เงื่อนไขการลงทะเบียนการซื้อเพื่อ
การศึกษา

 1. สำหรับนักศึกษา: นักศึกษา นักเรียน นิสิต ที่ศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัย หรือได้รับการตอบรับเข้าสถานศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนต่างประเทศ
 2. สำหรับอาจารย์และบุคคลากรในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ *หมายเหตุ 1: http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/ **หมายเหตุ2: ห้องเรียนกวดวิชา สถาบันภาษา และอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในคุณสมบัตินี้
 3. โปรดใช้ที่อยู่อีเมลล์ของสถานศึกษาที่คุณกำลังศึกษาอยู่หรือกำลังทำงานอยู่ (ตัวอย่างเช่น xxx@xxx.ac.th) ในการลงชื่อเข้าใช้ หากสถานศึกษาของคุณจัดให้มีที่อยู่อีเมลล์สำหรับโดเมนสถานศึกษา คุณจะไม่สามารถใช้อีเมลล์ส่วนบุคคลในการสมัคร
 4. หากคุณไม่สามารถลงชื่อเพื่อการลงชื่อเข้าใช้ได้ อาจเป็นเพราะสถานะสมาชิกนักศึกษา หรือสถานศึกษาของคุณไม่ได้ถูกลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อยื่นคำขอเพิ่มรายชื่อสถานศึกษาของคุณ กรุณากรอกรายละเอียดคำขอสำหรับการสมัครร้านค้าเพื่อการศึกษาในขั้นตอนที่ 2
 5. หากสถานศึกษาของคุณไม่ได้จัดให้นักศึกษาหรือคณะอาจารย์มีอีเมลล์ของโดเมนสถานศึกษา (ตัวอย่างเช่น xxx@xxx.ac.th) กรุณากรอกรายละเอียดคำขอสำหรับการสมัครร้านค้าเพื่อการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 และหมายเหตุ 4
  1. *หมายเหตุ 3: เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ หากคุณเป็นนักศึกษา กรุณาอัพโหลดใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ในกรณีที่เป็นบัตรนักศึกษาควรประกอบด้วยชื่อนักศึกษา การรับรองการลงทะเบียนปีการศึกษาปัจจุบัน รหัสนักศึกษา หรือ อื่นๆที่เพียงพอจะยืนยันสถานะนักศึกษา) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  2. *หมายเหตุ 4: เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ หากคุณเป็นคณะอาจารย์ กรุณาอัพโหลดใบรับรองการจ้างงาน (บัตรประจำตัวอาจารย์ ใบอนุญาตทำงาน นามบัตร หรือใบรับรองคำขอ) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในขณะยื่นคำขอ
 6. หากคุณเป็นนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาและไม่มีอีเมลล์ของสถานศึกษา กรุณาทำตามขั้นตอนที่ 2 โดยยื่นคำขอที่เกี่ยวข้อง หรือ อัพโหลดเอกสารประกอบ คุณจะต้องอัพโหลดหนังสือตอบรับของคุณเพื่อทำให้คำขอสมบูรณ์
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ร้านค้าเพื่อการศึกษาเลอโนโว หากข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้นั้นไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์และจะแจ้งให้ผู้สมัครเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผ่านทางอีเมลล์
 8. เอกสารประกอบทั้งหมดและรูปภาพที่อัพโหลดโดยบริษัทเมื่อสมัครร้านค้าเพื่อการศึกษาจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้นและจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุณสามารถวางใจในการที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้กับเรา
 9. หลังจากตรวจสอบ คุณจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกและลงชื่อเข้าใช้ระบบร้านค้าเพื่อการศึกษาได้
 10. สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าเพื่อการศึกษาเลอโนโวนั้นมีไว้สำหรับใช้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้นและจะไม่สามารถเปิดใบแจ้งหนี้ในนามบริษัทได้
 11. หากข้อมูลที่ให้ไว้นั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นความจริง หรือฝ่าฝืนระเบียบ ผู้ยื่นคำขอจะถูกตัดสิทธิ์ และถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหลังจากได้รับการยืนยันจากเลอโนโว ประเทศไทย