkend dat diversiteit van groot belang is om te kunnen concurreren in een diverse wereld. Vanaf het prille begin hebben we een wereldwijde mentaliteit omarmd, waarbij we twee verschillende culturen van het Oosten en Westen hebben samengevoegd tot één bedrijf. Daarbij hebben we de activiteiten geïntegreerd in een operationeel model met meerdere hoofdkwartieren zodat we processen en platforms kunnen centraliseren en tegelijkertijd lokale flexibiliteit mogelijk kunnen maken.

Medewerkers wonen en werken in meer dan 60 landen over de hele wereld
Medewerkers wonen en werken in meer dan 60 landen over de hele wereld

Het goede voorbeeld geven

Een divers bedrijfsmodel begint bovenaan. Wij zijn van mening dat onze wereldwijde klanten moeten worden weerspiegeld in ons wereldwijde personeelsbestand, en dat begint met leiderschap dat representatief is voor de verschillende culturen en etnische groepen waaruit ons interne talent bestaat.

20 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd in onze top 100 van leidinggevenden
20 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd in onze top 100 van leidinggevenden

Streven naar balans

We weten dat bedrijven gedijen als er gendergelijkheid is, op alle niveaus van een organisatie. Dankzij wereldwijde initiatieven, zoals het Women's Leadership Development Program, vertegenwoordigen vrouwen 18,2% van alle medewerkers die binnen Lenovo een leidinggevende functie hebben, en de Bestuursvoorzitter en CEO Yang Yuanqing heeft sinds 2016 het aantal vrouwelijke medewerkers dat direct aan hem rapporteert, verdubbeld. Als sponsor van het Women’s Forum for the Economy and Society helpen we te zorgen dat de stemmen van vrouwen binnen Lenovo en de rest van de wereld worden gehoord.Meer informatie over onze sponsorovereenkomst.

Vrouwen vormen 35% van ons wereldwijde personeelsbestand
Vrouwen vormen 35% van ons wereldwijde personeelsbestand

Belangenbehartiging van bovenaf

Yolanda Lee Conyers

Een bericht van onze Chief Diversity Officer

Als wereldwijd leider in technologie speelt Lenovo een rol in het leven van miljoenen mensen uit alle geledingen van de bevolking, van het talent dat we overal ter wereld inzetten tot de oplossingen en ervaringen die we onze klanten bieden. In de voorhoede van de volgende technologische innovatiegolf luiden we een tijdperk van Intelligente transformatie in. In dit spannende, nieuwe tijdperk maken big data, 5G, mobiele apparaten, smart devices en AI gebruik van de kracht van technologie om nieuwe modellen te leveren voor hoe we leven, werken en spelen. In een steeds veranderende en meer diverse wereld dient technologie als de grote gelijkmaker, die leidt tot meer kansen, meer connectiviteit en het vermogen om historische en culturele beperkingen te overstijgen voor mensen in alle hoeken van de wereld.

Wij zijn van mening dat technologiebedrijven beschikken over de capaciteiten en diepgaande verantwoordelijkheid om te pleiten voor diversiteit en inclusie. Dat geldt niet alleen voor de producten en services die we leveren, maar ook voor de waarden die we koesteren en onze interne praktijken. Voor het innoveren van een diverse wereld zijn uiteenlopende perspectieven nodig. Daarom is diversiteit een bedrijfsprioriteit bij Lenovo. Het zorgt ervoor dat we niet alleen de beste, meest ontwrichtende ideeën omarmen. Het stelt ons ook in staat om inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten zodat we aan die behoeften kunnen voldoen.

Lenovo heeft altijd het pad van inclusie gevolgd en we hebben een cultuur opgebouwd waar iedereen deel van uit kan maken, maar we zijn nog niet klaar met ons werk. Via nieuw onderzoek, gegevens en inzichten blijven we onze benadering ontwikkelen voor de opbouw van inclusief leiderschapsgedrag en de bevordering van diverse en inclusieve systemen door middel van meer verantwoordelijkheid en training.

Ons doel is simpel: Mensen zouden zichzelf niet langer moeten veranderen om in de wereld te passen. In plaats daarvan moet de wereld veranderen om te passen bij alle mensen van over de hele wereld. Technologie kan en moet een positieve katalysator zijn voor verandering en ontwikkeling. Lenovo helpt dit vermogen te benutten om een slimmere toekomst op te bouwen, waar iedereen samen gedijt.

Yolanda Lee Conyers

Chief Diversity Officer
President, Lenovo Foundation