ZANESLJIVOST, SLOGOVNA DOVRŠENOST IN ZMOGLJIVOST V ENEM