LAPTOP MẠNH MẼ THẾ HỆ MỚI

Notebook đa chế độ mạnh mẽ vi xử lý thế hệ mới và tiêu chuẩn đồ họa rời

    • Ultraslim 13.3” Intel® performance laptop
    • Stylish design, aluminum finish
    • Great for productivity & entertainment
lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC