Skip to main content

Windows 10 Pro hjälper dig få mer gjort.

Med Windows 10 Pro-enheter får du de kraftfulla resurser du behöver för dina företagsdatorer – fler säkerhetsfunktioner, bättre kontroll samt stabila och innovativa enheter – och det hjälper dina medarbetare att få mer gjort. få reda på mer >

  • Säkerhet
  • Hantering
  • Produktivitet
Windows 10 sign in screen
Windows 10 sign in screen

Omfattande, inbyggt skydd med löpande uppdateringar. Standard med Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro, det säkraste Windows någonsin, ger dig hanteringsverktyg av hög kvalitet och lösningar för enkel distribution samtidigt som användarna får de funktioner de efterfrågar. Med Windows 10 har du alltid de senaste och bästa säkerhetstjänsterna från Microsoft och kan skydda dina känsliga data, enheter, kundidentiteter samt immateriella rättigheter – med skydd och kontroll på företagsnivå.1

Omfattande, inbyggt skydd med löpande uppdateringar. Standard med Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro, det säkraste Windows någonsin, ger dig hanteringsverktyg av hög kvalitet och lösningar för enkel distribution samtidigt som användarna får de funktioner de efterfrågar. Med Windows 10 har du alltid de senaste och bästa säkerhetstjänsterna från Microsoft och kan skydda dina känsliga data, enheter, kundidentiteter samt immateriella rättigheter – med skydd och kontroll på företagsnivå.1

Windows 10 sign in screen
Person with device

Ytterligare funktioner i Windows 10 Pro

klicka för mer informationWindows Hello

Windows Hello2 är ett praktiskt företagsanpassat alternativ till lösenord som är utformat för dagens mobila standard. En användares identitet verifieras med hjälp av PIN-kod, biometri eller en tillhörande enhet.

klicka för mer informationBitLocker

Med BitLocker3 får organisationer en lösning på företagsnivå som gör att de kan vara säkra på att känslig information har bättre skydd mot obehörig åtkomst, även om en enhet stjäls eller tappas bort, och att alla regler och efterlevnadskrav uppfylls.

klicka för mer informationWindows informationsskydd

Med Windows informationsskydd4 förhindras oavsiktliga dataläckor genom att användares och appars åtkomst till data begränsas utifrån principer som du definierar. Alla affärsdata skyddas oavsett var de finns på enheterna – och utan att det påverkar användarupplevelsen.

Windows 10 start menu
Windows 10 start menu

Klassledande administration som växer med din verksamhet

Windows 10 Pro gör det enklare än någonsin att hantera en ofta komplex IT-miljö, inklusive enheter, användaridentiteter, program och policyer, så att du kan fokusera på det du gör bäst: att driva ditt företag.

Klassledande administration som växer med din verksamhet

Windows 10 Pro gör det enklare än någonsin att hantera en ofta komplex IT-miljö, inklusive enheter, användaridentiteter, program och policyer, så att du kan fokusera på det du gör bäst: att driva ditt företag.

Windows 10 start menu
Person with device

Ytterligare funktioner i Windows 10 Pro

klicka för mer informationAzure Active Directory-anslutning

Dela användaridentiteter mellan Windows 10 och Office 3655 med hjälp av Azure Active Directory5-anslutning (Azure AD). Den delade inloggningen fungerar på datorer, surfplattor, telefoner och nya formfaktorer, vilket gör hanteringen av inloggningar och lösenord mycket enklare.

klicka för mer informationMicrosoft Store för företag

Via Microsoft Store för företag6 kan IT-beslutsfattare hitta, skaffa, hantera och distribuera appar i större omfattning till Windows 10-enheterna i sina organisationer på ett mer flexibelt sätt.

klicka för mer informationDomänanslutning och Grupprincip

Hantera datorer, användarkonton och grupper och kom enkelt åt filer och skrivare när du använder Windows 10 Pro ihop med Windows Server5. Du kan även definiera specifika säkerhets- och nätverksprinciper för dina användare och enheter.

klicka för mer informationWindows Autopilot

Windows Autopilot-funktionerna gör att du snabbt och enkelt kan göra om nya enheter till företagsanpassade datorer utan avbildning och med flexibla metoder som passar alla typer av organisationer.

Person with device
Person with device

Få mer gjort med de produktivaste verktygen

Windows 10 Pro gör dig mer produktiv. Det hjälper dig att arbeta snabbare, fokusera på din uppgift och komma åt det du behöver, när du behöver det, från valfri plats. Och du kan alltid arbeta på det sätt som passar dig bäst.

Få mer gjort med de produktivaste verktygen

Windows 10 Pro gör dig mer produktiv. Det hjälper dig att arbeta snabbare, fokusera på din uppgift och komma åt det du behöver, när du behöver det, från valfri plats. Och du kan alltid arbeta på det sätt som passar dig bäst.

Person with device
Person with device

Ytterligare funktioner i Windows 10 Pro

klicka för mer informationFjärrskrivbord

Arbeta var som helst, när som helst. Få tillgång till ditt eget skrivbord, med alla filer, mappar och appar precis som du lämnade det, var som helst och på valfri enhet. Allt du behöver är en Internetanslutning7 och Fjärrskrivbord.

klicka för mer informationWindows Ink

Att använda den digitala pennan i Windows är lika snabbt och förtroget som att skriva på papper med en vanlig penna. Användarna kan redigera Office-dokument8, använda Windows Ink9 i tredjepartsprogram som Adobe Photoshop10, och snabbt göra anteckningar även utan att logga in11. Tack vare de nya penngesterna kan användarna navigera intuitivt i Windows och skriva i valfri textruta utan att sätta ned pennan.