website-privacy-background.jpg

Tålighet och kraft

Lenovos integritetsutlåtande

Lenovos produktintegritetsutlåtande

Webbplatsintegritet

/

Produktintegritet:

Lenovo inser att integriteten är av stor vikt för människor världen över – våra kunder, webbplatsbesökare, produktanvändare... alla. Det är därför som ansvarsfullt bruk och skydd av personlig och annan information som vi har tillgång till är ett av Lenovos kärnvärden. För mer information om våra integritetsrutiner, klicka på någon av nedanstående länkar. Kontakta oss på privacy@lenovo.com om du har ytterligare frågor eller klagomål.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2017-08-28.

Om detta meddelande

Detta meddelande avser:

Det är viktigt för Lenovo att värna om din integritet. Detta integritetsutlåtanden avser webbplatser som ägs och drivs av Lenovo Group Ltd. och därtill hörande koncernföretag ("Lenovo"). Denna policy förklarar de informationsrutiner som gäller för Lenovos webbplatser (exempelvis www.lenovo.com), inklusive vilka typer av uppgifter som samlas in, hur uppgifterna används, vem uppgifterna delas med samt hur uppgifterna skyddas.

Detta meddelande avser inte:

Lenovos webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Lenovo ansvarar inte för integritetsrutinerna eller innehållet på sådana externa webbplatser. Vänligen notera också att detta meddelande ej gäller information som samlas in via Lenovos produkter och programvaror eller andra källor. För mer information om våra integritetsrutiner för produkter och programvara, läs Lenovos produktintegritetsutlåtande här.

Ändringar i detta meddelande:

Det är viktigt för Lenovo att värna om din integritet. Detta integritetsutlåtanden avser webbplatser som ägs och drivs av Lenovo Group Ltd. och därtill hörande koncernföretag ("Lenovo"). Denna policy förklarar de informationsrutiner som gäller för Lenovos webbplatser (exempelvis www.lenovo.com), inklusive vilka typer av uppgifter som samlas in, hur uppgifterna används, vem uppgifterna delas med samt hur uppgifterna skyddas.

Ditt godkännande:

Genom att använda Lenovos webbplats eller på annat sätt tillhandahålla (vare sig direkt eller genom tredje part som agerar å dina vägnar) dina personuppgifter godkänner du villkoren i denna integritetspolicy (inklusive överföring till utlandet av dina personuppgifter i enlighet med våra nedanstående kommentarer). Varje gång du skickar in dina uppgifter godkänner du insamling, användning och publicering av denna information i enlighet med detta integritetsutlåtande.

Vilken information samlar Lenovo in via sina webbplatser?

Lenovo samlar in följande information från besökarna på dess webbplatser:

Information som du frivilligt tillhandahåller oss:

Normalt sett kan du besöka Lenovos webbplatser utan att berätta vem du är och utan att uppge några personliga uppgifter som direkt identifierar dig. Det förekommer dock omständigheter där vi (eller leverantörer som arbetar åt oss) kan behöva uppgifter från dig. Du kan välja att ge oss personliga uppgifter i en mängd olika situationer. Vi kan exempelvis komma att samla in personlig information om dig när du lägger en order hos Lenovo, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalkortsinformation, information som används för att anpassa en Lenovo-produkt eller en programvaruupplevelse, ditt personnummer (eller motsvarande nationellt ID-nummer), födelsedatum och annan information du väljer att tillhandahålla. Lenovo använder denna information i syfte att underlätta orderhanteringen samt göra det möjligt för oss att kontakta dig om problem skulle uppstå med din order. Om du köper en produkt som kräver service kan din personliga information dessutom komma att användas i syfte att vid behov begära ut en kreditupplysning. Notera att om du inte tillhandahåller oss personlig information där så krävs, kan detta leda till att vi kanske inte kan förse dig med de produkter eller tjänster du begärt.

Vi kan komma att be dig om och samla in personlig information vid andra tillfällen, inklusive när du deltar i utlottningar, tävlingar eller andra kampanjer, när du skapar en prenumeration på marknadsföringsmeddelanden eller nyhetsbrev från Lenovo, när du fyller i enkäter, när du medverkar i användarforum eller bloggar, samt när du interagerar med Lenovo i samband med mässor, konferenser eller liknande evenemang. Vi använder den information du tillhandahåller i syfte att hjälpa oss utforma och förbättra vår webbplats och våra produkter, för att anpassa din nätupplevelse, för att kunna erbjuda råd och inköpsrekommendationer, samt för andra syften som är i enlighet med denna policy.

Lenovo bedriver även forskning på våra användares demografi (t.ex. ålder eller kön), intressen och beteenden baserat på den information som vi erhåller i samband med inköp, kampanjer, enkäter samt våra serverloggfiler. Detta sker för att öva vår förståelse för dig och kunna ge dig bättre service. Denna forskning sammanställs och analyseras på sammanställd basis i syfte att förhindra att personlig information kan kopplas till en viss individ. Lenovo kan komma att dela denna sammanställda information med våra leverantörer.

Vi kan slutligen även komma att be dig om dina personuppgifter när du uttrycker ett intresse för anställning hos Lenovo genom att skicka in en ansökan via våra webbplatser. Den information vi samlar in från dig kommer att tydliggöras i samband med att du skickar in din ansökan, och vi kommer endast att använda denna information för att utvärdera din ansökan om anställning.

Information som vi samlar in automatiskt:

Våra webbserverloggar samlar automatiskt in domännamn och vissa uppgifter relaterade till besökare på våra webbplatser (till exempel dessas IP-adress eller enhetsidentifierare). Denna information identifierar inte våra besökare direkt och används för att mäta antalet besök, genomsnittlig tid på en Lenovo-webbplats, vilka sidor som visats samt information rörande webbplatsanvändningen. Vi använder denna information i syfte att uppfylla juridiska eller regelverksrelaterade krav, för att mäta användningen av våra webbplatser, för att förbättra innehållet på våra webbplatser, samt för att tillhandahålla skräddarsydda annonser. Denna information används inte på ett sätt som skulle möjliggöra en direkt identifikation av någon av våra besökare. Vi kan komma att samla in denna information med hjälp av cookies enligt vad som anges nedan i avsnittet "Använder Lenovo cookies, webb-beacons, dataanalyser och relaterad teknik för internetannonser och andra syften?"

Information som vi samlar in från andra källor:

Ibland kan det hända att vi kompletterar uppgifter som du har gett oss via en Lenovo-webbplats med uppgifter från andra källor, t.ex. uppgifter som bekräftar din adress eller annan tillgänglig information om företag. Detta är avsett att hjälpa oss att hålla de uppgifter vi samlar in korrekta och hjälpa oss att tillhandahålla bättre service.

Hur använder och delar Lenovo den information som man samlar in via sina webbplatser?

De följande avsnitten beskriver mer detaljerat hur Lenovo kan använda dina personliga uppgifter och vem vi eventuellt kan dela dem med. Ett eller flera avsnitt kan gälla, beroende på vilken typ av Lenovo-webbplats du besöker. Vi kan komma att dela dina personliga uppgifter med kontrakterade leverantörer som tillhandahåller tjänster till Lenovo. I vissa fall använder Lenovo leverantörer för att samla in, använda, analysera och på annat sätt behandla uppgifter å Lenovos vägnar. Lenovo kräver att sådana leverantörer hanterar uppgifter på ett sätt som är förenligt med vår policy.

När du begär eller beställer något:

Om du begär eller beställer något från en Lenovo-webbplats, t.ex. en produkt eller tjänst, återuppringning eller specifika marknadsföringsmaterial, kommer vi att använda de uppgifter du tillhandahåller för att utföra din begäran eller beställning. Det kan hända att vi delar uppgifterna med andra, exempelvis andra delar av Lenovo, Lenovos serviceleverantörer, andra leverantörer, återförsäljare, ekonomiska institutioner, speditörer, posten eller statliga myndigheter (t.ex. tullen) som är inblandade i utförandet av din begäran. I samband med en transaktion kan vi även komma att kontakta dig som en del av våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningar. För att välja bort medverkan i enkäter och/eller annan kommunikation med avseende på marknadsundersökningar, se avsnittet "Marknadsföring" nedan.

