• 8” multimode video tablet 
    • Pin-sharp 180° rotating camera
    • Epic battery, rich multimedia
    • 10.1” multimode video tablet 
    • Powerful 180° rotating camera
    • Dazzling multimedia, epic battery
lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC