Cam kết về Trách nhiệm Xã Hội

Chúng tôi luôn cố gắng mang lại những sự khác biệt để chắc chắn có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày vì các khách hàng, vì nhân viên và vì cộng đồng trong công việc kinh doanh hàng ngày cùng với môi trường.

Trở nên Khác biệt

Trong các báo cáo minh bạch của mình, chúng tôi không chỉ nói về bản thân mà còn đề cập đến các vấn đề quan trọng có tác động đến khách hàng trên toàn cầu.

Tìm hiểu về Báo cáo minh bạch mới nhất của chúng tôi

Không chỉ nghĩ về bao bì sản phẩm

Sử dụng các nguyên liệu sinh học như tre nứa, chúng tôi có thể giảm thiểu các chất độc hại và khí thải ra môi trường trong quá trình sản xuất đóng gói.

Tìm hiểu thêm >>

Bạn đang tìm kiếm điều gì đó?

Các tài nguyên chúng tôi đang có bao gồm hệ thống chính sách, chứng nhận, quy tắc ứng xử, tài liệu và còn hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm >>
Committed to Social Responsibility

Không chỉ là thiết lập tương lai bền vững

"Với vai trò là một tập đoàn công nghệ dẫn đầu toàn cầu, Lenovo luôn kiên định trong mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn không chỉ thông qua các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp, mà còn trong cam kết thực hiện các hoạt động bền vững của chúng tôi. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng mình đang góp phần tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho xã hội và môi trường."

John Cerretani, Giám đốc Trách nhiệm Tập đoàn của Lenovo