Lenovo-ID och -produktregistrering:

När du skapar ett Lenovo-ID eller registrerar en Lenovo-produkt samlar vi in information, inklusive personliga uppgifter, om dig och din(a) Lenovo-enhet(er). Utöver ditt Lenovo-ID kan vi också komma att be dig ange namn, e-postadress, språk och region/land, enhetstyp/-modell, enhetens IP-adress, enhets-ID, enhetens serienummer, det datum du registrerade din enhet samt ev. aktiveringsdata som berör ditt operativsystem.

Vi använder ditt Lenovo-ID för att identifiera dig när du använder våra online-tjänster, till exempel vår webbplats för e-handel och kundsupport. Om du vill avaktivera ditt Lenovo-ID kan du göra detta närhelst du vill genom att kontakta privacy@lenovo.com.

Marknadsföring:

Den information du tillhandahåller på vissa Lenovo-webbplatser kan också komma att användas av Lenovo och utvalda leverantörer eller partner i marknadsföringssyfte, till exempel när du registrerar dig för en prenumeration på marknadsföringsmeddelanden eller nyhetsbrev, eller när du deltar i utlottningar, tävlingar eller kampanjer. Innan denna information samlas in kan vi komma att erbjuda dig möjlighet att ange om du vill att dina uppgifter ska användas på detta sätt eller inte. Du kan välja att stoppa våra e-postmeddelanden med marknadsföring genom att följa anvisningarna för avbeställning som ingår i sådana meddelanden, genom att ändra inställningarna för marknadsföring i ditt e-postkonto eller genom att kontakta oss på privacy@lenovo.com.

Rekommendationer:

Det händer ibland att Lenovo visar produktrecensioner och rekommendationer från nöjda kunder på vår webbplats. Med ditt medgivande kan vi komma att publicera dina kommentarer tillsammans med ditt namn. Kontakta oss på privacy@lenovo.com om du vill uppdatera eller ta bort dina kommentarer.

Övervakning av servicekvalitet:

Vissa webbplatsaktiviteter kan också medföra att du ringer upp Lenovo eller att Lenovo – eller dess leverantör av reparationstjänster – ringer upp dig. Observera att vi i vissa fall kan komma att spela in och spara sådana samtal i personalutbildningssyfte eller för kvalitetssäkring. Om du inte vill att samtalet spelas in, vänligen informera då din samtalspartner om detta.

Relationer till affärspartner:

Om du representerar en Lenovo-affärspartner (dvs. en distributör eller återförsäljare av Lenovo-produkter) kan du besöka en Lenovo-webbplats som är särskilt avsedd för Lenovos affärspartners. Vi kan komma att använda de personliga uppgifter som tillhandahålls på den platsen för att administrera och utveckla vår affärsrelation med dig och det företag du representerar. Detta kan exempelvis bestå av att använda dina uppgifter för att skicka information om Lenovos program för affärspartners till dig. Detta kan även omfatta delning av vissa uppgifter med andra affärspartner (med förbehåll för eventuella skyldigheter avseende konfidentialitet), Lenovos kunder eller möjliga kunder. I samband med en viss transaktion eller ett visst program kan vi även komma att kontakta dig som en del av kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningar.

Leverantörsadministration:

Om du representerar en Lenovo-leverantör kan du besöka en Lenovo-webbplats som är särskilt avsedd för Lenovos leverantörer. Det kan hända att vi använder de uppgifter som lämnas på den webbplatsen i samband med att vi ingår avtal eller utför en transaktion med dig. Detta kan exempelvis omfatta delning av uppgifter med andra delar av Lenovo, Lenovos affärspartners, kunder, speditörer, ekonomiska institutioner, posten eller statliga myndigheter som är inblandade i utförandet av en transaktion. De kan dessutom användas för att administrera och utveckla vår relation med dig, den leverantör du representerar och/eller andra Lenovo-leverantörer i allmänhet.

Avslöjanden som krävs enligt lag:

Under vissa omständigheter är möjligt att personliga uppgifter kan vara föremål för domstolars eller andra myndigheters stämningar, fullmakter eller förelägganden. Vi kan därför, när vi i god tro anser att lagen kräver det, komma att avslöja personlig eller annan information för juridiska organ eller myndigheter, för juridiska domstolar, tribunaler och polisiära organ i syfte att skydda våra rättigheter, din eller annans säkerhet, utreda bedrägerier eller som svar på myndighetsbegäran.

Bloggar och diskussionsformulär:

Om du deltar i Lenovos bloggar eller diskussionsforum måste du vara medveten om att de uppgifter du tillhandahåller där kan spridas till andra, både inom och utanför Lenovo, som har åtkomst till bloggen, diskussionsforumet eller chattrummet i fråga. Observera dessutom att enskilda bloggar, forum och chattrum kan drivas av andra organisationer än Lenovo och att dessa kan ha ytterligare regler och villkor. Varje deltagares åsikt som förekommer i en blogg, ett forum eller en chatt är författarens egen åsikt och skall ej anses vara eller tolkas som Lenovos åsikt.

Sociala mediefunktioner och widgetar:

En del av våra webbplatser innehåller funktioner för och länkar till sociala medier, exempelvis ett fält med ikoner som länkar till Lenovos konto på specifika medier (t.ex. Lenovos sida på Facebook, Lenovos ström på Twitter). Dessa funktioner kan komma att samla in din IP-adress och information om vilken sida på vår webbplats du befinner dig, på och de kan komma att konfigurera en cookie som gör att de fungerar korrekt. Sociala mediefunktioner och widgetar drivs antingen av ett annat företag eller direkt på vår webbplats. Din interaktion med dessa funktioner regleras av den integritetspolicy som tillhör företaget som tillhandahåller dem.

Sociala mediefunktioner och widgetar:

En del av våra webbplatser innehåller funktioner för och länkar till sociala medier, exempelvis ett fält med ikoner som länkar till Lenovos konto på specifika medier (t.ex. Lenovos sida på Facebook, Lenovos ström på Twitter). Dessa funktioner kan komma att samla in din IP-adress och information om vilken sida på vår webbplats du befinner dig, på och de kan komma att konfigurera en cookie som gör att de fungerar korrekt. Sociala mediefunktioner och widgetar drivs antingen av ett annat företag eller direkt på vår webbplats. Din interaktion med dessa funktioner regleras av den integritetspolicy som tillhör företaget som tillhandahåller dem.

Enskild inloggning:

Du kan logga in på vissa områden på våra webbplatser med hjälp av inloggningstjänster som exempelvis Facebook Connect eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster autentiserar din identitet, erbjuder ett alternativ att dela vissa personuppgifter (exempelvis ditt namn och din e-postadress) med oss, samt att förifylla vårt registreringsformulär. Tjänster som Facebook Connect erbjuder alternativet att publicera information om dina aktiviteter på denna webbplats på din profilsida i syfte att dela informationen med andra inom ditt nätverk.

Ramar och Powered-By-webbplatser:

Vissa av våra webbsidor använder ramteknik för att visa innehåll från leverantörer eller partner och samtidigt bibehålla vår webbplats utseende och känsla. Därutöver kan vissa Lenovo-märkta webbplatser drivas av leverantörer eller partners, samt kan även märkas med en ”Powered by”-logotyp. Observera att sådana platser kan regleras av våra leverantörers eller partners integritetspolicy och rutiner snarare än av de som utfärdas av Lenovo och på Lenovo.com.

