Windows 10 Pro označava poslovanje.

Uređaji sa operativnim sistemom Windows 10 Pro obezbeđuju vam moćne osnovne stavke koje su vam potrebne na poslovnim računarima – više bezbednosnih funkcija, poboljšanu kontrolu i robusne i inovativne uređaje – a pomažu vam i da proširite svoje resurse kako biste uradili više. Otkrij više >

  • Bezbednost
  • Upravljanje
  • Produktivnost
Windows 10 sign in screen
Windows 10 sign in screen

Sveobuhvatna, ugrađena i konstantna zaštita. Standard uz Windows 10 Pro.

Windows 10, najbezbedniji Windows do sada, obezbeđuje vam alate za upravljanje visokog kvaliteta i rešenja koja se lako primenjuju dok pruža korisnicima funkcije koje oni traže. Uz Windows 10 ćete uvek biti u toku sa najnovijim i najboljim bezbednosnim uslugama koje obezbeđuje Microsoft i uz zaštitu i kontrolu na nivou preduzeća.1

Sveobuhvatna, ugrađena i konstantna zaštita. Standard uz Windows 10 Pro.

Windows 10, najbezbedniji Windows do sada, obezbeđuje vam alate za upravljanje visokog kvaliteta i rešenja koja se lako primenjuju dok pruža korisnicima funkcije koje oni traže. Uz Windows 10 ćete uvek biti u toku sa najnovijim i najboljim bezbednosnim uslugama koje obezbeđuje Microsoft i uz zaštitu i kontrolu na nivou preduzeća.1

Windows 10 sign in screen
Person with device

Dodatne funkcionalnosti sistema Windows 10 Pro

Kliknite na više informacijaWindows Hello

Windows Hello2 je pogodna zamena za lozinke na nivou preduzeća koja je osmišljena za današnje okruženje koje je na prvom mestu mobilno. Koristi poznate PIN, biometrijske podatke ili pomoćni uređaj kao činioce u proveri identiteta korisnika.

Kliknite na više informacijaBitLocker

Uz BitLocker3, oorganizacije imaju rešenje na nivou preduzeća i mogu biti spokojni jer se njihove osetljive informacije bolje štite od neovlašćenog pristupa – čak i ako se uređaj izgubi ili bude ukraden – i ispunjava zahteve za bezbednošću i usaglašenošću.

Kliknite na više informacijaZaštita informacija u okviru operativnog sistema Windows

Windows Information Protection4 vam pomaže da sprečite nenamerno curenje podataka tako što ćete ograničiti korisnicima i aplikacijama pristup podacima prema pravilima koja vi budete definisali. Vaši poslovni podaci su zaštićeni, bez obzira na to gde se nalaze na vašim uređajima – a da to ne utiče na korisnički doživljaj.

Windows 10 start menu
Windows 10 start menu

Najbolje upravljanje u svojoj klasi koje raste zajedno s vašim poslovanjem

Uz Windows 10 Pro, upravljanje često složenim IT okruženjem, uključujući vaše uređaje, korisničke identitete, aplikacije i politike sada je lakše nego ikada, tako da možete slobodno da se fokusirate na ono što radite najbolje – na svoje poslovanje.

Najbolje upravljanje u svojoj klasi koje raste zajedno s vašim poslovanjem

Uz Windows 10 Pro, upravljanje često složenim IT okruženjem, uključujući vaše uređaje, korisničke identitete, aplikacije i politike sada je lakše nego ikada, tako da možete slobodno da se fokusirate na ono što radite najbolje – na svoje poslovanje.

Windows 10 start menu
Person with device

Dodatne funkcionalnosti sistema Windows 10 Pro

Kliknite na više informacijaAzure Active Directory pridruživanje

Delite korisnički identitet u sistemu Windows 10 i Office 3655 koristeći Azure Active Directory5 (Azure AD) pridruživanje. Deljeno prijavljivanje funkcioniše na računarima, tablet uređajima, telefonima i novim faktorima obrazaca čime se lakše upravlja prijavljivanjima i lozinkama.

Kliknite na više informacijaMicrosoft prodavnica za preduzeća

Microsoft prodavnica za preduzeća6omogućava IT donosiocima odluka fleksibilnost u nalaženju, usvajanju i distribuiranju aplikacija i u upravljanju njima zbirno na uređajima sa sistemom Windows 10 u okviru vaše organizacije.

Kliknite na više informacija„Pridruživanje domenu“ i „Smernice grupe“

Upravljajte računarima, korisničkim nalozima i grupama i ostvarite jednostavan pristup datotekama i štampačima kada uparite Windows 10 Pro i Windows Server5. . Možete i da definišete određene smernice za bezbednost i umrežavanje za korisnike i uređaje.

Kliknite na više informacijaWindows AutoPilot

Mogućnosti funkcije Windows AutoPilot omogućavaju brzo i jednostavno transformisanje novih uređaja u uređaje spremne za upotrebu u preduzeću, bez kreiranja imidža i uz fleksibilne metode koje će zadovoljiti organizacije svih oblika i veličina.

Person with device
Person with device

Uradite više s najproduktivnijim alatima

Windows 10 Pro povećava vašu produktivnost: pomaže vam da radite brže, da se brzo fokusirate na zadatak koji je pred vama, kao i da pristupite onome što vam je potrebno, kada vam je potrebno, bez obzira gde se nalazite. I istovremeno vam omogućava da radite na način koji vam najviše odgovara.

Uradite više s najproduktivnijim alatima

Windows 10 Pro povećava vašu produktivnost: pomaže vam da radite brže, da se brzo fokusirate na zadatak koji je pred vama, kao i da pristupite onome što vam je potrebno, kada vam je potrebno, bez obzira gde se nalazite. I istovremeno vam omogućava da radite na način koji vam najviše odgovara.

Person with device
Person with device

Dodatne funkcionalnosti sistema Windows 10 Pro

Kliknite na više informacijaUdaljena radna površina

Radite u bilo koje vreme, na bilo kom mestu. Pristupajte svom desktop računaru na kome se nalaze sve vaše datoteke, fascikle i aplikacije onako kako ste ih ostavili – sa praktično svakog mesta i svakog uređaja. Sve što vam je potrebno jeste internet veza7 i udaljena radna površina.

Kliknite na više informacijaWindows Ink

Korišćenje digitalne olovke u operativnom sistemu Windows je brzo i lako kao i pisanje olovkom po papiru. Korisnici mogu da vrše izmene dokumenata u paketu Office,8 da koriste Windows Ink9 u radu sa aplikacijama trećih lica, poput programa Adobe Photoshop,10 kao i da brzo hvataju beleške, čak i pre nego što se uloguju.11 S novim pokretima olovke korisnici mogu intuitivno da se kreću po operativnom sistemu Windows i pišu u svaki okvir za tekst bez spuštanja olovke.