Business-Class Desktops

Với kiểu máy đứng, những máy tính để bàn tin cậy, bền chắc này - được thiết kế chú trọng đến đối tượng doanh nghiệp nhỏ - có các tính năng nâng cao khả năng tăng năng suất và tăng cường bảo mật dữ liệu.

lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC