Rada ds. Różnorodności i Włączania Grup Społecznych

Poznaj naszą Radę

Członkowie Rady ds. Różnorodności i Włączania Grup Społecznych pełnią rolę liderów merytorycznych pomagających w formułowaniu i realizacji strategii, która sprzyja otwartości, różnorodności i włączaniu różnych grup społecznych, budowaniu poczucia odpowiedzialności
i prezentowaniu naszej narracji.

Tych 11 liderów wzmacnia głos społeczności, która ceni różnorodność i włączanie różnych grup społecznych. Członkowie naszej Rady reprezentują różne działy firmy. Ich zadanie polega na przekształcaniu naszej kultury i wzmacnianiu głosu zróżnicowanych grup klientów, pracowników
i społeczności.

Amar Babu
Amar Babu
VP, ROW Service Operations, Intelligent Device Group
Catherine Ladousse
Catherine Ladousse
ED, EMEA Marketing
Francois Bornibus
Francois Bornibus
SVP, President EMEA
Gao Lan
Gao Lan
SVP, HR
Gina Qiao
Gina Qiao
Chief Marketing Officer & SVP
Kirk Skaugen
Kirk Skaugen
President, Data Center Group
Laura Quatela
Laura Quatela
SVP & Chief Legal Officer
Matthew Zielinski
Matthew Zielinski
SVP & President, North America
Rui Yong
Rui Yong
Chief Technology Officer, Lenovo Research
Sergio Buniac
Sergio Buniac
SVP, Mobile Business Group & President Motorola
Yolanda Conyers
Yolanda Conyers
Chief Diversity Officer, President Lenovo Foundation