HIỆU NĂNG CAO CẤP, ĐỘ ỔN ĐỊNH CHẮC CHẮN

Dù bạn vận hành doanh nghiệp nhỏ hay bộ phận CNTT của doanh nghiệp lớn, bạn đều có thể tự tin vào độ tin cậy, tính dễ sử dụng và khả năng tăng năng suất của những máy tính để bàn này - đó là còn chưa kể đến tính "xanh" của sản phẩm. Chọn từ nhiều hệ số hình dạng, rồi hãy để các công cụ kinh doanh này hoàn tất phần còn lại.

ThinkCentre M920 Tower
lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC