ThinkPad T495s

ThinkPad T495s Side view of a Lenovo ThinkPad T495s business laptop, with the screen open and keyboard showing

ThinkPad T495s

เพื่อนคู่ใจธุรกิจที่พกพาได้

ด้วยน้ำหนักเริ่มต้นเพียง 1.27 กิโลกรัม และบางเพียง 16.1 มิลลิเมตร แล็ปท็อป ThinkPad T495s จึงทำให้คุณพกงานไปทุกที่ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่มีหน่วยประมวลผล AMD Ryzen Pro Gen 2 และชิปกราฟิก Radeon™ Vega ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้นานกว่า เร็วกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า พร้อมตัวเลือกการเชื่อมต่อ WWAN และคีย์กลไก Bottom-load แบบมีไฟพื้นหลัง นี่แหละคือนิยามของแล็ปท็อปเพื่อธุรกิจ
Email Signup

Net 30-Day เครดิตเทอม สอบถามเพื่มเติม>

    คุณลักษณะ+ -
  • การจัดอันดับและรีวิว+ -
  • ข้อมูลทางเทคนิค+ -
  • อุปกรณ์เสริมแนะนำ+ -

    อุปกรณ์เสริมแนะนำ

    ThinkPad T495sอุปกรณ์เสริมแนะนำ

The purchase quantity of the product has reached the upper limit.
Same Day Shipping