STEP 2 แบบฟอร์มสมัครสำหรับ Lenovo Education Store

เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

 1. เสำหรับนักศึกษา: นักศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือได้รับการตอบรับเข้าศึกษา (อนุโลมให้นักศึกษา/นักเรียนที่เรียนต่างประเทศสามารถสั่งซื้อได้) ซึ่งได้รับการยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับอาจารย์และสมาชิกที่ไม่ใช่อาจารย์: ซึ่งทำงานในทุกระดับในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ *หมายเหตุ 1: http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/ ห้องเรียนกวดวิชา สถาบันภาษา และ อื่นๆ ไม่รวมอยู่ในคุณสมบัตินี้
 2. โปรดใช้ที่อยู่อีเมลล์ของสถานศึกษาที่คุณกำลังศึกษาอยู่/กำลังทำงานอยู่ (ตัวอย่างเช่น xxx@xxx.ac.th) หากสถานศึกษาของคุณจัดให้มีที่อยู่อีเมลล์สำหรับโดเมนสถานศึกษา คุณจะไม่สามารถใช้อีเมลล์ส่วนบุคคลของคุณในการสมัคร หากคุณไม่สามารถยื่นคำขอได้ อาจเป็นเพราะสถานะสมาชิกนักศึกษา หรือ คณะอาจารย์ของคุณไม่สามารถใช้ได้ เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียน กรุณาทำตามขั้นตอนที่ 2 โดยยื่นคำขอที่เกี่ยวข้อง หรือ อัพโหลดเอกสารประกอบ
 3. หากสถานศึกษาของคุณไม่ได้จัดให้นักศึกษาหรือคณะอาจารย์มีอีเมลล์ของโดเมนสถานศึกษา (ตัวอย่างเช่น xxx@xxx.ac.th) กรุณาทำตามขั้นตอนที่ 2 โดยยื่นคำขอที่เกี่ยวข้อง หรือ อัพโหลดเอกสารประกอบ ตามหมายเหตุ 2 และ หมายเหตุ 3
  1. *หมายเหตุ 2: เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ หากคุณเป็นนักศึกษา กรุณาอัพโหลดใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ในกรณีที่เป็นบัตรนักศึกษาควรประกอบด้วยชื่อนักศึกษา การรับรองการลงทะเบียนปีการศึกษาปัจจุบัน รหัสนักศึกษา หรือ อื่นๆที่เพียงพอจะยืนยันสถานะนักศึกษา) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  2. *หมายเหตุ 3: เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ หากคุณเป็นคณะอาจารย์ กรุณาอัพโหลดใบรับรองการจ้างงาน (บัตรประจำตัวอาจารย์ ใบอนุญาตทำงาน นามบัตร หรือใบรับรองคำขอ) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในขณะยื่นคำขอ
 4. หากคุณเป็นนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาและไม่มีอีเมลล์ของสถานศึกษา กรุณาทำตามขั้นตอนที่ 2 โดยยื่นคำขอที่เกี่ยวข้อง หรือ อัพโหลดเอกสารประกอบ คุณจะต้องอัพโหลดหนังสือตอบรับของคุณเพื่อทำให้คำขอสมบูรณ์
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ร้านค้าเพื่อการศึกษาเลอโนโว หากข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้นั้นไม่ครบถ้วน หรือ ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทางเราจะไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์และจะแจ้งให้ผู้สมัครเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผ่านทางอีเมลล์
 6. เอกสารประกอบทั้งหมดและรูปภาพที่อัพโหลดโดยบริษัทเมื่อสมัครร้านค้าเพื่อการศึกษาจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้นและจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุณสามารถวางใจในการที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้กับเรา
 7. หลังจากตรวจสอบ คุณจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกและลงชื่อเข้าใช้ระบบร้านค้าเพื่อการศึกษาได้
 8. สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าเพื่อการศึกษาเลอโนโวนั้นมีไว้สำหรับใช้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้นและจะไม่สามารถเปิดใบแจ้งหนี้ในนามบริษัทอื่นได้
 9. หากข้อมูลที่ให้ไว้นั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นความจริง หรือฝ่าฝืนระเบียบ ผู้ยื่นคำขอจะถูกตัดสิทธิ์ และถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหลังจากได้รับการยืนยันจากเลอโนโว ประเทศไทย