Nasze przedsięwzięcia

Grupa Converged Network Group (CNG)

Grupa Converged Network Group powstała w 2018 r. w celu przyspieszenia rozwoju Lenovo w zakresie rozbudowy sieci. Zadaniem tej wydzielonej części grupy kapitałowej zapoczątkowanej w Chinach jest tworzenie kompleksowych rozwiązań dla autonomicznej sieci 5G (standalone), w tym 5G RAN, 5G Core, 5G ISAS itp.

Jej działania koncentrują się na:

Grupa Converged Network Group

Pięciu głównych kategoriach produktów: infrastrukturze NFV (NFVi), sieci 5G O-RAN i sieci szkieletowej, inteligentnych sieciach świadomych przesyłanych treści (ISAS), rozwiązaniach 5G 2B oraz akceleratorach PCI-E

Grupa Converged Network Group

Trzech głównych segmentach rynku: dostawcach usług telekomunikacyjnych, prywatnych sieciach 5G, a także podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w zakresie inteligentnej produkcji i inteligentnego transportu oraz inteligentnych kampusach wykorzystujących infrastrukturę 5G

Grupa Converged Network Group

Inteligentne rozwiązania wykorzystujące pełną architekturę techniczną Lenovo obejmują klienta / urządzenia brzegowe / chmurę / sieć / analizę danych

W 2019 r. firma Lenovo zainwestowała w budowę centrali konwergentnej sieci 5G w Chongqing w Chinach. Lenovo wybuduje w tym miejscu także centrum badań i rozwoju sieci 5G oraz centrum rozwoju aplikacji korzystających z technologii 5G, centrum dostaw, demonstracji i szkoleń.