Sammanslagningar och förvärv:

Omständigheter kan uppstå då Lenovo – av strategiska eller andra affärsmässiga skäl – kan komma att besluta sig för att sälja, slå ihop eller på annat sätt omorganisera sin verksamhet i vissa länder. Du kommer att meddelas via e-post och/eller via ett framträdande meddelande på vår webbplats i samband med alla ändringar i ägande eller användning av din personliga information, samt även rörande dina eventuella val gällande din personliga information. En transaktion av denna typ kan omfatta avslöjande av personliga uppgifter för möjliga eller faktiska köpare, eller att de hämtas från säljare.

Övriga källor

Utöver ovanstående kan omständigheter uppstå som kräver att vi avslöjar din personliga information för parter andra än de ovan angivna, inklusive men inte begränsat till juridiska rådgivare eller inkassoföretag.

Överför Lenovo min personliga information internationellt?

Lenovo är en global organisation, med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som sträcker sig över landsgränser. Där lagen så tillåter kan vi därför komma att dela din personliga information inom Lenovo (inklusive till dotterbolag, partnerbolag och moderbolag) eller till våra leverantörer och affärspartners, samt kan även komma att överföra den till andra länder i världen där vi bedriver verksamhet (inklusive, men ej begränsat till, USA och Kina). Oavsett vart din information överförs och förvaras har våra integritets- och säkerhetspolicyer utformats i syfte att skydda din personliga information globalt.

Observera att vissa länder har integritetslagar som inte är likvärdiga med integritetslagarna i ditt land. I dessa länder kommer Lenovo att fortsätta hantera information på det sätt som beskrivs här, och kommer även att vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva tillämpliga dataskyddslagar vid överföring och bearbetning av din information. Där så krävs kommer Lenovo också att upprätthålla överenskommelser mellan företag inom Lenovo-koncernen eller Lenovos partners och leverantörer i syfte att kontrollera överföring, bearbetning och skydd av personlig information.

Utöver de integritetsrutiner som anges i denna policy har Lenovos Motorola Mobility-verksamhet skapat en uppsättning "bindande företagsregler" för internöverföringar mellan företag inom Motorola Mobility-koncernen inom EU och företag inom Motorola Mobility-koncernen i övrigt. Dessa har godkänts av vissa dataskyddsmyndigheter inom EU och utgör ett åtagande från Motorola Mobilitys sida att på ett adekvat sätt skydda personlig information som Motorola Mobility bearbetar, oavsett var denna information lagras. De fullständiga reglerna finns här. För mer information, kontakta privacy@lenovo.com.

Använder Lenovo cookies, webb-beacons, dataanalyser och relaterad teknik för internetannonser och andra syften?

På samma sätt som sker på de flesta webbplatser samlar vi in vissa uppgifter automatiskt och sparar dem i loggfiler. Ibland samlar vi in information om besökarens beteende i samband med dennes besök på våra webbplatser, detta i syfte att hjälpa oss tillhandahålla en bättre kundservice, förbättra kvalitén hos våra webbplatsupplevelser eller för att skräddarsy annonser.

Vi håller exempelvis reda på via vilka domäner våra besökare når vår webbplats, och vi mäter även besökares aktiviteter på Lenovos webbplatser, men vi gör detta på sätt som inte avslöjar någon besökares verkliga identitet (vi kallar detta "icke-identifierbar information" nedan). Lenovo eller andra som arbetar å Lenovos vägnar kan använda dessa data för att analysera trender och statistik i syfte att förbättra våra webbplatser samt för att främja riktad annonsering.

Clickstreams:

När vi samlar in personliga uppgifter från dig i samband med en transaktion kan vi dessutom komma att extrahera viss information om transaktionen i icke-identifieringsbart format och slå samman denna med annan icke-identifieringsbar information. Denna information kallas en "clickstream". Denna information används och analyseras endast på sammanslagen nivå i syfte att hjälpa oss att förstå trender och mönster. Denna information granskas inte på personnivå.

Cookies:

I syfte att erbjuda och tillhandahålla en anpassad webbplatsupplevelse kan Lenovo komma att använda cookies, exempelvis GoogleAnalytics- och DoubleClick-cookies, för att lagra och spåra information om dig. Cookies är helt enkelt små informationsfiler som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på hårddisken i din dator. Lenovo använder cookies för att minnas vem du är samt för att hjälpa dig navigera på våra webbplatser i samband med dina besök. Cookies låter oss spara lösenord och inställningar åt dig, så att du inte behöver ange dessa på nytt varje gång du besöker oss. Vi använder också cookies för att avgöra relevanta, intressebaserade annonser som passar användaren.

Lenovo kan också komma att använda cookies i syfte att mäta trafikmönster samt vilka delar av Lenovos webbplats som du har besökt, samt dina besöksmönster. Lenovo kan komma att använda denna information i syfte att förstår hur våra användare navigerar på vår webbplats samt för att avgöra vanliga trafikmönster, inklusive vilken webbplats användaren kom ifrån. Vi använder denna information för att förenkla webplatsnavigeringen, för att skapa produktrekommendationer samt för att kunna designa vår webbplats på ett sätt som gör din upplevelse såväl mer effektiv som till en bättre upplevelse. Användningen av cookies är i princip standard. Standardinställningen i de flesta webbläsare är att godkänna cookies. Om du emellertid föredrar att inte spara cookies kan du välja följande:

 • ej använda våra webbplatser
 • låta din webbläsare meddela dig när du erhåller en cookie
 • ställa in din webbläsare så att denna vägrar godkänna cookies
 • radera dina cookies efter det att du besökt vår webbplats
 • surfa på vår webbplats med hjälp av din webbläsares anonyma användarinställning (denna kallas "Incognito" i Chrome, "InPrivate" i Internet Explorer, "Private Browsing" i Firefox och Safari, osv.).

Notera emellertid att vissa Lenovo-webbplatser kan komma att inte svara på "spåra ej"-signaler som skickas av vissa webbläsare. Du bör också vara medveten om att vissa funktioner på Lenovos webbplats kanske inte fungerar korrekt om du inte godkänner cookies.

Om du inte vet hur du kontrollerar eller raderar cookies, eller om du vill avstå från att ta emot vissa riktade annonser som baseras på din surfhistorik, rekommenderar vi att du går till http://www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info eller www.youronlinechoices.eu för detaljerad information, inklusive instruktioner om hur du avstår.

Om du vill avstå från Google Analytics for Display Advertisers och/eller avstå från det anpassade Google Display Network kan du göra detta genom att öppna inställningshanteraren för Google Ads. Du kanske även vill använda webbläsartillägget för Google Analytics för att avstå från Google Analytics. För information om hur du gör detta i webbläsaren på din produkt eller din mobila enhet måste du läsa hjälpmenyn i din webbläsare eller mobila enhet, eller i produktmanualen.

För mer information, se "Så här arbetar du med cookies".

Lokala lagringsobjekt:

Vi kan dessutom komma att använda lokala lagringsobjekt (LSO) som exempelvis Flash-cookies eller HTML 5 för att lagra innehållsinformation och inställningar. Leverantörer och partner som tillhandahåller vissa funktioner på vår webbplats eller för att visa annonser baserat på dina surfningsaktiviteter använder också lagringsobjekt som HTML 5 för att samla in och lagra information. Olika webbläsare kan erbjuda egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML 5-baserade lagringsobjekt. Klicka här för att hantera Flash-cookies.

Online-annonser:

Lenovo kan också komma att använda tjänster som drivs av andra företag, exempelvis Google Analytics for Display Advertisers, Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager och Google Analytics Demographic and Interest Reporting för att tillhandahålla tjänster som hjälper oss förstå våra kunders användning av våra webbplatser och produkter, samt för att tillhandahålla och hantera intressebaserad annonsering. Dessa tjänster kan komma att samla in information, till exempel din IP-adress, som skickas via din webbläsare eller via cookies (för information om hur du styr dessa cookies, se rubriken "Cookies" ovan).

