Lenovo Yoga 2 (10 inch)

10" TABLET THAT ADAPTS TO YOU – FOR WORK & PLAY

Yoga Tablet 2 with Windows adapts to you with four different ways work and play — Stand, Tilt, Hold, and Hang. Get productive with Windows 8.1 and Microsoft Office 365 or relax with your favorite videos, music, and games.

Khám phá tính năng

Rất tiếc, sản phẩm này không có sẵn nữa

Rất tiếc, "Lenovo Yoga 2 (10 inch) " không có sẵn nữa, chúng tôi có thể gợi ý:

  • Tính năng
lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC