Lenovo Terms of Sale for Lenovo products

Dit is een dialoogvenster met aanbevelingen voor producten
Topsuggesties
Vanaf
Alles bekijken >
Language
Frans
Engels
ไทย
German
繁體中文
Land
Hallo
All
Aanmelden/account maken
language Selector,${0} is Selected
Meld je aan en koop bij Lenovo Pro
Meld je aan bij de Onderwijswinkel
Pro Tier Voordelen
• Persoonlijke accountvertegenwoordiger
• Betalen op factuur met een betalingstermijn van 30 dagen
• Plus Tier beschikbaar voor uitgaven van €5K+/jaar
Plus Tier Voordelen
• Persoonlijke accountvertegenwoordiger
• Betalen op factuur met een betalingstermijn van 30 dagen
• Plus Tier beschikbaar voor uitgaven van €10K+/jaar
Elite-voordelen
• Persoonlijke accountvertegenwoordiger
• Betalen op factuur met een betalingstermijn van 30 dagen
Voordelen voor resellers
• Toegang tot het volledige productportfolio van Lenovo
• Configureren en kopen tegen betere prijzen dan op Lenovo.com
Alle details bekijken
meer te bereiken
PRO Plus
PRO Elite
Gefeliciteerd, je hebt de Elite-status bereikt!
Lenovo Pro voor uw bedrijf
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
TIJDELIJK NIET VERKRIJGBAAR
NIET MEER LEVERBAAR
Tijdelijk niet verkrijgbaar
Binnenkort beschikbaar!
. Extra eenheden worden in rekening gebracht tegen de niet-eCoupon-prijs. Nu extra aankopen
De maximale hoeveelheid die je kunt kopen voor deze geweldige eCoupon-prijs is
Meld je aan of maak een account aan om je winkelmandje op te slaan!
Log in of maak een account aan om deel te nemen aan Rewards
Winkelwagen bekijken
Je winkelwagen is leeg! Mis de nieuwste producten en besparingen niet vind vandaag nog je volgende favoriete laptop, pc of accessoire.
Verwijderen
artikel(en) in winkelwagen
Sommige artikelen in je winkelwagen zijn niet meer beschikbaar. Ga naar winkelwagen voor meer informatie.
is verwijderd
Er is iets mis met je winkelmandje, ga naar winkelmandje om de details te bekijken.
van
Bevat extra's
Naar de kassa
Ja
Nee
Popular Searches
Waar bent u naar op zoek?
Quick Links
Recente zoekopdrachten
Hamburger Menu
Lenovo Pro voor uw bedrijf
Ga naar de hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Tenzij er een overeenkomst tussen Lenovo en de klant bestaat, zijn deze Algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijbehorende garantieverklaringen, licentieovereenkomsten en eventuele van toepassing zijnde bijlagen, de enige en volledige overeenkomst tussen de klant en Lenovo International Coöperatief U.A. met maatschappelijke zetel te Amsterdam, de Entree 250, Nederland, met betrekking tot de producten of diensten die hieronder zijn aangekocht. Lenovo wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van alle aanvullende of afwijkende voorwaarden af die niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Voorwaarden in een bestelling of mededeling van de klant zijn niet bindend voor Lenovo, tenzij ze ondertekend zijn door een bevoegde vertegenwoordiger van Lenovo.

De klant aanvaardt de voorwaarden van deze overeenkomst door bij het online bestellen op deze voorwaarden te klikken of, bij het bestellen op een andere manier, door de verpakking met het product te openen. Een product of dienst valt onder deze overeenkomst wanneer Lenovo de bestelling van de klant aanvaardt door het hardware product te verzenden of het softwareproduct aan de klant beschikbaar te stellen of de dienst te verlenen. De ontvangstbevestiging van de bestelling van de klant betekent niet dat Lenovo de bestelling van de klant aanvaard heeft.  

 

1. Definities
 

1.1 Product betekent alle hardware of software dat te koop wordt gesteld op de website van Lenovo en die Lenovo onder deze overeenkomst aan de klant levert. Hardware producten omvatten computers en accessoires. Softwareproducten omvatten computersoftwareprogramma's (vooraf geladen of afzonderlijk geleverd) en verwant licentiemateriaal zoals documentatie. 

