Programy rozmanitosti a inklúzie

Podporné siete zamestnancov

Ľudia sú neodmysliteľne spoločenské bytosti a my vieme, že zmysel pre spolupatričnosť je rozhodujúci pre dosiahnutie šťastia a prejavenie plného potenciálu. Veríme, že vytvorenie a podpora prostredia pre zamestnancov, v ktorom sa môžu spoločensky zdieľané hodnoty vyvíjať, nám dovoľuje konať a reagovať spoločne, pričom využívame silu našej rozmanitosti.

Women in Lenovo Leadership

Women in Lenovo Leadership (alebo "WILL"), založená v roku 2007, je vlajkovou loďou zdrojov zamestnancov spoločnosti Lenovo, ktorá pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta. WILL organizuje udalosti, vedie fóra a workshopy zamerané na poradenstvo v oblasti kariéry, rastu a rozvoja zručností, možnosti mentoringu, vytváranie príležitostí a aktivity týkajúce sa komunitných služieb.

Women in Lenovo Leadership

Black Leaders Achieving Success in Technology

V nadväznosti na úspech WILL sa začali rozvíjať komunity zamestnancov zamerané na témy mimo pohlavia - najmä s B.L.A.S.T. Skupina bola založená v roku 2014 a slúži pre viac ako 300 afroamerických zamestnancov v Severnej Amerike, ktorým pomáha pomocou workshopov či mentorských funkcií a významným zapojením do rozvoja a podpory programu Lenovo's Supplier Diversity.

Hispanics of Lenovo Association

Jedna z najnovších skupín zamestnancov spoločnosti Lenovo v Severnej Amerike, H.O.L.A., sa zameriava na rozvoj a posilnenie novej generácie vedúcich predstaviteľov spoločnosti Lenovo hispánskeho / latinského pôvodu. Okrem fór o rozvoji kariéry usporadúva hostiteľská organizácia H.O.L.A podujatie s názvom „Diaspora,“  čo je každoročná multikultúrná udalosť oslavujúca mesiac hispánskeho dedičstva, konajúca sa v septembri.

Hispanics of Lenovo Association

New and Expectant Mothers Outreach

Nový pilotný program podpornej siete zamestnancov, N.E.M.O, slúži ako podporná komunita pre mentorstvo a zdroj podpory advokácie. Okrem pomoci novým a nastávajúcim mamičkám prispôsobiť sa požiadavkám rovnováhy medzi prácou a rodinou, pomohol program N.E.M.O zabezpečiť pohodlné parkovanie a súkromné ​​ošetrovateľské zariadenie pre matky, ktoré sa vracajú do práce. Program sa v roku 2019 rozšíri aj do Číny.

Spoločnosť Lenovo je hrdá, že je aj naďalej považovaná za jednu zo 100 najlepších spoločností pre pracujúce matky

Nicole

„Vďaka N.E.M.O. bolo oveľa jednoduchšie vrátiť sa do práce po narodení môjho syna Táto skupina poskytuje dobré fórum pre nové mamičky, ktoré tu zdieľajú informácie a diskutujú o svojich obavách. Mať dieťa je veľmi časovo náročné pre každého nového rodiča a materská / otcovská dovolenka v spoločnosti Lenovo a skupina N.E.M.O podporujú svojich zamestnancov. Som veľmi hrdá na to, že pracujem pre spoločnosť, ktorá skutočne uznáva dôležitosť pomoci novým mamičkám zabezpečiť rovnováhu medzi prácou a osobným životom.“

- Nicole
Riaditeľka digitálneho marketingu

Diversitas

Skupina Diversitas, ktorá bola založená v Bratislave, je malou skupinou 20 zamestnancov spoločnosti Lenovo Slovakia, ktorá sa zaujíma o to, aby sa spoločnosť Lenovo stala inkluzívnejšou. V roku 2017 na European Diversity Awards získala skupina Diversitas ocenenie Outstanding Employee Network medzi tisíckami ďalších kandidátov. Diversitas usporiadala v roku 2017 celkom 15 akcií, vrátane Mesiaca rozmanitosti s in-office Pride Parade a Diversity Fair a v roku 2017 sa pripojila k Charte diverzity Slovenska. Diversitas sa v tomto roku rozširuje do Francúzska a Nemecka.

Diversitas

Rastieme.

Sme radi, že môžeme oznámiť, že spoločnosť Lenovo v USA v súčasnosti rozvíja novú skupinu zamestnancov pre našu komunitu LGBTQ. Skupina "Pride" by mala byť predstavená v roku 2019. Viac informácií>


Programy vedenia a rozvoja

Rovnosť je viac ako vizuálna reprezentácia rozmanitosti - znamená to tiež zabezpečenie rovnakých príležitostí pre rast a rozvoj. Prostredníctvom mnohých interných programov sa spoločnosť Lenovo zaviazala rozširovať rozmanitosť talentov a podporovať vedúcich predstaviteľov budúcnosti.

Women’s Leadership Development Program

Skupina W.L.D.P, ktorá bola založená v roku 2014, slúži ako celosvetová podniková iniciatíva pre rozvoj globálnych manažérok. Skupina je v partnerstve s firmou Linkage Inc., a ročne skupiny 20-25riaditeliek s vysokým potenciálom absolvujú 9-mesačné školenia, ktorých cieľom je vylepšiť dôležité zručnosti a pochopiť seniorské vedúce pozície.

Women’s Leadership Development Program

Mosaic Leadership Development Program

Po úspechoch programu pre rozvoj žien v roku 2017 spustila spoločnosť Lenovo nový program, určený pre podporu budúcich amerických vedúcich pracovníkov z historicky nedostatočne zastúpených rasových a etnických skupín. Program "Mosaic" predstavuje mužov a ženy zastupujúcich rôzne úrovne rozmanitosti, vrátane ázijského, černošského a hispánskeho pôvodu, vojenských veteránov, osôb so zdravotným postihnutím a zamestnancov LGBTQ.

Tory, riaditeľka predaja verejného sektora

„Program Mosaic Leadership Development mi poskytol dôležité kurzy pre vedúcich pracovníkov a kurzy koučovania vedúcich pracovníkov, ktoré mi umožnili stať sa silnejším vedúcim predstaviteľom a dosiahnuť lepšie výsledky pre moju organizáciu. Už po pár mesiacoch od začatia programu MLDP som sa dostala do novej vedúcej úlohy pre organizáciu, ktorá podstupuje zmeny. Vďaka MLDP som bola viac pripravená viesť svoj tím aj napriek nejasnosti a zložitosti, spôsobenej organizačnými zmenami. Vďaka MLDP mám sebavedomie a schopnosť viesť a zlepšovať výsledky v mojej organizácii.“

- Tory
Riaditeľka predaja verejného sektora

Počiatočný rozvoj kariéry

Program University Recruiting spoločnosti Lenovo je súčasťou globálnej strategickej iniciatívy zameranej na posilnenie podnikovej transformácie prostredníctvom podpory rastu talentov na začiatku ich kariéry naprieč celou organizáciou. Tieto programy sú navrhnuté tak, aby zapojili talentovaných študentov a čerstvých absolventov, ktorí chcú začať svoju kariéru, s osobitným dôrazom na rozmanitosť a začlenenie. Zamestnávame viac ako 500 zamestnancov, ktorí sú čerstvými absolventmi, naprieč všetkými geografickými a obchodnými oddeleniami, a to buď na čiastočný úväzok, na plný úväzok alebo ako súčasť konkrétnych rotačných programov.

Sieť Lenovo Scholar

Lenovo ponúka viac ako 300 pozícií pre stážistov s niekoľkými cielenými programami, ako je Sieť Lenovo Scholar with National Academy Foundation, ktorý sa rozrástol zo šiestich na 57 letných stážistov zo stredných škôl STEM v blízkosti našej centrály v Morrisville v Severnej Karolíne.

Program Lenovo Wake Tech Work Intern

Náš program Wake Tech Work Intern spája štúdium študentov z vysokej školy s až 20 platenými stážami každý semester, poskytuje školenia a možnosť úplného zamestnania.

Program Lenovo Global Future Leaders

Náš Program Global Future Leaders, ktorý bol predstavený v roku 2017, je naším popredným rotačným programom, ktorý oslovuje študentov s vysokým potenciálom z najlepších univerzít v EMEA, Číne, APAC, USA a LATAM a predstavuje im svet globálnych technológií za pomoci úloh, personalizovaných školení vedúcich pracovníkov a mentoringu od vedúcich pracovníkov spoločnosti.

Program Lenovo Accelerated Sales Rotational

The Program Lenovo Accelerated Sales Rotational je náš kľúčový rotačný program pre začínajúcich zamestnancov v oblasti predaja. Každoročné zloženie tried: 40% ženy a 40% Americkí Indiáni alebo pôvodní obyvatelia Aljašky, Aziati, Černosi, Hispánci, pôvodní obyvatelia Havaja alebo ostrovania z Pacifiku.

Program Supply Chain and Engineering Rotational

Vo svojom prvom roku program, Program Supply Chain and Engineering Rotational ktorý je súčasťou skupiny Data Center Group, najal v USA 15 talentov v ranej fáze kariéry s plánmi na globálnu expanziu