THIN AND LIGHT DUAL-MODE LAPTOPS

Flex dual-mode laptops adapt to whatever you choose to Do. Keep your Flex in classic laptop mode for maximum productivity or flip the screen 300 degrees into stand mode for touch applications.

lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC