ThinkCentre M73 SFF

Productive, reliable, and green

Make your IT deployment count with the entry-level M73, an affordable-but-powerful, small-form-factor desktop PC. Performance-boosting SSHD support, PC Cloud Manager 2, and environmental certification are just a few of the features making this PC a great choice for your enterprise.

Khám phá tính năng

Rất tiếc, sản phẩm này không có sẵn nữa

Rất tiếc, "ThinkCentre M73 SFF" không có sẵn nữa, chúng tôi có thể gợi ý:

  • Kiểu máy

    ThinkCentre M73 SFFKiểu máy

    SHOWING MODELS  OF 

    RẤT TIẾC, NHƯNG KHÔNG CÓ KIỂU MÁY NÀO TẠI THỜI ĐIỂM NÀY.

  • Tính năng
lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC