2-u-1 laptop računari za široku namenu

Višerežimski računari sa brzim procesorima i četiri klasična režima rada.