Denna information kan komma att användas i syfte att mäta webbplatstrender och leverera en annons om Lenovo-produkter när du surfar på en webbplats eller även webbplatser som inte tillhör Lenovo. Dessa annonser levereras baserat på en användares besök på Lenovos webbplats. Lenovo och dess leverantörer, inklusive Google och DoubleClick, använder cookies för att rapportera hur dina annonsintryck, din övriga användning av annonstjänster samt dina interaktioner med dessa annonsintryck är relaterade till besök på Lenovos webbplats.

Om du inte vill att denna information ska användas för att visa dig intressebaserade annonser, kan du välja bort denna typ av reklam. Du kommer dock fortfarande att erhålla generisk reklam.

Adobe Marketing Cloud Device Co-Op:

Lenovo medverkar i Adobes Marketing Cloud Device Cooperative i syfte att bättre kunna förstå hur du använder vissa av våra webbplatser och appar på dina olika enheter, samt för att kunna leverera skräddarsydda kampanjer. Läs mer om hur Adobe gör detta och hur du kan avstå från detta program.

Webb-beacons och annan teknik:

Vissa av Lenovos webbsidor använder dessutom så kallade webb-beacons eller annan teknik som JavaScript och ETag för att anpassa webbplatserna och kunna betjäna dig bättre när du återvänder till webbplatsen. Sådan teknik kan användas på flera olika sidor på Lenovos webbplatser. När en besökare öppnar dessa sidor genereras en icke-identifieringsbar anteckning om besöket. Denna kan bearbetas av oss eller av våra leverantörer. Dessa webb-beacons fungerar normalt tillsammans med cookies. Om du avaktiverar cookies kommer webb-beacons och annan teknik fortfarande att registrera besök på sådana sidor, men de meddelanden de genererar ignoreras eftersom de inte kan förknippas med annan, icke-identifieringsbar cookieinformation.

Anpassade webbadresslänkar:

Det kan ibland hända att vi anpassar webbplatser för vissa besökare. Om du besöker en av dessa platser kan du eventuellt få se den anpassad med hänvisningar till produkter och/eller tjänster som vi tror att du är intresserad av baserat på din tidigare interaktion med Lenovo och på information som du har gett oss. När du besöker en sådan webbplats kan vi komma att samla in information om ditt besök för att kunna anpassa platsen bättre efter dina intressen. En inbjudan om att besöka en av dessa webbplatser kan presenteras som en anpassad webbadress i ett e-postmeddelande, ett meddelande på en registreringssida eller som resultatet av att du loggar in på en viss webbplats.

Om du väljer att besöka en av dessa webbplatser samtycker du till att låta Lenovo samla in information om dina besök och även till att informationen förknippas med andra uppgifter om dig och din relation med Lenovo. Besök inte dessa webbplatser om du inte vill att din information ska användas på detta sätt.

Hur säkras min information?

Lenovo implementerar lämpliga tekniska och organisationsrelaterade åtgärder och processer för att skydda dina personliga uppgifter och för att upprätthålla deras kvalitet under överföringen såväl som efter det att de har tagits emot. Vi använder exempelvis kryptering vid överföring av känsliga uppgifter såsom kreditkortsnummer för att hjälpa oss att hålla dina uppgifter säkra.

Hur länge sparas mina personliga uppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personliga uppgifter så länge ditt konto är aktivt eller som krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Vi kommer dessutom att behålla dina personuppgifter så som nödvändigt för att efterleva tillämplig lagstiftning, för att lösa tvister och för att genomdriva våra avtal.

Kom emellertid ihåg att ingen dataöverföring via internet kan garanteras vara 100 % säker. Lenovo kan därför, trots att vi har vidtagit lämpliga steg för att skydda din personliga information, inte säkerställa eller på annat sätt garantera säkerheten för någon som helst information som du tillhandahåller oss eller som finns på vår webbplats, och du använder därför vår webbplats helt på egen risk. Information om hur du rapporterar säkerhetsrelaterade frågor, problem eller möjliga incidenter till Lenovos informationssäkerhetsteam finns här.

Hur hanteras mitt barns integritet?

Webbplatser som drivs av Lenovo eller å Lenovos vägnar är avsedda att användas av personer som är 16 år eller äldre. Lenovo har inte för avsikt att samla in information om barn yngre än 16 år. Information om användare yngre än 16 år bör ej skickas in till eller publiceras på Lenovos webbplatser.

Om ett barn under 16 års ålder skickar in personlig information till Lenovos webbplatser kommer vi att radera informationen så fort vi upptäcker att den har skickats in av ett barn under 16 års ålder, och kommer inte att använda den i något som helst syfte. Lenovo uppmanar föräldrar att ta en aktiv roll i sina barns internetanvändning och att informera dem om vilka potentiella faror som finns med att tillhandahålla information om sig själva på internet.

Vilka dataintegritetsrättigheter har jag?

Tillämpliga dataintegritetslagar kan ge dig rätt att kontrollera vår användning och bearbetning av din personliga information. Dessa kan inkludera rätten (i) att begära åtkomst till och en kopia av din personliga information, (ii) att protestera mot bearbetningen av din personliga information, att begära korrigering eller radering av din personliga information, (iii) att begränsa bearbetningen av din personliga information, samt (iv) till flyttbarhet av data. På de platser där vi använder din personliga information med ditt tillstånd äger du också rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande. Detta kommer emellertid inte att påverka vår användning av din personliga information innan du drar tillbaka ditt medgivande.

För att utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på privacy@lenovo.com. Vi kommer att överväga och agera på samtliga begäran av detta slag i enlighet med tillämpbara dataskyddslagar, och kan också komma at be dig bekräfta din identitet så att vi kan svara effektivt på din begäran.

Du har också rätt att när som helst ställa frågor till eller inrapportera klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet.

Hur kan jag kontakta Lenovos integritetsprogram?

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta Lenovo via privacy@lenovo.com eller via reguljär amerikansk post till Lenovo, Attn: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, North Carolina, USA 27560.

Om detta meddelande

Detta meddelande avser:

Det är viktigt för Lenovo att värna om din integritet. Detta integritetsutlåtande gäller den programvara och de tjänster som tillhandahålls av Lenovo och därtill anslutna företag, inklusive Motorola Mobility (tillsammans "Lenovo") och som erbjuds för användning på Lenovos produkter, inklusive men ej begränsat till persondatorer, surfplattor, smartphones, workstations och lagringsenheter (tillsammans "Lenovo-produkter"). Detta meddelande gäller också Lenovos programvaror, appar och upplevelser som du kan komma att använda på en tredjepartsprodukt eller -enhet. Detta integritetsutlåtande beskriver de informationsrutiner som gäller för Lenovos produkter, inklusive vilka typer av uppgifter som samlas in, hur Lenovo använder och skyddar denna information, samt med vem informationen delas.

Detta meddelande avser inte:

Utöver andra källor samlar Lenovo även in personlig information via Lenovos webbplatser. För mer information om våra integritetsrutiner för webbplatser, läs Lenovos webbplatsintegritetsutlåtande här. Detta meddelande gäller vidare ej tredjeparts programvaror och andra tjänster som du installerar eller får åtkomst till via din(a) Lenovo-produkt(er).

Ändringar i detta meddelande:

Om vi gör ändringar i detta meddelande kommer vi att göra föregående versioner tillgängliga så att du kan se när ändringarna gjordes och vad de består av. Om vi gör några viktiga ändringar i detta dokument kommer vi att meddela dig genom ett meddelande på Lenovos webbplats eller via ett e-postmeddelande (detta skickas till den e-postadress som angetts på ditt konto) innan ändringen/ändringarna träder i kraft. I de fall där tillämpbara dataskyddslagar kräver det kommer vi även att ansöka om ditt tillstånd att genomdriva viktiga ändringar som påverkar hur vi använder din personliga information. Vi uppmanar dig att med jämna mellanrum läsa denna sida för att få senaste information om våra integritetsrutiner. Om en eller fler Lenovo-produkter förändrar det sätt på vilket information samlas in, lagras, överförs eller på annat sätt används, kommer vi att ansöka om ditt tillstånd innan vi aktiverar förändringarna i din(a) Lenovo-produkt(er).