1.2 Dienst omvat betaalde diensten zoals het uitvoeren van een taak; het verlenen van advies of bijstand; of toegang tot een bron zoals toegang tot een informatiedatabank die Lenovo ter beschikking van de klant stelt onder deze Algemene voorwaarden.

 

2. Bestelling

De klant kan een bestelling plaatsen voor de levering van Producten en/of Dienst op de website van Lenovo www.lenovo.nl. Elke bestelling vormt slechts een aanbod door de meerderjarige en handelingsbekwame klant om de geselecteerde Producten en/of Dienst aan te kopen onder deze Algemene voorwaarden. Lenovo behoudt zich het recht voor om het aanbod van de klant te weigeren. Lenovo kan ter referentie van de geplaatste bestelling een ontvangstbevestiging meedelen aan de klant. Dit houdt nog geen aanvaarding van de bestelling in. Indien Lenovo de bestelling accepteert, zal de klant hiertoe een Orderbevestiging worden toegestuurd.

 

Prijzen en betaling

2.1 De prijs voor de Producten en Diensten is de prijs van toepassing op de website op het moment dat uw bestelling wordt geaccepteerd. Behalve voor credit- of debetkaarttransacties, of indien niet vooruitbetaald voor verzending, is betaling verschuldigd bij ontvangst van de factuur. Bedragen die Lenovo niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur ontvangt, zijn achterstallig. De klant betaalt een vergoeding voor te late betaling van anderhalf (1,5%) procent per maand of het wettelijk toegestane maximumtarief, wat het laagste is, over het onbetwiste achterstallige saldo van het factuurbedrag. De klant betaalt alle van toepassing zijnde verkoopbelastingen, gebruiksbelastingen of soortgelijke belastingen, vergoedingen of heffingen, tenzij de klant Lenovo vrijstellingsdocumenten verschaft. De klant is verantwoordelijk voor eventuele belastingen op producten vanaf de datum waarop Lenovo ze aan de klant verzendt of op diensten vanaf de datum waarop de diensten door Lenovo worden geleverd. Er zijn geen andere kortingen, hoeveelheidstoeslagen of promoties van toepassing tenzij Lenovo hiermee schriftelijk akkoord gaat. Eventuele leveringskosten worden apart vermeld op de factuur en op het ogenblik dat de klant de bestelling plaatst op de webshop. Lenovo begint niet met de levering van de Producten en/of Diensten en de eigenlijke levering zolang de betaling niet is ontvangen of zolang de creditkaart verstrekker het gebruik van de creditkaart niet heeft goedgekeurd voor het betalen van de bestelling, indien het een creditkaarttransactie betreft. Lenovo behoudt zich het recht voor om verschillende Producten en/of Diensten binnen één bestelling op verschillende tijdstippen te leveren.

2.2 Als Lenovo een fout maakt in de prijsinformatie, mag Lenovo niettemin een bestelling voor een product of dienst tegen die prijs weigeren of annuleren, zelfs als Lenovo de ontvangst van de bestelling van de klant heeft bevestigd of de krediet- of debetkaart van de klant in rekening heeft gebracht. Als Lenovo de credit- of debetkaart van de klant in rekening heeft gebracht, zal Lenovo onmiddellijk een krediet ter hoogte van het in rekening gebrachte bedrag op de credit- of debetkaartrekening van de klant storten. Indien een bepaald Product Dienst of onderdeel niet meer leverbaar is kan Lenovo ofwel een ander Product of Dienst voorstellen, of het door de klant reeds betaalde bedrag terugbetalen. De aansprakelijkheid van Lenovo is hierbij beperkt tot het door de klant betaalde bedrag dat door Lenovo wordt teruggestort.

 

3. Elektronisch geleverde softwareproducten.

In het geval van elektronisch geleverde softwareproducten ontvangt de Klant een e-mail met een activeringssleutel en een downloadlink. De Klant is verantwoordelijk voor het downloaden van het softwareproduct en draagt het risico van verlies in verband hiermee, met inbegrip van storingen van een computer, harde schijf of internetverbinding. Internet- of andere verbindingskosten in verband met het downloaden, de toegang tot en het gebruik van het softwareproduct zijn voor rekening van de klant.

