Ban lãnh đạo chủ chốt

"Chúng tôi rất phấn khởi khi không chỉ trở thành công ty công nghệ cá nhân hàng đầu thế giới mà còn là một công ty được nhiều người trên toàn thế giới biết đến và ngưỡng mộ."

– Yuanqing Yang, Chủ tịch kiêm CEO

YANG Yuanqing
YANG Yuanqing
Chủ tịch kiêm CEO
Arthur HU
Arthur HU
Phó Chủ tịch cao cấp kiêm CIO
Doug FISHER
Doug FISHER
Senior Vice President and Chief Security Officer
George HE
George HE
Phó Chủ tịch cao cấp, Quỹ Đầu tư & bảo trợ Lenovo
Gianfranco LANCI
Gianfranco LANCI
Chủ tịch tập đoàn kiêm COO
Gina QIAO
Gina QIAO
Phó Chủ tịch cao cấp kiêm Tổng giám đốc về Chiến lược & Tiếp thị
Che Min (Jammi) TU
Che Min (Jammi) TU
Senior Vice President, Global Operations
LIU Jun
LIU Jun
Executive Vice President and President, China Geography
Ken WONG
Ken WONG
Senior Vice President and President, Lenovo Solutions & Services Group
Kirk SKAUGEN
Kirk SKAUGEN
Phó chủ tịch điều hành kiêm Chủ tịch, Mảng Data Center
GAO Lan
GAO Lan
Phó Chủ tịch cao cấp, Nhân sự
Laura QUATELA
Laura QUATELA
Phó Chủ tịch cao cấp kiêm CLO
Luca ROSSI
Luca ROSSI
Senior Vice President and President of the Intelligent Devices Group
Matt ZIELINSKI
Matthew ZIELINSKI
Phó Chủ tịch cấp cao và Chủ tịch Ngành hàng Thiết Bị Thông Minh Bắc Mỹ
Sergio BUNIAC
Sergio BUNIAC
Phó Chủ tịch cao cấp & Đồng Chủ tịch, Mảng Mobile, Chủ tịch và GĐ điều hành Motorola
Wilfredo SOTOLONGO
Wilfredo SOTOLONGO
Senior Vice President and Chief Customer Officer, Infrastructure Solutions Group
WONG Wai Ming
WONG Wai Ming
Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO
Ye LAN
Ye LAN
Phó Chủ tich và Tổng Giám đốc cao cấp, mảng Data Intelligence Business
Rui Yong
RUI Yong
Phó Chủ tịch cao cấp kiêm CTO