Notera att sekundära användare och gästanvändare av Lenovo-produkter som stöder dessa multianvändarfunktioner kanske inte erbjuder samma möjligheter att styra inställningar, auktoriseringar och val relaterade till informationsinsamling, användning och delning som primäranvändaren har.

Ditt godkännande:

Genom att använda Lenovos produkter eller på annat sätt tillhandahålla (vare sig direkt eller genom tredje part som agerar å dina vägnar) dina personuppgifter godkänner du villkoren i detta integritetsutlåtande (inklusive överföring till utlandet av dina personuppgifter i enlighet med våra nedanstående kommentarer). Varje gång du skickar in dina uppgifter godkänner du insamling, användning och publicering av denna information i enlighet med detta integritetsutlåtande.

Vilken information samlar Lenovo in och hur använder vi den?

Lenovo samlar in information om dig och din(a) Lenovo-produkt(er) och använder denna information för att låta din(a) Lenovo-produkt(er) fungera så bra som möjligt och hjälpa dig få ut maximalt av dem. Notera att, om du inte tillhandahåller oss personlig information där så krävs, detta i vissa fall kan leda till att vi kanske inte kan förse dig med de Lenovo-produkter du begärt.

Skapa en användarprofil.

Din användarprofil kan bestå av information som vi samlat in genom dina kontakter med Lenovo, exempelvis dina besök på våra webbplatser, kontakt med våra kundtjänstrepresentanter, Lenovos produktregistreringsinformation, samt från vissa specifika Lenovo-produkter som du använder. Detta låter oss förse vissa Lenovo-produkter och tredjepartstjänster aktiva på Lenovos produkter med den information de behöver för att fungera, felsöka eventuella problem som uppstår, föreslå sätt att få dina Lenovo-produkter att fungera bättre, ge dig nyheter, uppdateringar och information kring dina Lenovo-produkter, samt – om du väljer att erhålla marknadsföringsmeddelanden – förse dig med nyheter och information som berör andra Lenovo-produkter som du kanske är intresserad av.

Lenovo-ID och -produktregistrering

När du väljer att skapa ett Lenovo-ID eller registrerar en Lenovo-produkt samlar vi in information, inklusive personliga uppgifter, om dig och din(a) Lenovo-enhet(er). Utöver ditt Lenovo-ID kan vi också komma att be dig att ange ytterligare information som exempelvis ange namn, e-postadress, språk och region/land, produkttyp/-modell, enhetens IP-adress, produktens serienummer, det datum du registrerade produkten samt ev. aktiveringsdata som berör ditt operativsystem.

Vi använder ditt Lenovo-ID för att identifiera dig när du använder våra online-tjänster, till exempel vår webbplats för e-handel och kundsupport. Ditt Lenovo-ID och din personliga information som kopplas till detta kommer inte att kopplas till någon som helst produktanvändningsinformation vi samlat in. Om du vill ändra eller avaktivera ditt Lenovo-ID kan du göra detta närhelst du vill genom att kontakta privacy@lenovo.com.

Hålla din programvara uppdaterad

Om du väljer att tillåta insamling av data från Lenovo-produkter kan vi komma att samla in och använda information om din(a) Lenovo-produkt(er) i syfte att avgöra huruvida den programvara du använder är av den senaste versionen. Vi använder denna information i syfte att utveckla nya produkter och programvarufunktioner, samt för lösningar med syfte att fixa buggar och få din(a) Lenovo-produkt(er) att arbeta smidigare och effektivare.

Tillhandahålla kundsupport

Du kan välja att förse oss med information kring hur du använder din(a) Lenovo-produkt(er) i syfte att förbättra vår kundsupport och göra den mer effektiv. De typer av information som vi kan komma att samla in om din(a) Lenovo-produkt(er) inkluderar produktens/produkternas serienummer eller andra ID-nummer, produktens/produkternas typ/modell, IP-adress, samt användningsinformation som berör hur du använder din(a) Lenovo-produkt(er) och dess/dessas komponenter, exempelvis instrument och systemfunktioner. Om du väljer att tillåta insamling av personlig information kan Lenovo komma att även samla in personlig information som exempelvis ditt namn, ditt användar-ID och din e-postadress.

Vi använder denna information i syfte att felsöka eventuella problem som du kan tänkas ha med din(a) Lenovo-produkt(er), tillhandahålla felkorrigeringar för programvaror och andra supporttjänster, samt förbättra våra servicefunktioner. Om du väljer att inte dela denna information med Lenovo kan du stänga av alternativet för insamling av produktanvändningsdata bland sekretessinställningarna för din(a) Lenovo-produkt(er), samt i ett specifikt program.

Förbättra våra produkter och programvara

Du kan välja att förse oss med information kring hur du använder din(a) Lenovo-produkt(er) och din programvara i syfte att förbättra Lenovos produkter. De typer av information som vi kan komma att samla in inkluderar produktens/produkternas serienummer eller andra ID-nummer, produktens/produkternas modell/typ, användningsinformation som berör hur du använder din(a) Lenovo-produkt(er) och -programvaror samt prestandan hos Lenovos produkter.

Vi använder denna information för att identifiera prestandatrender hos Lenovos produkter och programvaror, utveckla nya produktfunktioner för framtida modeller, att tillhandahålla en förbättrad användarupplevelse, samt för att skicka de produkt- och servicerelaterade meddelanden till dig som du önskar erhålla. Om du väljer att inte dela denna information med Lenovo kan du stänga av alternativet för insamling av produktanvändningsdata bland sekretessinställningarna för din(a) Lenovo-produkt(er), samt i ett specifikt program.

Information om programvaruanvändning

När du använder din(a) Lenovo-produkt(er) kan du välja att förse oss med information kring hur du använder Lenovos program. Den information vi kan komma att samla in inkluderar hur ofta du använder ett program, vilka funktioner du använder inom ett visst program, samt programmets prestanda. Den användningsinformation vi samlar in i detta syfte identifierar inte direkt vare sig dig eller din(a) Lenovo-produkt(er), såvida du inte har valt att aktivera förbättrad enhetssupport eller funktionen "Hjälp oss att bli bättre" i dina Lenovo-produkter.

Vi använder denna information om programvaruanvändning för att analysera prestandan hos Lenovos program, för att utveckla förbättringar till framtida versioner, samt för att skicka de produkt- och servicerelaterade meddelanden till dig som du önskar erhålla. Om du någon gång vill avaktivera denna informationsinsamling kan du när som helst göra detta i integritetsinställningarna i det specifika programmet. För mer information om hur du avaktiverar insamlingen av information om programvaruanvändning i vissa Lenovo-program kan du (i) öppna programmet Lenovo Settings och stänga av insamlingen av användningsstatistik, (ii) avinstallera ett visst program i Kontrollpanelen eller via menyn Inställningar, eller (iii) gå till Lenovos supportsida om begränsning av insamling av användningsinformation, som finns här.

Lenovos produkter, programvaror och servicefunktioner

Vissa Lenovo-produkter, -programvaror och -tjänster måste lagra prestandainformation för att kunna fungera. Vi får åtkomst till denna information först efter det att du har valt att aktivera eller använda dessa funktioner. Denna information omfattar produktidentifierare som exempelvis serienummer, information om programanvändning samt tekniska data. Vad gäller Lenovos smartphones och mobila enheter kan denna information även komma att omfatta var dina Lenovo-produkter och användargenererat innehåll, exempelvis ljud för röstaktiverade program, finns belägna. Dessa program lagrar denna information lokalt på din Lenovo-produkt, men kan (i vissa fall) behöva tillhandahålla denna information till Lenovo eller en programpartner i syfte att utföra vissa funktioner so du har valt att aktivera, till exempel program med röstaktiverade funktioner eller platsbaserade tjänster på din(a) Lenovo-produkt(er).

