Gift Redemption Form

Legion x Warhammer 40,000: Darktide
แบบฟอร์มแลกของขวัญ

Gift Redemption Form

แบบฟอร์มแลกโทเค็นเกมดิจิทัล

โปรดกรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดด้านล่างและอัปโหลดอีเมลยืนยันการสั่งซื้อของคุณเพื่อแลกโทเค็นเกม Warhammer 40,000: Darktide ของคุณ (สำหรับลูกค้า 30 คนแรกเท่านั้น)

สกรีนช้อตจากอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ (ให้เห็นวันที่สั่งซื้อ)
PDF, PNG or JPG Format less than 5MB
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นนี้สําหรับลูกค้า 30 ท่านแรกที่ซื้อโน้ตบุ๊กและเดสก์ท็อปพีซีทุกเครื่องจาก Legion series ("Legion Machines") ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 ณ www.lenovo.com/th เท่านั้น โดยให้บริการตามลําดับก่อนหลัง และจนกว่าสินค้าจะหมด โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 2. ลูกค้าจะต้องส่งสําเนาอีเมลยืนยันคําสั่งซื้อเพื่อสิทธิ์และให้ข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการตรวจสอบในเว็บลิงค์ (www.lenovo.com/th/th/gaminggiftredemption) เฉพาะของเรา โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําด้านล่างเพื่อแลกโทเค็นเกมสําหรับ Warhammer 40,000: Darktide*
  i) กรอกรายละเอียด เช่น ชื่อ อีเมล ช่องทางติดต่อ อื่นๆ ในแบบฟอร์มการแลกสิทธิ์
  ii) อัปโหลดสำเนาอีเมลยืนยันการสั่งซื้อที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นซึ่งแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ซีรีส์ Legion ที่มีสิทธิ์
  ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับ Lenovo นั้นถูกต้อง Lenovo จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลเก่า และไม่มีภาระผูกพันในการสืบหาข้อมูลติดต่อหรือที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้อง Lenovo ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือปฏิเสธเอกสารที่ส่งเข้ามาซึ่งไม่สามารถอ่านได้ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ตามดุลพินิจของ Lenovo แต่เพียงผู้เดียว
 3. ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นจะต้องส่งข้อมูลข้างต้นภายใน 5 วันหลังจากสั่งซื้อ
 4. โทเค็นเกมในรูปแบบของรหัสดิจิทัลจะถูกส่งไปยังการส่งที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว 30 รายการแรกผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนภายใน 21 วันหลังจากการตรวจสอบสิทธิ์และการส่งมอบผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น
 5. คําสั่งซื้อที่มีสิทธิ์แต่ละรายการมีสิทธิ์ได้รับการแลกโทเค็นเกม Warhammer 40,000: Darktide เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 6. Warhammer 40,000: โทเค็นเกม Darktide ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอนให้ผู้อื่น คืนเงินไม่ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และต้องใช้ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดโดย Fatshark
 7. Lenovo จะไม่รับผิดชอบหากโทเค็นเกมสูญหาย ถูกขโมย เสียหาย หรือถูกทําลาย และจะไม่มีการเปลี่ยนทดแทนในสถานการณ์เหล่านี้
 8. Lenovo จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องของโทเค็นเกมหรือ Warhammer 40,000: Darktide
 9. โทเค็นเกมทั้งหมดจะต้องแลกในวันที่หรือก่อนวันที่ 5 เมษายน 2566 โทเค็นเกมที่ยังไม่ได้แลกใดๆ หลังจากวันที่ 5 เมษายน 2566 จะถูกริบคืน
 10. ในกรณีที่มีการส่งคืนหรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือคืนเงินของ Legion Machines ลูกค้าจะถูกตัดสิทธิ์จากโปรโมชั่นนี้ ลูกค้าจะต้องส่งคืนโทเค็นเกมให้กับ Lenovo หรือหากเปิดใช้งานโทเค็นเกมมูลค่าของโทเค็นเกม (40 เหรียญสหรัฐ) จะถูกหักออกจากการคืนเงิน
 11. Lenovo ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก หรือทดแทนโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเปิดเผยเหตุผล การตัดสินใจของ Lenovo ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นข้างต้นถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และมีผลผูกพันผู้ใช้ทุกคนโดยไม่ต้องพิจารณาถึงการโต้ตอบใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ จะมีผลบังคับใช้ด้วย
 12. พนักงานของ Lenovo และครอบครัวใกล้ชิด รวมถึงตัวแทนจำหน่าย พันธมิตร ตัวแทนโฆษณา ครีเอทีฟโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของ Lenovo ตลอดจนผู้จัดโครงการ พนักงานของผู้จัดและครอบครัวใกล้ชิด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
 13. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเราที่ thcs@lenovo.com
 14. ในกรณีที่มีข้อพิพาท การตัดสินใจของ Lenovo (Thailand) ถือเป็นที่สิ้นสุด
  * ตรวจสอบความต้องการของระบบสำหรับ Warhammer 40,000: Darktide, ได้ที่ https://store.steampowered.com/app/1361210/Warhammer_40000_Darktide/
X