ผู้นำ

“ เราปรารถนาที่จะเป็นมากกว่า บริษัท ชั้นนำด้านเทคโนโลยีส่วนบุคคล แต่เป็น บริษัท ที่มีชื่อเสียงยกย่องและเคารพทั่วโลก”

- หยวนชิงหยาง, ประธานและซีอีโอ

YANG Yuanqing
หยางหยวนชิง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Arthur HU
Arthur HU
รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
George HE
George HE
รองประธานอาวุโสของ เลอโนโว Capital และกลุ่มศูนย์บ่มเพาะ
Gianfranco LANCI
Gianfranco LANCI
ประธาน บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Gina QIAO
Gina QIAO
รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Kirk SKAUGEN
Kirk SKAUGEN
รองประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มศูนย์ข้อมูล
GAO Lan
GAO Lan
รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Laura QUATELA
Laura QUATELA
รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
Sergio BUNIAC
Sergio BUNIAC
รองประธานอาวุโสและกลุ่มธุรกิจมือถือประธานและประธาน บริษัท โมโตโรล่า
WONG Wai Ming
WONG Wai Ming
รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Rui Yong
RUI Yong
รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี