Ban lãnh đạo chủ chốt

"Chúng tôi rất phấn khởi khi không chỉ trở thành công ty công nghệ cá nhân hàng đầu thế giới mà còn là một công ty được nhiều người trên toàn thế giới biết đến và ngưỡng mộ."

– Yuanqing Yang, Chủ tịch kiêm CEO

YANG Yuanqing
YANG Yuanqing
Chủ tịch kiêm CEO
Arthur HU
Arthur HU
Phó Chủ tịch cao cấp kiêm CIO
George HE
George HE
Phó Chủ tịch cao cấp, Quỹ Đầu tư & bảo trợ Lenovo
Gianfranco LANCI
Gianfranco LANCI
Chủ tịch tập đoàn kiêm COO
Gina QIAO
Gina QIAO
Phó Chủ tịch cao cấp kiêm Tổng giám đốc về Chiến lược & Tiếp thị
JOHN GORDON
John GORDON
Phó Chủ tịch và Chủ tịch, Mảng Internet of Things Commercial
Kirk SKAUGEN
Kirk SKAUGEN
Phó chủ tịch điều hành kiêm Chủ tịch, Mảng Data Center
GAO Lan
GAO Lan
Phó Chủ tịch cao cấp, Nhân sự
Laura QUATELA
Laura QUATELA
Phó Chủ tịch cao cấp kiêm CLO
Matt ZIELINSKI
Matthew ZIELINSKI
Phó Chủ tịch cấp cao và Chủ tịch Ngành hàng Thiết Bị Thông Minh Bắc Mỹ
Sergio BUNIAC
Sergio BUNIAC
Phó Chủ tịch cao cấp & Đồng Chủ tịch, Mảng Mobile, Chủ tịch và GĐ điều hành Motorola
WONG Wai Ming
WONG Wai Ming
Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO
Ye LAN
Ye LAN
Phó Chủ tich và Tổng Giám đốc cao cấp, mảng Data Intelligence Business
Rui Yong
RUI Yong
Phó Chủ tịch cao cấp kiêm CTO