Om du någonsin vill begränsa eller avaktivera insamlingen av information från Lenovos sida kan du (i) stänga av datainsamlingen via integritetsinställningarna på dina Lenovo-produkter eller ett specifikt program, (ii) se menyn "Inställningar" på din Lenovo-produkt eller i ett specifikt program för specifika instruktioner om hur du avaktiverar eller avinstallerar relevant program, eller (iii) besöka Lenovos supportwebbplats här för mer information om hur du avinstallerar Lenovo-program. I övriga fall, se "Inställningar" i produkt eller program för specifika instruktioner kring hur du avaktiverar eller avinstallerar relevant program.

Program som hanterar information – Ytterligare information

Följande beskriver hur vissa Lenovo- och Motorola-program hanterar din information. Notera att dessa beskrivningar möjligen inte omfattar samtliga Lenovo- eller Motorola-program som finns tillgängliga för din Lenovo-produkt. Det kan även vara så att inte alla Lenovo-produkter stöder samtliga Lenovo- eller Motorola-program, och olika Lenovo- eller Motorola-program kan vara tillgängliga för dig och dessutom variera beroende på vilken/vilka Lenovo-produkt(er) du äger.

Lenovo-program:

Lenovo Connect 2+

Med Lenovo Connect 2+ kan du automatiskt kopiera eller flytta foton, musik, videor och andra filer mellan olika enheter, exempelvis din telefon och din dator. Du kan också ställa in din dator för att visa meddelanden som tagits emot av din telefon, samt fortsätta med diverse uppgifter på en annan enhet än den du började på. Connect2+ dessutom automatiskt ansluta dina enheter utan WIFI-nätverk eller mobilt datanätverk. Connect2+samlar in identifikationsinformation om plats och enhet i syfte att underlätta anslutningen mellan dina enheter, samt dessutom information om programanvändning som till exempel vilka funktioner hos Connect2+ som du använder och hur ofta du ansluter olika enheter.

Lenovo Settings

Programmet Lenovo Settings är ditt nav för en smartare dator och ger dig centraliserad åtkomst till alla större maskinvarufunktioner och -kontroller. Under Inställningar får du åtkomst till ett enda gränssnitt som låter dig konfigurera enhetsfunktioner efter läge, atmosfär och användning, allt baserat på dina personliga preferenser. Om du ställer in din dator att automatiskt uppdatera beroende på plats eller nätverksåtkomst kommer Inställningarna att samla in relevant information, exempelvis WIFI- och VPN-information, i syfte att sömlöst uppdatera ditt system. All systeminformation samlas in och lagras på din dator – du kan emellertid välja att dela anonym information som berör hur du använder Inställningarna.

Lenovo Companion

Lenovo Companion ger dig åtkomst till samt låter dig förstå din dators främsta förmågor och funktioner. Du kan använda Companion för att optimera din dators prestanda övervaka dess hälsa och hantera pågående uppdateringar. Companion samlar in din dators enhetsidentifierare samt information om händelser och användning, exempelvis systemfunktioner, programanvändning samt supportinformation. Denna information lagras på din dator, och information om din användning av Companion kan komma att delas med Lenovo endast om du godkänner sådan datainsamling.

Lenovo Nerve Center

Lenovo Nerve Center har utformats för att förbättra dina spelupplevelser på Lenovo Gaming-datorer. Nerve Center erbjuder en maskin- och programvaruadaptiv upplevelse och låter dig anpassa många gamingaspekter på din dator. Nerve Center kan samla in dina preferenser för maskinvarufunktioner såsom tangentbord, touchpad och högtalare och samtidigt hjälp till med video- och ljudinspelning i samband med att du spelar. All systeminformation och alla inspelningar som samlas in via Nerve Center lagras på din Lenovo-dator, och ingen känslig information delas med Lenovo.

Motorola-program:

Kamera

Motorolas Camera-app låter dig:

 • Tagga dina foton och videor med platsdata. När du delar taggade foton med andra delar du även med dig av platsdatan. Om du väljer att geotagga dina foton och videor kommer Motorolas Gallery-app att använda informationen i syfte att hjälpa dig organisera dina vyer.
 • Starta programmet utan att vidröra skärmen med hjälp av kontextuell information från sensorer i syfte att detektera en startrörelse.
 • Ta bättre foton med hjälp av ansiktsigenkänning och annan dataanalys av det som finns i din sökare i syfte att tillhandahålla bästa möjliga bild, något som kan inträffa såväl före som efter det att du utlöste slutaren. Du kan jämföra den bästa bilden med den ursprungliga du tog i Gallery och välja vilken du vill behålla. Information om ansiktsigenkänning blir kvar på din telefon och laddas inte upp till Motorola, samt delas heller inte med tredje part. I syfte att hjälpa oss felsöka prestandaproblem kommer Camera att lagra information om bildkvalitet i metadatan för dina foton. Om du delar fotona delar du även information om bildkvalitén.

Digital TV

Där stöds finns ger Motorola Digital TV din mobila enhet en TV-upplevelse tillsammans med Electronic Program Guide (EPG) och Ginga för en förbättrad användbarhet. Användarna kan också spela in vilka TV-program de vill samt välja när de vill se sina favoritprogram. Digital TV samlar in vissa anonyma och händelsebaserade uppgifter, exempelvis vilka kanaler som slås på via Digital TV.

Galleri

Motorolas Gallery-app har en funktion för höjdpunkter som hjälper dig att skapa korta videoklipp av dina främsta foton och videor, och en personvy som låter dig tagga folk. För dessa funktioner kommer Gallery att analysera och jämföra ansikten som syns i dina foton och videor (utöver andra kvalitetsmått) i syfte att välja ut de bästa scenerna eller för att gruppera foton eller videor. Gallery lagrar alla data som samlas in från dina foton och videor och som berör ansiktsigenkänning på din enhet och använder den endast för att skapa höjdpunktsinnehåll eller för att gruppera foton eller videor.

Moto

Moto gör din enhet mer responsiv genom att ge dig fler sätt att styra den och interagera med den. Moto gör det enkelt för dig att få viktiga aviseringar, att styra din enhet via röst och gester, samt att automatisera praktiska inställningsändringar beroende på var du befinner dig eller vad du råkar hålla på med just för tillfället.

Moto Actions gör det enklare att interagera med dina Motorola-produkter genom att låta dig använda enkla gester för att snabbt utföra vissa uppgifter. Moto Actions kommer att:

 • Knycka snabbt på handleden för att öppna kameran.
 • Dra neråt åt höger eller vänster för att förminska skärmen för enhandsanvändning.
 • Slå på/stänga av ficklampan om du gör två "kapande" rörelser.

Moto Display visar viktiga meddelanden på skärmen på produkter som stöder det, vilket ger dig snabb åtkomst till meddelandena utan att du behöver tända skärmen eller låsa upp startskärmen. Moto Display får åtkomst till visst innehåll som exempelvis dina kontakter och kalenderposter samt andra appar och de meddelanden dessa skickar till dig.

