Vedúci predstavitelia

„Snažíme sa byť viac než len popredný výrobca osobnej elektroniky. Chceme, aby naša spoločnosť bola známa, obdivovaná a rešpektovaná po celom svete.“

- Yuanqing Yang, predseda a výkonný riaditeľ

YANG Yuanqing
YANG Yuanqing
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Arthur HU
Arthur HU
Senior viceprezidenta vedúci pracovník v oblasti IT
George HE
George HE
Senior viceprezident skupiny Lenovo Capital and Incubator Group
Gianfranco LANCI
Gianfranco LANCI
Prezident spoločnosti a hlavný prevádzkový riaditeľ
Gina QIAO
Gina QIAO
Senior viceprezident, hlavná strategická a marketingová riaditeľka
JOHN GORDON
John GORDON
Viceprezident a prezident, komerčný internet vecí
Kirk SKAUGEN
Kirk SKAUGEN
Výkonný viceprezident a prezident skupiny Data Center Group
GAO Lan
GAO Lan
Senior viceprezident pre ľudské zdroje
Laura QUATELA
Laura QUATELA
Senior viceprezident a generálny právny zástupca
Sergio BUNIAC
Sergio BUNIAC
Senior viceprezident a spolupredseda Mobile Business Group, predseda a prezident spoločnosti Motorola
WONG Wai Ming
WONG Wai Ming
Výkonný viceprezident a finančný riaditeľ
Ye LAN
Ye LAN
Senior viceprezident a generálny riaditeľ Data Intelligence Business Group
Rui Yong
RUI Yong
Senior viceprezident a hlavný technický riaditeľ