Windows Information

ประกาศต่อไปนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งอาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ

 • สิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์และการรับประกัน: คุณจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์และเงื่อนไขการรับประกันจาก Microsoft (https://microsoft.com/useterms)
 • ความจำเป็นในการเปิดใช้งาน: ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์บางอย่างของ Microsoft ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อาจใช้มาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้หากไม่ลงทะเบียนเปิดใช้งานกับ Microsoft โดยเปิดใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์ในบางกรณี (อาจมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม) โดยขั้นตอนการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft จะปรากฎให้ทราบในระหว่างการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ครั้งแรก หรือเมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ใหม่อีกครั้ง หรือเมื่อกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง

Windows® 10

 • การอัปเดตอัตโนมัติ: Windows 10 มีการอัปเดตโดยอัตโนมัติ โดยอาจมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ โดยระบบที่ติดตั้งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Windows 10 Home จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติและไม่สามารปิดการอัปเดตอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ อาจมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและ/หรือฮาร์ดแวร์ตลอดระยะเวลาที่มีการอัปเดต โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.microsoft.com/windows/windows-10-specifications
 • ความจุของพื้นที่จัดเก็บ: ระบบปฏิบัติการและการอัปเดตจะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ลดน้อยลง โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-specifications
 • การเปิดใช้งานต่างภูมิภาค: ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Microsoft มีการจำกัดให้ใช้งานเฉพาะในบางภูมิภาค คุณอาจไม่สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนอกภูมิภาคที่กำหนดไว้
 • ชุดภาษา: คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 10 Home Single Language หรือ Windows 10 Home Chinese Language จะไม่รองรับการติดตั้งชุดภาษาอื่นเพิ่มเติม
 • การกู้คืน: ระบบการกู้คืนได้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้ว โดยสามารถใช้งานเพื่อเรียกคืนผลิตภัณฑ์ให้กลับสู่ค่าเริ่มต้นดั้งเดิมเท่านั้น
 • คุณสมบัติ:
  • คุณสมบัติบางอย่างของระบบปฏิบัติการ Windows 10 เช่น Windows Ink, Touch, Cortana และ Windows Hello อาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.microsoft.com/windows/features
  • Cortana พร้อมใช้งานในบางภูมิภาคเท่านั้น และประสบการณ์ใช้งานอาจแตกต่างกันตามแต่ละอุปกรณ์
  • Skype Translator มีความจำเป็นต้องใช้ Skype สำหรับ Windows แบบเดสก์ท็อป โปรดอ่านภาษาที่ได้รับการสนับสนุนที่ https://support.skype.com/faq/FA34543/what-languages-are-available-in-skype-translator
  • คุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างของ Windows นั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาจไม่ได้รับการสนับสนุนในประเทศอิหร่าน โดยไม่จำกัดเฉพาะแอปพลิเคชันและเกม รวมทั้งการซื้อเพลงและวิดีโอจาก Xbox ที่มีให้บริการใน Microsoft Store ของ Windows ด้วย
  • หาก Windows 10 ของคุณมีหน่วยประมวลผลกราฟิก DirectX 9 โปรดทราบว่าบางเกมและโปรแกรมอาจจำเป็นต้องใช้ DirectX 10/11/12 หรือสูงกว่า เพื่อประสิทธิภาพและกราฟิกที่ดีกว่า โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.microsoft.com/windows/windows-10-specifications
  • Windows 10 ในโหมด S จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ผ่านการตรวจสอบจาก Microsoft ซึ่งพบได้จากใน Microsoft Store ภายในระบบปฏิบัติการ Windows และอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับ Windows 10 ในโหมด S เท่านั้น โดยมีสวิตช์ปิดโหมด S อย่างง่ายดาย โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://windows.com/SmodeFAQ
  • If your Windows 10 system has a DirectX 9 Graphics Processor Unit, note that some games and programs may require DirectX 10/11/12 or higher for superior performance and graphics. For additional information see: https://www.microsoft.com/windows/windows-10-specifications.
  • Windows 10 in S mode works exclusively with Microsoft-verified apps found in the Microsoft Store within Windows and accessories that are compatible with Windows 10 in S mode. A one-way switch out of S mode is available.  Learn more at Windows.com/SmodeFAQ.