Moto Voice och Moto Alexa låter dig styra dina Motorola-produkter handsfree med hjälp av röstkommandon. Det kommer att:

 • Hjälpa dig att besvara samtal och SMS med din röst när du kör eller på valfri plats.
 • Lära sig känna igen din röst och din körningsfras. Detta skapar en matematisk representation av ditt röstprov som vi sedan använder för att starta Moto Voice. För produkter från 2017 och senare kommer Moto Voice att lagra inspelningen av dina registreringsljud på din enhet som stöd för framtida Moto Voice-funktioner. För versioner av Moto Voice som medger en anpassad körningsfras kommer Moto Voice även att spara en inspelning av denna på din enhet i autentiseringssyfte. Du kan även spela upp den när som helst i syfte att påminna dig själv.
 • För produkter från 2016 och tidigare görs en kortare inspelning efter det att Moto Voice detekterat din körningsfras. Vi använder denna inspelning för att antingen behandla ditt kommando eller skicka det vidare till Google Voice Search (i länder utanför Kina) eller röstsökningstjänsten LingXi (i Kina) och inte överföra det till Motorolas server, detta så vida du inte uttryckligen går med på att dela dina röstkommandon med oss i prestandaanalyssyfte.
 • Se vilka appar som finns installerade på din mobil så att Moto Voice kan hjälpa dig styra tredjepartsappar genom din röst.
 • Notera att Amazon Alexa, som aktiveras av funktionen Moto Alexa, styrs separat av Amazons integritetsutlåtanden och Amazons användarvillkor för Alexa. Läs noga igenom dessa tillämpbara Amazon-policyer för mer information om hur Amazon Alexa hanterar din information.

I syfte att utföra dessa uppgifter kommer Moto att:

 • Samla in information om dina Motorola-produkters aktuella plats och ladda upp den till Motorola i syfte att identifiera intressanta platser och försöka avgöra när du befinner dig i ett fordon.
 • Använda kontextuella data från mikrofonen och diverse sensorer i din enhet, exempelvis hastighetsmätare och gyroskop, i syfte att avgöra när vissa lägen ska aktiveras. Denna data överförs emellertid inte till Motorola.
 • Få åtkomst till användargenererat innehåll som exempelvis dina kalendarieposter, kontakter och din samtalshistorik. Detta innehåll överförs emellertid inte till Motorola.

Där det stöds kommer Moto att använda Google Activity Recognition i syfte att göra kontextuella data begripliga och avgöra vilka lägen som ska aktiveras. Moto tillhandahåller kontextuella data till Google Activity Recognition inom ramarna för Googles integritetspolicy.

Motorola Connect

Motorola Connect gör det enkelt för dig att ansluta och hantera dina Motorola-produkter, exempelvis trådlösa hörlurar, Bluetooth-enheter, kroppsnära enheter samt program som körs på din dator. Motorola Connect:

 • Kontrollerar din plats i syfte att ta reda på vilka enheter i närheten som stöds.
 • Ansluter automatiskt enheter i närheten som stöds (t.ex. via Bluetooth) när dessa finns inom räckvidd eller via internet.
 • Synkroniserar information mellan enheter som stöds så att du sömlöst kan växla mellan dem.
 • På mobila enheter från andra tillverkare än Motorola samlar vi även in information om hur ofta du använder Motorola Connect-funktioner samt hur bra Motorola Connect fungerar.

Vissa enheter som styrs av Motorola Connect kräver dessutom ytterligare information för att fungera.

Moto 360 och Moto Body

Smartwatchen Moto 360 och den tillhörande appen Moto Body använder sensorer inbyggda i den kroppsnära enheten för att samla in hälsorelaterade data som exempelvis din puls, antal steg och kalorier, så att du kan följa din väg mot dagliga och veckovisa aktivitetsmål. Du kan också skapa en hälsoprofil genom att tillhandahålla demografisk information som längd, vikt, kön och ålder. Detta hjälper Moto 360 och Moto Body att tillhandahålla mer exakt hälsoinformation. Om du använder funktionen Moto Body Running kommer Moto Body också att spåra och visa din plats på din enhet.

Moto 360 och Moto Body kan överföra din hälsoprofil, dina data och din plats till vårt moln och lägga till informationen i din användarprofil. Vi använder denna information för att ge dig åtkomst till mer exakt hälsoinformation över tid, exempelvis aktivitetsstatistik. Vi använder även informationen för att skapa nya, anpassade funktioner för din Moto 360, Moto Body och andra Motorola-produkter.

Tryck på ☰ > Running för att radera en runda. Tryck på den runda du vill radera och tryck sedan på ⋮ > Radera runda. Kontakta privacy@lenovo.com om du vill ta bort samtliga dina Moto Body-aktivitetsdata.

Moto 360 och Moto Body kan också komma att samla in information om hur ofta du använder Moto 360 och Moto Body, samt hur de fungerar.

Meddelanden från Lenovo

Om du väljer att få meddelanden från Lenovo, exempelvis via e-post eller pushmeddelanden i produkter, kommer vi att samla in personlig och icke-personlig information om dig som hjälper oss att hantera dessa meddelanden. Vi samlar in ditt namn, din e-postadress samt möjligen även annan personlig information som du väljer att tillhandahålla, och vi använder denna information i syfte att skicka meddelanden om produktsupport och kampanjmeddelanden till dig. Om du ej längre vill erhålla meddelanden från Lenovo kan du avsluta din prenumeration genom att använda avbeställningslänken i våra kampanjmeddelanden. Om du tar emot dessa meddelanden på en mobil enhet kan detta medföra avgifter för datatrafik.

Enskild inloggning från ditt sociala mediekonto

Du kan få åtkomst till ditt Lenovo-konto genom att logga in via olika sociala mediesajter som exempelvis Facebook, Google, Twitter osv. Om du väljer att logga in via denna tjänst kommer Lenovo att samla in viss information från ditt sociala mediekonto, inklusive din offentliga profil, din e-postadress, ditt födelsedatum, dina kontaktlistor, dina intressen, dina gilla-markeringar samt din aktuella stad. Lenovo kommer att länka dessa uppgifter till din Lenovo-profil och kan komma att använda dem för statistik och interna marknadsföringsändamål om du har valt att erhålla sådana meddelanden. Vilka uppgifter som samlas in kan vara beroende av integritetsinställningarna i ditt sociala mediekonto.

Hur delar Lenovo information man samlar in?

Den information som Lenovo samlar in delas internt inom Lenovo-koncernen, externt med anlitade serviceleverantörer som arbetar å Lenovos vägnar, samt enligt vad som annars anges i detta utlåtande. Vi kan i vissa sammanhang även komma att samarbeta med anlitade serviceleverantörer som hjälper oss att samla in, analysera och bearbeta denna information. När vi delar information med leverantörer, serviceleverantörer och andra parter enligt nedan kräver vi att dessa parter hanterar denna information på sätt som är i enlighet med detta integritetsutlåtande samt våra säkerhetsrutiner.

Marknadsföring

Den information du tillhandahåller kan komma att användas av Lenovo och utvalda leverantörer eller partners i marknadsföringssyfte, till exempel när du registrerar dig för att få marknadsföringsmeddelanden eller nyhetsbrev. Innan denna information samlas in kommer vi att erbjuda dig möjlighet att ange om du vill att dina uppgifter ska användas på detta sätt eller inte. Du kan välja att stoppa våra e-postmeddelanden med marknadsföring genom att följa anvisningarna för avbeställning som ingår i dessa meddelanden, genom att ändra inställningarna för marknadsföring eller kontakt bland inställningarna i ditt e-postkonto eller genom att kontakta oss på privacy@lenovo.com

Övervakning av servicekvalitet

Vissa supportaktiviteter för produkter och programvaror kan också medföra att du ringer upp Lenovo eller att Lenovo ringer upp dig. Observera att vi i vissa fall kan komma att spela in sådana samtal i personalutbildningssyfte eller för kvalitetssäkring. Om du inte vill att samtalet spelas in, vänligen informera då din samtalspartner om detta.

För att leverera produkt, programvara eller serviceupplevelse från Lenovo eller tredje part

I enlighet med vad som beskrivs i "Lenovos produkter, programvaror och servicefunktioner" ovan kan din Lenovo-produkt eller -tjänst komma att behöva överföra viss information till tredje part i syfte att utföra funktioner som du har valt att aktivera, exempelvis tillämpningar med röstaktiverade funktioner eller platsbaserade tjänster på din(a) Lenovo-produkt(er).

