BTS BTS
BTS
BTS
Intel ® Corei7 processor

Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, và Core Inside là những thương hiệu thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Intel hoặc những công ty con của Intel tại Mỹ và/hoặc tại các quốc gia khác.