 

4. Retourneren

Als Lenovo een fout maakt bij het uitvoeren van de bestelling van de klant, mag de klant een product in de verzegelde, ongeopende verpakking naar Lenovo terugsturen of omruilen voor terugbetaling of krediet. Klanten mogen alleen het volledige product terugsturen voor terugbetaling of krediet. Voor retourzendingen die om een andere reden worden toegestaan, wordt 15% van de betaalde prijs in rekening gebracht. Op maat van de klant geproduceerde Producten kunnen niet worden geretourneerd. Alle retourzendingen moeten binnen 21 dagen na factuurdatum plaatsvinden. Gedeeltelijke terugbetalingen of tegoeden voor Producten, met inbegrip van de installatie van software Productopties; of hoeveelheden van Producten die niet afzonderlijk geprijsd zijn, zijn niet beschikbaar voor Klanten. Om een product terug te sturen moet de klant contact opnemen met Lenovo om een RMA (Return Merchandise Authorization) te verkrijgen. Elke toegestane terugzending moet het product en alle accessoires in hun verzegelde, ongeopende verpakking bevatten, samen met alle documentatie (inclusief eventuele factuur, RMA en origineel verzendlabel). Het moet binnen tien (10) dagen na afgifte van de RMA ontvangen worden bij het Lenovo Return Center. Terugzendingen op een andere basis kunnen door Lenovo geweigerd worden. De klant aanvaardt het risico van verlies en schade voor producten die zonder RMA worden teruggestuurd.  

Als de Klant een softwareproduct los van een hardware product heeft aangeschaft en een softwarelicentievergoeding heeft betaald, maar niet akkoord gaat met de voorwaarden van de softwarelicentie, kan de Klant het softwareproduct binnen 21 dagen na de factuurdatum retourneren en een terugbetaling of krediet ter hoogte van de vergoeding ontvangen. Softwareproducten op basis van media moeten worden geretourneerd in de ongeopende, verzegelde verpakking. Voor het terugsturen van een elektronisch geleverd softwareproduct moet de klant Lenovo een vernietigingsbrief bezorgen, op een door Lenovo verstrekt formulier, waarin bevestigd wordt dat het softwareproduct verwijderd en vernietigd is.

 

5. Garanties

5.1 De hardwareproducten van Lenovo worden gegarandeerd in overeenstemming met de beperkte garantie van Lenovo die bij elk hardwareproduct van Lenovo wordt geleverd of te vinden is op http://support.lenovo.com/us/en/warrantylookup/warrantypolicy_pc#solw.  

5.2 LENOVO GEEFT GEEN GARANTIES VOOR SOFTWARE, SERVICE, ONDERSTEUNING OF PRODUCTEN VAN DERDEN. DERGELIJKE SOFTWARE, SERVICE, ONDERSTEUNING EN PRODUCTEN WORDEN GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN", ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD OOK. EXTERNE LEVERANCIERS VAN SOFTWARE, DIENSTEN, PRODUCTEN EN ONDERSTEUNING KUNNEN GARANTIES BIEDEN AAN DE KLANT.  

 

6. Eigendom en verliesrisico  

Wanneer de klant een hardwareproduct bestelt, draagt Lenovo de eigendom aan de klant over bij aflevering van het hardwareproduct bij de door Lenovo aangewezen vervoerder voor verzending naar de klant. Lenovo draagt de eigendom van softwareproducten niet over.

Voor elk door Lenovo geleverd hardwareproduct draagt Lenovo het risico van verlies of beschadiging tot het moment dat het aan de door Lenovo aangewezen vervoerder wordt geleverd voor verzending naar de klant. Zonder kosten voor de klant wordt elk door Lenovo geleverd hardwareproduct gedekt door een verzekering die door Lenovo of een van zijn filialen voor de klant geregeld, beheerd en betaald wordt voor de periode tot het hardwareproduct aan de klant geleverd wordt.

 

7. Algemeen

7.1 Informatie over de klant. Lenovo en zijn filialen mogen contactinformatie en andere informatie over de klant, met inbegrip van naam, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen, opslaan, gebruiken en verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot garantieservice. Dergelijke gegevens worden verwerkt en gebruikt in verband met deze overeenkomst en de producten of diensten. Ze kunnen door Lenovo worden overgedragen naar elk land waar Lenovo zaken doet en kunnen worden verstrekt aan entiteiten die namens Lenovo handelen in verband met deze overeenkomst en de producten of diensten. Lenovo kan dergelijke gegevens ook vrijgeven wanneer de wet dit vereist.

7.2 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. BIJ ELKE ACTIE ONDER OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST IS LENOVO NIET AANSPRAKELIJK JEGENS DE KLANT VOOR DE VOLGENDE ZAKEN, ZELFS INDIEN AL DAN NIET OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID ERVAN EN ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS: 1) SCHADECLAIMS VAN DERDEN; 2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS; 3) SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE; OF 4) VERLIES VAN WINST, ZAKEN, INKOMSTEN, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN. MET UITZONDERING VAN LICHAMELIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR OPZET OF GROVE SCHULD (INCLUSIEF OVERLIJDEN) IS LENOVO NIET AANSPRAKELIJK VOOR MEER DAN HET BEDRAG VAN DE WERKELIJKE DIRECTE SCHADE DIE DE KLANT LIJDT, TOT AAN HET BEDRAG DAT DE KLANT VOOR HET PRODUCT OF DE DIENST HEEFT BETAALD. Lenovo is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van de Producten en/of Diensten voor de doeleinden van de klant of voor andere garanties die zouden voortvloeien uit de wet.

7.3 Overmacht. Lenovo is niet aansprakelijk tegenover de klant voor het niet of vertraagd nakomen van zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst, voor zover dit niet of vertraagd nakomen veroorzaakt wordt door omstandigheden die niet toerekenbaar zijn aan Lenovo zoals brand, overstroming, aardbevingen, andere natuurelementen; oorlogshandelingen; terrorisme, rellen, burgerlijke onlusten, opstanden of revoluties; epidemieën, storingen in communicatielijnen of stroomvoorziening; overheidswetten, gerechtelijke bevelen of verordeningen; of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Lenovo.

7.4 Productwijzigingen. Afbeeldingen van Producten op de Lenovo website of offerte zijn niet bindend voor Lenovo en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs zoals getoond op de website. Lenovo kan op elk moment producten wijzigen of stopzetten. In dat geval kan Lenovo de bestelling van de klant uitvoeren met een product dat de functionaliteit en prestaties heeft van het product dat door de klant besteld werd.

7.5 Export. Alle Producten en/of Diensten die in het kader van deze Overeenkomst worden aangekocht, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in Nederland en zijn onderworpen aan de exportvoorschriften van Nederland. Lenovo accepteert geen bestellingen voor levering aan een adres buiten Nederland.

Producten en Services die zijn aangekocht op de website van Lenovo (Lenovo.com), zijn onderworpen aan de Amerikaanse exportregelgeving (Export Administration Regulations). Ze zijn bedoeld voor eigen gebruik door de Klant binnen het grondgebied waarop ze zijn gekocht, en mogen niet worden doorverkocht, behoudens door een geautoriseerde Lenovo Reseller, of worden geëxporteerd dan wel opnieuw geëxporteerd naar andere grondgebieden. Lenovo behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of annuleren indien Lenovo vermoedt dat de Klant Producten of Services aankoopt met als doel deze door te verkopen of te exporteren. Door verder te gaan met deze bestelling bevestigt u dat u ermee akkoord gaat dat u geen Producten en Services zult doorverkopen, exporteren dan wel opnieuw exporteren in strijd met deze overeenkomst.

7.6 Toepasselijk recht. Op deze Overeenkomst en alle orders die in het kader hiervan worden verstrekt, is het Nederlands recht van toepassing, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. Geen van de partijen mag een rechtsvordering instellen die voortvloeit uit of verband houdt met deze Verkoopovereenkomst meer dan twee jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering is ontstaan.

 

 
Openen in nieuwe tab
© 2024 Lenovo. Alle rechten voorbehouden.
© {year} Lenovo. All rights reserved.
Compare  ()
x