Różnorodność i włączanie grup społecznych

Połączeni ludzie zmieniają świat

Lenovo to firma o wyjątkowo szerokim zasięgu globalnym, a różnorodność jest jedną z naszych największych przewag. Nasi liderzy we wszystkich krajach kładą duży nacisk na innowacyjność oraz poczucie odpowiedzialności w długiej perspektywie czasowej. Więcej informacji zawiera nasz Raport na temat różnorodności i włączania grup społecznych za rok 2020.

Firma naprawdę globalna

W Lenovo zawsze docenialiśmy znaczenie różnorodności jako przewagi konkurencyjnej w zróżnicowanym świecie. Od samego początku działalności przyjęliśmy nastawienie globalne, łącząc dwie odrębne kultury — Wschodu i Zachodu — w jednej firmie. Nasze działy i oddziały funkcjonują w modelu wielu central, który umożliwia ujednolicenie procesów i platform, a także lokalną elastyczność.

Nasi pracownicy mieszkają i pracują w ponad 60 krajach.
Nasi pracownicy mieszkają i pracują w ponad 60 krajach.

Dobre wzorce idą z góry

Zróżnicowany model biznesowy zaczyna się na samym szczycie. Uważamy, że globalny personel powinien odzwierciedlać globalne grono klientów,
a liderzy powinni reprezentować różne kultury i narodowości składające się na naszą wewnętrzną pulę talentów.

Pierwsza setka kadry zarządzającej reprezentuje 20 narodowości
Pierwsza setka kadry zarządzającej reprezentuje 20 narodowości

Dążymy do równowagi

Wiemy, że firmy osiągają sukcesy wtedy, gdy na wszystkich ich szczeblach panuje równość płci. Dzięki takim globalnym inicjatywom jak Women’s Leadership Development Program, kobiety stanowią 18,2% wszystkich osób awansowanych na najwyższe stanowiska kierownicze w Lenovo, a od roku 2016 Chairman i CEO Yang Yuanqing podwoił liczbę bezpośrednich podwładnych płci żeńskiej. Jako sponsor Women’s Forum for the Economy and Society dbamy o to, by głosy kobiet były wysłuchiwane zarówno
w Lenovo, jak i na całym świecie. Dowiedz się więcej o naszej roli sponsora.

Kobiety stanowią 35% naszego globalnego personelu
Kobiety stanowią 35% naszego globalnego personelu

Przykład idzie z góry

Yolanda Lee Conyers

Przesłanie dyrektor ds. różnorodności

Jako globalny lider w dziedzinie technologii Lenovo wpływa na życie milionów różnych osób — od naszych pracowników z całego świata po klientów, którym dostarczamy produkty, usługi
i doświadczenia. Jesteśmy pionierami nowej fali technologicznej innowacyjności i rozpoczynamy epokę inteligentnej transformacji. Jest to epoka nowych, ambitnych rozwiązań, w której big data, łączność 5G, urządzenia mobilne, urządzenia inteligentne oraz AI będą tworzyć nowe modele naszego życia, pracy i zabawy. W nieustannie zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym świecie technologie stanowią ważny czynnik wyrównywania szans — stwarzają większe możliwości, umożliwiają lepszą łączność, a także sprzyjają pokonywaniu historycznych
i kulturowych ograniczeń we wszystkich zakątkach świata.

Uważamy, że firmy technologiczne mają nie tylko możliwość, ale i zasadniczy obowiązek wspierać różnorodność i włączenie różnych grup społecznych. Dotyczy to nie tylko oferowanych przez nas produktów i usług, ale też bliskich nam wartości i praktyk wewnętrznych. Innowacyjność z myślą o różnorodnym świecie wymaga różnorodnych punktów widzenia, dlatego różnorodność jest
w Lenovo biznesową koniecznością. Sprzyja ona wdrażaniu najlepszych, przełomowych pomysłów,
a także umożliwia nam lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz ich zaspokajanie.

W Lenovo zawsze staraliśmy się włączać do współpracy wszystkie grupy społeczne
i wypracowaliśmy kulturę, w której wszyscy mogą się czuć jak u siebie, ale nie poprzestajemy na tym. Na podstawie nowych badań, danych oraz wiedzy propagujemy zachowania związane
z włączającym przywództwem i sprzyjamy różnorodności oraz włączaniu grup społecznych dzięki zwiększonej odpowiedzialności i szkoleniom.

Nasz cel jest prosty: ludzie nie powinni już się dopasowywać do świata. To świat powinien się dopasowywać do ludzi — i to wszystkich. Technologie mogą i powinny być pozytywnym katalizatorem zmian oraz ewolucji. Lenovo wykorzystuje ich potencjał do budowania inteligentniejszej przyszłości, która będzie lepsza dla wszystkich.

Yolanda Lee Conyers

Chief Diversity Officer
President, Lenovo Foundation