ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Lenovo

เข้าร่วมกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Lenovo และรับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

เยี่ยมชมบล็อก Lenovo Security Vault

เกี่ยวกับความปลอดภัยของ Lenovo

ทีมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางของ Lenovo ในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์จนถึงงานด้านซัพพลายเชน ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เราเข้าใจดีถึงความจำเป็นในการปรับใช้กระบวนการที่ปลอดภัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงสร้างและบทบาทในฝ่าย Product Security Office (PSO)

ดูโครงสร้างหน่วยงานของเราที่ทำหน้าที่ปกป้องอุปกรณ์ Lenovo และข้อมูลของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

หากคุณพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งของเรา คุณสามารถติดต่อเราตามช่องทางต่อไปนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม