Lenovo Premier Support

Odborne zdatní technici. Rýchlejšie riešenie od A po Z, a to hneď na prvýkrát.

Rozpočty na IT sa znižujú a firmy musia nájsť spôsoby zníženia prevádzkových nákladov a zvýšenia efektivity IT. Tlaky na obchodné výsledky IT tímov sa zvyšujú a odborníci odhadujú, že jedna z každých štyroch odpracovaných hodín je venovaná základným činnostiam pri údržbe počítačov.

Lenovo Premier Support vykonáva rutinné podporné činnosti, čím odbremeňuje technikov, aby sa mohli zameriavať na strategické ciele a napredovanie organizácie. Ako výrobca originálnych zariadení vám spoločnosť Lenovo obmedzí prestoje a zvýši produktivitu, pretože ponúka priamy prístup k vysoko kvalifikovaným odborníkom a špecializovaným tímom, ktorí poskytujú technickú podporu, pokiaľ problém nevyriešia.

S podporou Lenovo Premier Support získate:

  • nepretržitú telefonickú podporu poskytovanú vysoko kvalifikovaným odborníkom.
  • riešenie problémov a diagnostiku technikom.
  • komplexnú podporu pre hardvér a softvér.
  • komplexné riešenie prípadov s jedným kontaktným miestom a to až do vyriešenia problému.
  • prístup k elitným technikom na proaktívny prístup.
  • štandardný balík zariadení a úrovní služieb.
  • vykonanie prioritných opráv v rovnaký alebo nasledujúci pracovný deň.

Vykonanie prioritných opráv a diely priamo na pracovisku v nasledujúci pracovný deň nie sú zaručené vo všetkých krajinách. V tom prípade získajú zákazníci Premier Support prioritné alebo najlepšie dostupné služby. Náhradné diely, ktoré nie sú na sklade, môžu oneskoriť poskytnutie služieb, pretože nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Ak spoločnosť Lenovo rozhodne, že sa na problém, ktorý sa nedá vyriešiť po telefóne ani výmenou náhradného dielu, vzťahuje záruka, u zákazníka bude vykonaná oprava, ak je daná služba k dispozícii. V opačnom prípade bude poskytnutá najlepšia dostupná služba. V prípade hovorov po 15:00 miestneho času bude na vybavenie služby potrebný jeden pracovný deň navyše. Služba v nasledujúci deň nie je zaručená.