 เทคโนโลยีภาพและเสียงสำหรับผลิตภัณฑ์ Windows 10

 • มาตรฐานภาพ H.264/AVC, มาตรฐานวิดีโอ VC-1 และมาตรฐานภาพ MPEG-4 จาก MPEG LA, LLC: ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุญาตภายใต้สิทธิบัตรของ AVC, VC-1 และ MPEG-4 Part 2 สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภค ได้แก่ (ก) การเข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐานข้างต้น (“มาตรฐานวิดีโอ”) และ/หรือ (ข) การถอดรหัสภาพ AVC, VC-1 และ MPEG-4 Part 2 ที่เข้ารหัสโดยกิจกรรมที่เกิดจากการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภค หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่วิดีโอดังกล่าว แต่ไม่อนุญาตให้มีสิทธิ์ไปถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่ และไม่มีการอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MPEG LA, LLC ที่ https://www.mpegla.com
 • มาตรฐานเสียง Dolby DD / DD+: ผลิตภัณฑ์ Windows 10 ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของเทคโนโลยี Dolby ในผลิตภัณฑ์ Windows ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง ทำซ้ำ หรือขายส่วนหนึ่งส่วนใดของ Dolby ในผลิตภัณฑ์ Windows ที่จะนำไปใช้งานอื่นใดภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ใด ๆ ในสิทธิบัตรของ Dolby จากผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของ Dolby ในการสร้างหรือขายในผลิตภัณฑ์ Windows เพื่อนำไปใช้งานอื่น โดยอาจพบรายการสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องได้จาก Dolby Laboratories, Inc. และข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ใด ๆ ในสิทธิบัตรทั้งหมดของ Dolby ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการทำซ้ำหรือแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดในผลิตภัณฑ์ Windows 10 ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของ Dolby โดยการอนุญาตสำหรับกิจกรรมเหล่านี้อาจขอได้จาก Dolby

ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชัน Microsoft® Office

 • จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการใช้งาน: โปรดซื้อสิทธิ์ในการใช้งานซอฟท์แวร์ Microsoft® Office 2019 หรือ Microsoft 365 เพื่อใช้คุณสมบัติทั้งหมดของซอฟท์แวร์ Office ในอุปกรณ์นี้
 • บัญชีผู้ใช้ Microsoft: ข้อเสนอทางดิจิทัลอาจรวมอยู่ในอุปกรณ์นี้ การรับข้อเสนอจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft และเปิดใช้งาน Windows แล้ว โดยอาจจำเป็นต้องรับข้อเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • การเปิดใช้งาน:
  • เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาต คุณจะไม่สามารถใช้งานซอฟท์แวร์ได้หากยังไม่เปิดใช้งานตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถเปิดใช้งานซอฟท์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ (อาจมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ในคอมพิวเตอร์อาจทำให้คุณต้องเปิดใช้งานซอฟท์แวร์ใหม่อีกครั้ง และซอฟท์แวร์จะยังคงเตือนให้คุณเปิดใช้งานอยู่เสมอจนกว่าคุณจะดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
  • การสมัครสมาชิก Microsoft 365 Personal 1 ปีหรือการสมัครสมาชิก Microsoft 365 Family 1 ปีซึ่งมี Office อาจรวมอยู่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเปิดใช้งาน Office ภายใน 6 เดือนนับจากวันเปิดใช้งาน Windows
  • หากการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีใบอนุญาตลิขสิทธิ์ Office 2019 หรือ Microsoft 365 รวมอยู่ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะมาพร้อมกับการทดลองใช้ 1 เดือนสำหรับลูกค้า Microsoft 365 ใหม่ หากจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต และหากไม่ยกเลิก จะมีค่าธรรมเนียมหลังจากหมดระยะทดลอง
  • Microsoft Office รุ่นใดก็ได้หรือ Microsoft 365 ที่รวมอยู่ในคอมพิวเตอร์นี้มีเฉพาะในและสามารถเปิดใช้งานได้เฉพาะในภูมิภาคที่คุณซื้อ
  • สิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 จะไม่รวมอยู่ในการขายต่อหรืออุปกรณ์“ เปิดกล่อง” หรือ “Open Box” เว้นแต่ผู้ขายได้ตรวจสอบแล้วว่า Microsoft 365 ไม่ได้เปิดใช้งานบนอุปกรณ์
 • Microsoft 365 Personal และ Microsoft 365 Family ไม่รวมสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ สำหรับการใช้งานทางธุรกิจผู้ใช้จะต้องมีใบอนุญาตลิขสิทธิ์ Microsoft 365 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งให้สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ ข้อจำกัดการใช้มีการอธิบายไว้ในข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับข้อเสนอของ Microsoft 365 - ผู้ใช้ควรอ้างอิงถึงข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับข้อ จำกัด สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์
 • Microsoft® Office Home และ Business 2019 และ Microsoft® Office Professional 2019 มีไว้สำหรับออฟฟิศในบ้านหรือธุรกิจขนาดเล็ก และจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft สำหรับการเปิดใช้งาน ซึ่งมีข้อจำกัดในการเปิดใช้งานไม่เกิน 25 ครั้ง โดยจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft ในการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทุกครั้ง
 • เนื้อหาเกี่ยวกับเกม: ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีโปรแกรมและ/หรือเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นโดยบุคคลที่ 3 โดย Microsoft และบุคคลที่ 3 ไม่อาจรับประกันว่าโปรแกรมและ/หรือเนื้อหาเหล่านั้นเหมาะสมต่อเยาวชน
 • XBOX Game Pass: หากผลิตภัณฑ์มาพร้อมแอปพลิเคชัน XBOX Game Pass คุณสามารถทดลองใช้งานได้ 30 วันใน XBOX Game Pass สำหรับพีซี และมีความจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต หากไม่มีการยกเลิกการสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บหลังสิ้นสุดการทดลองใช้