Neponovljive performanse, legendarna pouzdanost

Postoji razlog za legendarnu pouzdanost ThinkPad-a, a ona počinje sa testiranjem po vojnim specifikacijama kod ekstremnih uslova - naši laptop računari mogu izdržati i više od surovosti svakodnevne upotrebe. Bitan faktor u nagrađivanoj preciznoj tastauri sa svojim poznatim crvenim TrackPoint®-om, je i multitouch touchpad, ergonomske tipke i pogodnost multimedijalnih tastera koji pružaju komfor.

  1. TANKI I LAGANI LAPTOP RAČUNARI
    Ultra lagani, sa performansama za ekstremnu mobilnost i legendarno velikom autonomijom baterije.

  2. PREMIUM LAPTOP RAČUNARI
    Performanse i trajnost u našoj najboljoj seriji laptop računara.

  3. PREPORUČENI LAPTOP RAČUNAR ZA MALA PREDUZEĆA.
    Prepoznatljiv dizajn, sa alatima za upravljenje za mala i srednja preduzeća.