IBM TS2250 Tape Drive

IBM TS2250 Tape Drive

Entry-Level, 5th Gen Archival Storage & Backup

  • Energy-efficient with consolidation & space-reduction
  • Lower-cost implementation for backup & archiving
  • Media-partitioning on LTO Ultrium 5 media & IBM Linear Tape File System (LTFS)

Khám phá tính năng Xem thông số

Rất tiếc, sản phẩm này không có sẵn nữa

Rất tiếc, "IBM TS2250 Tape Drive" không có sẵn nữa, chúng tôi có thể gợi ý:

  • Tính năng
  • Thông số kỹ thuật
  • Resources
lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC