Rozmanitosť a inklúzia

Spojenie ľudí mení svet

Pre unikátne globálnu spoločnosť Lenovo je rozmanitosť jednou z najväčších predností. Naši hlavní predstavitelia po celom svete sú odhodlaní inovovať a ich pokrokové myslenie je poháňané zmyslom pre dlhodobú zodpovednosť. Prečítajte si našu správu o rozmanitosti a inklúzii 2018, aby ste sa dozvedeli viac.

Skvelý globálny podnik

Spoločnosť Lenovo vždy uznávala dôležitosť rozmanitosti pri raste v tak rozmanitom svete. Od našich prvých dní sme prijali globálne myslenie, spájajúce dve odlišné kultúry východu a západu do jednej spoločnosti a integráciu podnikov do operačného modelu s viacerými centrálami, ktoré nám umožňujú centralizovať procesy a platformy, a súčasne umožniť lokálnu flexibilitu.

Naši zamestnanci žijú a pracujú vo viac ako 60 krajinách po celom svete
Naši zamestnanci žijú a pracujú vo viac ako 60 krajinách po celom svete

Ísť príkladom

Rozmanitý obchodný model začína zhora. Veríme, že celosvetová pracovná sila by mala odrážať globálnych zákazníkov, ktorým slúži, a to začína vedením, ktoré reprezentuje rôzne kultúry a etniká tvoriace náš vnútorný talent.

Medzi našimi 100 najlepšími vedúcimi pracovníkmi je zastúpených 20 rôznych národností
Medzi našimi 100 najlepšími vedúcimi pracovníkmi je zastúpených 20 rôznych národností

Usilujeme o rovnováhu

Vieme, že podniky prosperujú, keď je v nich rovnosť medzi pohlaviami - na všetkých úrovniach organizácie. Vďaka globálnym iniciatívam, ako je program Women's Leadership Development, predstavujú ženy 18,2% všetkých osôb povýšených na vedúce pozície v rámci spoločnosti Lenovo. Predseda a výkonný riaditeľ Yang Yuanqing od roku 2016 zdvojnásobil počet žien v spoločnosti. Ako sponzor Women’s Forum pre hospodárstvo a spoločnosť pomáhame zabezpečiť, aby boli v rámci spoločnosti Lenovo a na celom svete vypočuté hlasy žien. Ďalšie informácie o našom sponzoringu.

Ženy tvoria 35% našej globálnej pracovnej sily
Ženy tvoria 35% našej globálnej pracovnej sily

Obhajoba zhora

Yolanda Lee Conyers

Správa od našej riaditeľky pre rozmanitosť

Ako svetový technologický líder sa spoločnosť Lenovo dotýka života miliónov ľudí zo všetkých oblastí života - od talentu, ktorý využívame po celom svete k riešeniam a skúsenostiam, ktoré dodávame našim zákazníkom. V popredí budúcej vlny technologických inovácií zavádzame éru Inteligentnej transformácie. V tejto novej odvážnej ére sú veľké objemy dát, 5G, mobilné, múdre zariadenie a umelá inteligencia využívané na to, aby dodávali nové modely pre to, ako žijeme, pracujeme a hráme. V neustále sa meniacom a stále rozmanitejšomsvete slúži technológia ako veľký ekvalizér, čo vedie k väčším príležitostiam, väčšej prepojiteľnosti a schopnosti presahovať historické a kultúrne obmedzenia ľudí vo všetkých kútoch sveta.

Veríme, že technologické spoločnosti majú veľkú zodpovednosť za podporu rozmanitosti a začleňovania. Nielen v produktoch a službách, ktoré poskytujeme, ale aj v hodnotách a našich interných praktikách, ktoré presadzujeme. Inovácie pre rôznorodý svet vyžadujú rozmanitosť perspektívy. Ako taká je rozmanitosť podnikovou povinnosťou spoločnosti Lenovo. Zaručuje, že nielenže prijmeme tie najlepšie a najviac priekopnícke myšlienky, ale tiež nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich zákazníkov.

Spoločnosť Lenovo vždy presadzovala cestu začleňovania a vybudovali sme kultúru, do ktorej môžu patriť všetci - ale naša práca ešte nie je hotová. Vďaka novému výskumu, dátam a poznatkom pokračujeme v rozvíjaní nášho prístupu budovania inkluzívneho vodcovského správania a podpory rozmanitých a inkluzívnych systémov vďaka väčšej zodpovednosti a školeniam.

Náš cieľ je jednoduchý: Ľudia by sa už nemali meniť, aby sa prispôsobili svetu. Namiesto toho sa svet zmení, aby sa prispôsobil ľuďom - všetkým svojim ľuďom. Technológia môže a mala by byť pozitívnym katalyzátorom zmien a evolúcie. Lenovo prenáša túto schopnosť budovať inteligentnejšiu budúcnosť, kde všetci spoločne prospievajú.

Yolanda Lee Conyers

Hlavná riaditeľka pre rozmanitosť
Prezidentka nadácie Lenovo Foundation