Spesifikasjonene kan variere etter ulike regioner/modeller.