Avslöjanden som krävs enligt lag

Under vissa omständigheter är möjligt att personliga uppgifter kan vara föremål för domstolars eller andra myndigheters stämningar, fullmakter eller förelägganden. Vi kan därför, när vi i god tro anser att lagen kräver det, komma att avslöja personlig eller annan information för juridiska organ eller myndigheter, för juridiska domstolar, tribunaler och polisiära myndigheter i syfte att skydda våra rättigheter, din eller annans säkerhet, utreda bedrägerier eller som svar på myndighetsbegäran.

Mobiloperatörer

Lenovo och Motorola Mobility kan komma att dela den information man samlar in med de mobiloperatörer som stöder våra mobila enheter. De parter som kan komma att erhålla in information inkluderar din mobiloperatör, dessas partnerbolag samt dessas serviceleverantörer. All delning av information med mobiloperatörer sker i enlighet med detta integritetsmeddelande samt även i enlighet med ditt kundavtal med din mobiloperatör och din mobiloperatörs integritetspolicyer.

Sammanslagningar och Förvärv

Omständigheter kan uppstå då Lenovo – av strategiska eller andra affärsmässiga skäl – kan komma att besluta sig för att sälja, slå ihop eller på annat sätt omorganisera sin verksamhet i vissa länder. Du kommer att meddelas via e-post och/eller via ett framträdande meddelande på vår webbplats i samband med alla ändringar i ägande eller användning av din personliga information, samt även rörande dina eventuella val gällande din personliga information. En transaktion av denna typ kan omfatta avslöjande av personliga uppgifter för möjliga eller faktiska köpare, eller att de hämtas från säljare.

Övriga källor

Utöver ovanstående kan omständigheter uppstå som kräver att vi avslöjar din personliga information för parter andra än de ovan angivna, inklusive men inte begränsat till juridiska rådgivare eller inkassoföretag.

Överför Lenovo min personliga information internationellt?

Lenovo är en global organisation, med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som sträcker sig över landsgränser. Där lagen så tillåter kan vi därför komma att dela din personliga information inom Lenovo (inklusive till dotterbolag, partnerbolag och moderbolag) eller till våra leverantörer och affärspartners, samt kan även komma att överföra den till länder i världen där vi bedriver verksamhet (inklusive, men ej begränsat till, USA och Kina). Oavsett vart din information överförs och förvaras har våra integritets- och säkerhetspolicyer utformats i syfte att skydda din personliga information globalt.

Observera att vissa länder har integritetslagar som inte är likvärdiga med integritetslagarna i ditt land. I dessa länder kommer Lenovo att fortsätta hantera information på det sätt som beskrivs här, och kommer även att vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva tillämpliga dataskyddslagar vid överföring och bearbetning av din information. Där så krävs kommer Lenovo också att upprätthålla överenskommelser mellan företag inom Lenovo-koncernen eller Lenovos partners och leverantörer i syfte att kontrollera överföring, bearbetning och skydd av personlig information.

Utöver de integritetsrutiner som anges i detta meddelande har Lenovos Motorola Mobility-verksamhet skapat en uppsättning "bindande företagsregler" för internöverföringar mellan företag inom Motorola Mobility-koncernen inom EU och företag inom Motorola Mobility-koncernen i övrigt. Dessa har godkänts av vissa dataskyddsmyndigheter inom EU och utgör ett åtagande från Motorola Mobilitys sida att på ett adekvat sätt skydda personlig information som Motorola Mobility bearbetar, oavsett var denna information lagras. De fullständiga reglerna finns här. För ytterligare information, kontakta privacy@lenovo.com.

Hur länge sparas mina personliga uppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personliga uppgifter så länge ditt konto är aktivt eller som krävs för att tillhandahålla service och teknisk support till dig. Vi kommer dessutom att behålla dina personuppgifter så som nödvändigt för att efterleva tillämplig lagstiftning, för att lösa tvister och för att genomdriva våra avtal. Om du begär radering av din information kommer vi att svara och radera din information i enlighet med våra policyer och tillämpbara lagar.

Hur skyddas min information?

Vi använder standardmässiga tekniska och organisatoriska åtgärder när vi överför information från Lenovo-produkter till våra servrar, när vi lagrar data och när vi delar dem med tredje part. Vi använder exempelvis kryptering vid överföring av känsliga uppgifter för att hjälpa oss att hålla dina uppgifter säkra. När din information delas med tredje part kommer vi att vidta lämpliga åtgärder och steg i syfte att säkerställa att dessa parter skyddar och använder din information på ett ansvarsfullt sätt.

Lenovo-produkter kan även komma att omfatta säkerhetsfunktioner som är utformade för att hjälpa dig att skydda den information som du lagrar i din(a) Lenovo-produkt(er). Dessa kan omfatta lösningar som kryptering, lösenords-, PIN- och fingeravtryckslås samt fjärrstyrning av din(a) Lenovo-produkt(er), så att du kan hitta, låsa och radera borttappade eller stulna produkter. Du kan få mer information om de tillgängliga funktionerna via säkerhetsinställningarna i din(a) Lenovo-produkt(er).

Kom emellertid ihåg att ingen produkt, programvara eller dataöverföring kan garanteras vara 100 % säker. Lenovo kan därför, trots att vi har vidtagit lämpliga steg för att skydda din(a) produkt(er) och din information, inte säkerställa eller på annat sätt garantera säkerheten för din(a) Lenovo-produkt(er) eller någon som helst information som du tillhandahåller oss. Du använder Lenovos produkter på egen risk. För mer information om Lenovo-produktsäkerhet samt om hur du kontaktar Lenovos produktsäkerhetsteam om du har frågor eller säkerhetsproblem, besök produktsäkerhetswebbplatsen här.

Hur hanteras mitt barns integritet?

Lenovos produkter är avsedda för vuxna och barn som är 16 år och äldre eller som har uppnått motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion och som har sina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd att använda dem. Lenovo har inte för avsikt att samla in information om barn yngre än 16 år. Användare yngre än 16 år bör ej ange någon information på Lenovos produkter.

Om det kommer till Lenovos vetskap att ett barn under 16 års ålder (eller motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion) har skickat in personlig information via Lenovos produkter, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder i syfte att radera informationen så fort detta är möjligt samt inte använda den i något som helst syfte. Lenovo uppmanar föräldrar att ta en aktiv roll i sina barns användning av Lenovo-produkter samt att informera dem om vilka potentiella faror som finns med att tillhandahålla information om sig själva.

Vilka dataintegritetsrättigheter har jag?

Tillämpliga dataintegritetslagar kan ge dig rätt att kontrollera vår användning och bearbetning av din personliga information. Dessa kan inkludera rätten (i) att begära åtkomst till och en kopia av din personliga information, (ii) att begära korrigering eller radering av din personliga informations, (iii) att protestera mot att din personliga information bearbetas, (iv) att begränsa bearbetningen av din personliga information, samt (v) till flyttbarhet av data. På de platser där vi använder din personliga information med ditt tillstånd äger du också rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande. Detta kommer emellertid inte att påverka vår användning av din personliga information innan du drar tillbaka ditt medgivande.

För att utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på privacy@lenovo.com. Vi kommer att överväga och agera på samtliga begäran av detta slag i enlighet med tillämpbara dataskyddslagar, och vi kan också komma at be dig bekräfta din identitet så att vi kan svara effektivt på din begäran.

Du har också rätt att när som helst ställa frågor till eller inrapportera klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet.

Hur kan jag kontakta Lenovos integritetsprogram?

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelade kan du kontakta Lenovo via privacy@lenovo.com eller via reguljär amerikansk post till Lenovo, Attn: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, NC, USA 27560.