Lenovo ThinkSystem SR950

Lenovo ThinkSystem SR950

Lenovo ThinkSystem SR950

Outstanding compute performance, manageability & resiliency

  • Modular design
  • Supports Intel® Optane™ DC Persistent Memory
  • Vast memory capacity
  • Superior storage performance & capacity
  • Advanced RAS features
  • Lenovo XClarity Management

Rất tiếc, sản phẩm này không có sẵn nữa

Rất tiếc, "Lenovo ThinkSystem SR950" không có sẵn nữa, chúng tôi có thể gợi ý:

    Tính năng+ -
  • Thông số kỹ thuật+ -

The purchase quantity of the product has reached the upper limit.
Same Day Shipping