มีคำถาม?โทร 1800-011-936

สมัครสมาชิกเพื่อเป็น PRO

1.กรอกฟอร์มด้านล่างนี้

2.คุณจะได้รับเตือนเพื่อตรวจสอบกล่องอีเมลก่อนการเริ่มใช้งานบัญชี

3.เพื่อเริ่มใช้งานแล้ว คุณต้องกลับมายัง Lenovo.com เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีใหม่

4.เริ่มต้นความเพลิดเพลินในการประหยัดครั้งใหญ่และรายการพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!

กรุณากรอกชื่อจริง กรุณากรอกชื่อจริง โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 30 รูปแบบชื่อจริงไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกนามสกุล กรุณากรอกนามสกุล โดยใหัความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 30 รูปแบบนามสกุลไม่ถูกต้อง
*ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
แสดง ซ่อน ช่องรหัสผ่านไม่สามารถเว้นว่างได้ กรุณาสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก (รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8-20 ตัวอักษร โดยรวมถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์)
แสดง ซ่อน ช่องยืนยันรหัสผ่านไม่สามารถปล่อยให้ว่างได้ รหัสผ่านและการยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน
กรุณากรอกที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 1 กรุณากรอกที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 1 โดยมีความยาวระหว่าง 0 และ 120 ที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 1 ไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบ
กรุณากรอกที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 2 กรุณากรอกที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 2 โดยมีความยาวระหว่าง 0 และ 120 ที่อยู่ของบริษัทส่วนที่ 2 ไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบ
กรุณากรอกชื่อจังหวัด กรุณากรอกชื่อจังหวัดโดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 90 รูปแบบชื่อจังหวัดไม่ถูกต้อง
กรุณาตรวจสอบข้อมูลประเทศ
กรุณากรอกชื่อบริษัท กรุณากรอกชื่อของบริษัทโดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 120 ชื่อของบริษัทที่กรอกมาไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบ Sorry, this company name is already in use in another country. Please enter a different company name.
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์ กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 5 และ 5 รูปแบบรหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุประเภทกิจการ
กรุณากรอกตำแหน่งของคุณ กรุณากรอกตำแหน่งของคุณ โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 0 รูปแบบการกรอกตำแหน่งไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกขนาดบริษัท
กรุณากรอกแผนก
กรุณากรอกปีที่บริษัทของคุณได้เริ่มทำธุรกิจ กรุณากรอกปี โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 0 ปีที่กรอกไม่ถูกต้อง
Please enter Rep ID Please enter a valid Rep ID and the length is between 0 and 0 Rep ID inconsistent with the rules Please enter a valid 10-digit Rep ID
กรุณากรอกชื่อ Phonetic กรุณากรอกชื่อ Phonetic โดยให้ความยาวอยู่ระหว่าง 0 และ 0 รูปแบบชื่อ Phonetic ไม่ถูกต้อง
  • 0-0 characters
  • Include two of the following: letters, numbers, or symbols($!#&)
  • Password and password confirmation should be same
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อจากเว็บไซต์ LenovoPRO สำหรับลูกค้าที่ซื้อใช้เองและไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่าย สมาชิกของ LenovoPRO นั้นคือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) เท่านั้น Lenovo ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนำไปจำหน่ายหรือมีคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอกับการเป็น SMB

Manage your company’s IT with Lenovo

Based on your company size and your role, you might be interested in setting up a company profile within LenovoPro.  By doing this, you will have the ability to:

  • Manage multiple users and their purchase activity
  • Track warranty status on all Lenovo products
  • Manage software and hardware subscriptions
  • Set up devices in a company catalog for easy ordering
  • Other??

If you are interested in setting up a company profile, please indicate below and we’ll start the process with you shortly.  If you’re not interested, then your individual account profile is complete.  Either way, we’ll get you back to shopping right away.


Lenovo ขอเสนอข้อมูลสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และบริการต่าง ๆ ให้คุณ กรุณาให้ความสนใจด้านล่างนี้หากคุณต้องการ
คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนการสร้างบัญชี
ยกเลิก