ThinkSystem NE1032 RackSwitch

Discontinued
Lenovo ThinkSystem NE1032 RackSwitch

ThinkSystem NE1032 RackSwitch

CNOS-powered 10GbE switch with hybrid cloud networking features

 • Telemetry analysis
 • Nutanix automation
 • Ecosystem integration

Rất tiếc, sản phẩm này không có sẵn nữa

Rất tiếc, "ThinkSystem NE1032 RackSwitch" không có sẵn nữa, chúng tôi có thể gợi ý:

  Tính năng+ -
 • Thông số kỹ thuật+ -
 • Phụ kiện & dịch vụ+ -

  Phụ kiện & dịch vụ

  ThinkSystem NE1032 RackSwitchPhụ kiện & dịch vụ

The purchase quantity of the product has reached the upper limit.
Same Day Shipping