STANDARDNI LAPTOP RAČUNARI

Ako su vam najvažniji produktivnost i cena, ovi laptop računari ispunjavaju uslove. L serija, zajedno sa celom ThinkPad porodicom, poseduje legendarnu pouzdanost, nagrađivanu tastaturu otpornu na prosipanja, bezbednosne opcije, superiorne mogućnosti za web konferencije i razumne cene.

  • 15.6" entry-level business laptop
  • WiFi 6 & optional LTE-A WWAN connectivity
  • One-touch calling convenience
  • 15.6" AMD-powered business laptop
  • WiFi 6 & optional WWAN connectivity
  • One-touch calling for convenience
  • 14" entry-level business laptop
  • WiFi 6 & optional WWAN option connectivity
  • One-touch calling for convenience
  • 14" AMD-powered business laptop
  • WiFi 6 & optional WWAN connectivity
  • One-touch calling for convenience
  • 13.3" 2-in-1 laptop with world-facing camera option
  • Robust security & privacy features
  • Includes garaged ThinkPad Pen Pro
  • 13.3" super-responsive laptop
  • Robust security & privacy features
  • Up to 14-hour battery life, plus Rapid Charge