Nền tảng Intel Evo là gì?

Nếu gần đây bạn đã mua sắm laptops , chắc chắn bạn đã nhìn thấy huy hiệu Intel ® Evo ™. Nó đánh dấu các hệ thống được xây dựng trên nền tảng Intel Evo mới - một hứa hẹn về trải nghiệm đặc biệt, ở bất cứ đâu bạn sử dụng máy tính xách tay của mình... Read More

Shop Related Products