Flex 14

Rất tiếc, sản phẩm này không có sẵn nữa

Rất tiếc, "Flex 14" không có sẵn nữa, chúng tôi có thể gợi ý:

lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC