Warunki użytkowania
Znaki towarowe

Informacje o prawach wyłącznych i znakach towarowych


Znaki towarowe Lenovo

A  E  F  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y 

Poniższa lista zawiera znaki towarowe będące własnością firmy Lenovo.

Ze względu na dużą liczbę produktów oferowanych przez Lenovo oraz szybko zmieniający się charakter działalności firmy, trudno zagwarantować, że lista ta będzie zawsze aktualna. Firma Lenovo będzie starać się aktualizować listę na bieżąco i wskazywać na niej co najmniej swoje najważniejsze znaki towarowe. Nie może jednak zagwarantować, że lista będzie zawsze zawierała wszystkie znaki towarowe Lenovo. Fakt, że dany znak towarowy nie jest umieszczony na poniższej liście, nie musi oznaczać, że Lenovo nie jest jego właścicielem ani że produkt nim oznaczony nie jest już w sprzedaży. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Lenovo.

Znaki towarowe, którym na poniższej liście towarzyszy symbol ®, są znakami towarowymi Lenovo zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach, lub zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki (oznaczone na poniższej liście symbolem ™) są niezarejestrowanymi znakami towarowymi Lenovo chronionymi w jurysdykcjach, w których przepisy prawne dotyczące znaków towarowych przewidują ochronę niezarejestrowanych znaków towarowych. Symbol ® jest używany na poniższej liście poglądowo, niekoniecznie w sposób przewidziany przepisami obowiązującymi w poszczególnych państwach.

W razie wątpliwości co do ochrony danego znaku towarowego w konkretnym kraju może być konieczne skorzystanie z usług eksperta w dziedzinie znaków towarowych.

A

Access Connections™
Active Protection System™
Automated Solutions™

E

Easy Eject Utility™
Easy-Open Cover™

F

For Those Who Do.™

I

IdeaCentre®
IdeaPad®
IdeaPhone™
IdeaTab™
IdeaTV™
ImageUltra™
ioclub™
Iomega®

L

Lenovo Care™
Lenovo(logo)®
Lenovo®
LenovoEMC™
LenovoEMC™ LifeLine™
Lenovo® EMC®
Lenovo® Iomega®
Lenovo Servicessm
LifeLine™ logo (EMC usunięte z logo)

M

MaxBright™

N

NetVista®
New World. New Thinking.™

O

OneKey®

P

PC As A Servicesm

R

Rapid Restore™
Remote Deployment Manager™
Rescue and Recovery®

S

ScrollPoint®
Secure Data Disposal™
Software Delivery Center™
System Information Gatherer™
System Information Reporter™
System Migration Assistant™

T

Think Pad®
ThinkAccessories™
ThinkCenter®
ThinkCentre®
ThinkDisk™
ThinkDrive™
ThinkLight®
ThinkPad®
ThinkPlus®
ThinkScribe®
ThinkServer®
ThinkStation®
ThinkStore™
ThinkVantage®
ThinkVision®
ThinkWorld™
TopSeller™
TrackPoint®
TransNote®

U

UltraBase™
Ultrabay™
UltraConnect™
UltraNav®

V

VeriFace®

Y

Yoga™

Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych Lenovo


Wymienione powyżej znaki towarowe Lenovo obejmują: 1) logo firmy Lenovo oraz pozostałe oznaczenia graficzne będące własnością Lenovo i używane przez Lenovo (łącznie zwane dalej "Logo Lenovo") oraz 2) nazwy produktów i usług Lenovo (łącznie zwane dalej "Nazwami Produktów Lenovo"). Lenovo przywiązuje dużą wagę do ochrony swoich znaków towarowych.

Nieautoryzowane używanie Logo Lenovo

Lenovo przeciwdziała nieautoryzowanemu używaniu Logo Lenovo. Żaden inny podmiot, poza firmą Lenovo, nie może używać Logo Lenovo bez uzyskania od Lenovo wyraźnej, pisemnej zgody lub licencji. Aby uzyskać zgodę lub licencję na używanie Logo Lenovo, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Lenovo.

Używanie Nazw Produktów Lenovo w celach informacyjnych

Osoby trzecie mogą używać Nazw Produktów Lenovo wyłącznie w celach informacyjnych (WYŁĄCZNIE w formie słownej, niedozwolone jest posługiwanie się znakami słowno-graficznymi lub graficznymi). Poniższe wytyczne mają na celu zagwarantowanie zgodnego z prawem używania Nazw Produktów Lenovo przez osoby trzecie. Używanie Nazw Produktów Lenovo w celach informacyjnych musi być zgodne z prawdą i nie może dyskredytować firmy Lenovo ani wprowadzać odbiorców w błąd. Osoba trzecia, która używa jakiejkolwiek Nazwy Produktu Lenovo musi jasno i rzetelnie określić charakter relacji pomiędzy Lenovo i osobą trzecią (firmą) używającą danej Nazwy Produktu Lenovo oraz produktami czy usługami tej osoby trzeciej (firmy).

Używanie przez osoby trzecie Nazw Produktów Lenovo bez zgody lub licencji udzielonej przez Lenovo jest dozwolone w dwóch przypadkach, tj. 1) dla wskazania konkretnych produktów Lenovo, np.: "Notebook ThinkPad® to wspaniałe urządzenie" oraz 2) w celu poinformowania, że dany produkt Lenovo jest kompatybilny z innym produktem, np.: "XYZ jest kompatybilny z oprogramowaniem Lenovo® z serii ABCD" lub: "XYZ przeznaczony dla oprogramowania Lenovo® z serii ABCD".

W drugim przypadku, osoba trzecia używająca Nazw Produktów Lenovo powinna wskazać nazwę swojego produktu w sposób niebudzący wątpliwości, że dany produkt nie pochodzi od Lenovo, a jest jedynie kompatybilny z odpowiednimi produktami Lenovo. Opakowanie produktu kompatybilnego także powinno wyraźnie wskazywać jego producenta i nie wprowadzać odbiorców w błąd co do jego pochodzenia. Opakowanie/etykieta produktu kompatybilnego powinny wyraźnie wskazywać nazwę produktu osoby trzeciej, tak aby produkt ten był postrzegany był jako aplikacja lub opcja kompatybilna z produktem Lenovo lub z nim współdziałająca.

W szczególności niedozwolone jest łączenie Nazw Produktów Lenovo z firmą osoby trzeciej.

Niedozwolone jest również używanie przez osoby trzecie Nazw Produktów Lenovo lub Logo Lenovo jako części nazw własnych produktów osoby trzeciej lub w głównej domenie strony internetowej osoby trzeciej.

Niedozwolone jest używanie haseł reklamowych i tagline’ów Lenovo.

Ogólne zasady używania znaków towarowych Lenovo w celach infromacyjnych

Pierwsze użycie któregokolwiek znaku towarowego Lenovo w treści komunikatu powinno być opatrzone przypisem lub informacją o przysługujących Lenovo prawach wyłącznych do tego znaku. Informacja o prawach wyłącznych musi być umieszczona na tej samej stronie lub tym samym ekranie, na których jest używany znak towarowy Lenovo, albo w sekcji prawnej komunikatu lub strony, w których zawarte jest przypis. Należy przy tym pamiętać, że przepisy prawne dotyczące używania znaków towarowych w celach informacyjnych różnią się w poszczególnych krajach. Należy zawsze skontaktować się z lokalnym prawnikiem w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

Przykład poprawnie sformułowanej informacji o prawach wyłącznych Lenovo: "Lenovo® i ThinkPad® są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach, lub zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w innych krajach".

W Stanach Zjednoczonych, pierwszemu w tekście odniesieniu do jakiegokolwiek znaku towarowego Lenovo powinien towarzyszyć odpowiedni symbol znaku towarowego. Symbol służący do oznaczania zarejestrowanych nazw produktów to ®. Przykład: "Notebook ThinkPad® T41 radzi sobie bez problemu z wymaganiami stawianymi przenośnej technologii komputerowej". Symbol ™ powinien być stosowany w odniesieniu do oznaczeń, w przypadku których wnioski o zarejestrowanie nadal oczekują na rozpatrzenie, lub które używane są jako niezarejestrowane znaki towarowe. Przykład: "Oprogramowanie VeriFace™ gwarantuje spokój użytkownikom komputerów". Zasady oznaczania znaków towarowych wskazanymi symbolami różnią się w poszczególnych krajach. W razie wątpliwości konieczne może być skorzystanie z usług eksperta w dziedzinie znaków towarowych.

Znaki towarowe powinny być zawsze używane jako określenia rzeczowników, które stanowią rodzajowy opis produktu lub usługi. Ponadto powinny być używane w liczbie pojedynczej. Przykład: "Dostępne będą trzy notebooki ThinkPad®".

Nie należy zmieniać sposobu zapisu znaku towarowego, w tym sposobu użycia wielkich liter i interpunkcji. Przykłady: "ThinkPad®, ThinkCentre®".

Nie należy tworzyć żadnych nowych logo ani znaków towarowych.

Używanie Lenovo jako nazwy firmy

W formie słownej "Lenovo" jest zarówno znakiem towarowym (identyfikującym produkty Lenovo) jak i nazwą firmy Lenovo. Jeżeli "Lenovo" używane jest w celu wskazania nazwy firmy, określane jest jako nazwa handlowa. Nazwy handlowej używa się zazwyczaj w odniesieniu do firmy, a nie konkretnego produktu. Dozwolone jest używanie "Lenovo" w dopełniaczu w odniesieniu do Lenovo jako nazwy firmy. W tym przypadku nazwa ta nie określa produktów ani usług (oznaczone są one bowiem znakami towarowymi).

Do góry

Specjalne informacje o prawach wyłącznych


Niektórzy partnerzy biznesowi wymagają specjalnego oznaczenia lub opatrzenia specjalną informacją o przysługujących im prawach wyłącznych do znaków towarowych - w tym m.in. Microsoft, Intel, AMD i Qualcomm. Informacje o aktualnych wytycznych dotyczących używania znaków towarowych poszczególnych firm znajdują się na ich stronach internetowych. Informacje o używaniu znaków towarowych znajdują się zazwyczaj w sekcji prawnej stron intentetowych.

Nazwy innych firm, produktów lub usług znajdujące się na tej stronie internetowej lub w innych publikacjach Lenovo mogą być znakami towarowymi lub usługowymi chronionymi na rzecz innych podmiotów.