Lenovo Premier Support

Iskusni inženjeri. Rešavanje slučaja od početka do kraja. Brža, odmah dostupna rešenja.

Pošto je budžet za IT deo ugovora, organizacije moraju da pronađu načine da smanje operativne troškove i povećaju efikasnost IT službe. Uprkos sve većem pritisku na IT timove da isporučuju rezultate u skladu sa poslovanjem, tehnički profesionalci procenjuju da se 1 od 4 sata rada osoblja potroši na zadatke osnovnog održavanja računara.

Lenovo Premier Support upravlja rutinskim zadacima podrške i tako ostavlja prostora tehničkim timovima da se fokusiraju na strateške napore kojima će doprineti napretku organizacije. Kao proizvođač originalne opreme, Lenovo može da ograniči vreme van rada i da poveća produktivnost, pružajući direktan pristup elitnim inženjerima i tehničkim timovima koji će ostati na vezi sa pozivaocem sve dok se problem ne razreši.

Uz Lenovo Premier Support, dobijate sledeće:

  • Posvećenu podršku telefonom, bez menija za navigaciju, 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje
  • Neskriptovano rešavanje problema i direktan pristup izuzetno iskusnim tehničarima
  • Sveobuhvatnu podršku za softver na hardveru i originalnoj opremi proizvođača
  • Upravljanje slučajem od početka do kraja, sa jednom tačkom za kontakt, dok se problem ne reši
  • Pristup elitnim inženjerima za proaktivan odnos i upravljanje eskalacijama
  • Standardni paket sredstava i izveštavanje na nivou usluge
  • Rad na lokaciji sledećeg radnog dana i prioritizacija delova

Dolazak na lokaciju nije zagarantovan u svim zemljama. U tom slučaju, Premier klijenti će dobiti uslugu prema prioritetu / najbolju uslugu. Ukoliko nema delova na lageru, usluga može da kasni. Nije raspoloživo u svim zemljama. Ukoliko kompanija Lenovo utvrdi da je kvar pokriven garancijom i da ne može da se reši telefonom ili zamenom dela koju obavlja klijent, popravka će se obaviti na lokaciji tamo gde je ta usluga na raspolaganju. U suprotnom će se obezbediti najbolja raspoloživa usluga. Za pozive nakon 15:00 časova po lokalnom vremenu, razrešavanje će biti moguće narednog radnog dana. Usluga narednog dana nije zagarantovana.