Rozmanitosť a inklúzia

Ocenenie

Index podnikovej rovnosti (2018 a 2017)

Tento index nadácie Human Rights Campaign Foundation je národný nástroj benchmarkingu firemnej politiky a postupov týkajúcich sa lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov.

Viac informácií>

Ocenenie EAP Pathfinder

Prvá spoločnosť založená v Číne dostala cenu EAP Forum v roku 2017.

Najlepší zamestnávateľ

Cenu sponzoruje 51job.com, popredný integrovaný poskytovateľ služieb ľudských zdrojov v Číne a yingjiesheng.com, popredný online portál pre hľadanie zamestnania pre študentov vysokých škôl v Číne.

Zoznam reputačného inštitútu Global RepTrak® 100

Tento zoznam vyzdvihuje najvýznamnejšie svetové spoločnosti v oblasti inovácií, správy, občianstva a ďalších.

Prvá charta rozmanitosti na Slovensku

Ako zakladateľ s miestom v správnej rade je spoločnosť Lenovo odhodlaná podporovať rozmanitosť a inklúziu na Slovensku.

Viac informácií>

100 najlepších spoločností pre pracujúce matky 2018 a 2017

Spoločnosť Lenovo je uznávaná magazínom Working Mother ako špičková spoločnosť, ktorá pomáha ženám prosperovať pomocou pružnej pracovnej doby, platenej dovolenky, podpory postupu žien a ďalšími.

Viac informácií>

Mother’s Day March

March for Moms, nezisková organizácia, ktorú založil Dr Neel Shah (z laboratórií Atul Gawande), uznáva zamestnávateľov, ktorí ponúkajú platenú rodinnú dovolenku svojim zamestnancom.

Viac informácií>

50 najlepších spoločností pre čerstvých otcov 2018

Každoročný zoznam oslavuje spoločnosti s najlepšími možnosťami rodičovskej dovolenky a spoločnosť Lenovo je na druhom mieste.

Viac informácií>

Bloomberg Gender Equality Index

Referenčný index meria rodovú rovnosť v interných štatistikách spoločností, politikách zamestnancov, podpore a angažovanosti externých komunít a ponukách produktov na základe pohlavia.

Najviac atraktívne pozície zamestnávateľov v Číne v roku 2018 podľa Universum

Spoločnosť Lenovo je druhý rok v rade najlepším zamestnávateľom v oblasti technológií hardvéru a zariadení, a patrí medzi 20 najatraktívnejších zamestnávateľov podľa študentov inžinierstva v Číne.