มีคำถาม?โทร 1800-011-936

สมัครสมาชิกเพื่อเป็น PRO

1.กรอกฟอร์มด้านล่างนี้

2.คุณจะได้รับเตือนเพื่อตรวจสอบกล่องอีเมลก่อนการเริ่มใช้งานบัญชี

3.เพื่อเริ่มใช้งานแล้ว คุณต้องกลับมายัง Lenovo.com เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีใหม่

4.เริ่มต้นความเพลิดเพลินในการประหยัดครั้งใหญ่และรายการพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!

กรุณากรอกชื่อจริง กรุณากรอกชื่อจริง โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 30 รูปแบบชื่อจริงไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกนามสกุล กรุณากรอกนามสกุล โดยใหัความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 30 รูปแบบนามสกุลไม่ถูกต้อง
*ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
แสดง ซ่อน ช่องรหัสผ่านไม่สามารถเว้นว่างได้ กรุณาสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก (รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8-20 ตัวอักษร โดยรวมถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์)
แสดง ซ่อน ช่องยืนยันรหัสผ่านไม่สามารถปล่อยให้ว่างได้ รหัสผ่านและการยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน
กรุณากรอกที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 1 กรุณากรอกที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 1 โดยมีความยาวระหว่าง 0 และ 120 ที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 1 ไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบ
กรุณากรอกที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 2 กรุณากรอกที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 2 โดยมีความยาวระหว่าง 0 และ 120 ที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 2 ไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบ
กรุณากรอกชื่อจังหวัด กรุณากรอกชื่อจังหวัดโดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 90 รูปแบบชื่อจังหวัดไม่ถูกต้อง
กรุณาตรวจสอบข้อมูลประเทศ
กรุณากรอกชื่อบริษัท กรุณากรอกชื่อของบริษัทโดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 120 ชื่อของบริษัทที่กรอกมาไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบ Sorry, this company name is already in use in another country. Please enter a different company name.
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์ กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 5 และ 5 รูปแบบรหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุประเภทกิจการ
กรุณากรอกตำแหน่งของคุณ กรุณากรอกตำแหน่งของคุณ โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 0 รูปแบบการกรอกตำแหน่งไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกขนาดบริษัท
กรุณากรอกแผนก
กรุณากรอกปีที่บริษัทของคุณได้เริ่มทำธุรกิจ กรุณากรอกปี โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 0 ปีที่กรอกไม่ถูกต้อง
Please enter Rep ID Please enter a valid Rep ID and the length is between 0 and 0 Rep ID inconsistent with the rules Please enter a valid 10-digit Rep ID
กรุณากรอกชื่อ Phonetic กรุณากรอกชื่อ Phonetic โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 0 รูปแบบชื่อ Phonetic ไม่ถูกต้อง
  • 0-0 characters
  • Include two of the following: letters, numbers, or symbols($!#&)
  • Password and password confirmation should be same
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อจากเว็บไซต์ LenovoPRO สำหรับลูกค้าที่ซื้อใช้เองและไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่าย สมาชิกของ LenovoPRO นั้นคือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) เท่านั้น Lenovo ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนำไปจำหน่ายหรือมีคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอกับการเป็น SMB
Lenovo ขอเสนอข้อมูลสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และบริการต่าง ๆ ให้คุณ กรุณาให้ความสนใจด้านล่างนี้หากคุณต้องการ
คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนการสร้างบัญชี
ยกเลิก