Прескокни на главната содржина

Windows 10 Pro подразбира повеќе време за вашата компанија.

Може да поминете повеќе време во управување на вашата компанија, а помалку време за ИТ-проблеми кога имате Windows 10 Pro. Вградената безбедност, подобрените карактеристики за продуктивност и лесно применливите алатки за управување ѝ даваат суштинска основа на вашата компанија да се движи нанапред Дознајте повеќе >

  • Безбедност
  • Продуктивност
  • Управување
Екран за пријавување на Windows 10
Екран за пријавување на Windows 10

Моќни заштитни механизми на коишто може да им верувате

Windows 10 е најбезбедниот Windows досега. Тој доаѓа со вградени заштитни механизми за вашите податоци, вашата опрема и вашите луѓе, обезбедувајќи ги деловните информации и личните идентитети дури и на изгубени или украдени уреди. Секој уред стандардно ги има основните работи што треба да ги има секоја компанија, како што се заштитниот ѕид, безбедното подигање и заштитата од загуба на информации на ниво на датотека. Со помош на Windows 10 Pro ќе имате душевен мир.

Моќни заштитни механизми на коишто може да им верувате

Windows 10 е најбезбедниот Windows досега. Тој доаѓа со вградени заштитни механизми за вашите податоци, вашата опрема и вашите луѓе, обезбедувајќи ги деловните информации и личните идентитети дури и на изгубени или украдени уреди. Секој уред стандардно ги има основните работи што треба да ги има секоја компанија, како што се заштитниот ѕид, безбедното подигање и заштитата од загуба на информации на ниво на датотека. Со помош на Windows 10 Pro ќе имате душевен мир.

Екран за пријавување на Windows 10
Човек со уред
Човек со уред
Човек со уред

Работете уште попаметно

Windows 10 Pro е дизајниран за начинот на којшто работите сега и е подготвен за начинот на којшто ќе работите во иднина. Соработката започнува тука со тетратки што може да се споделуваат и употреба на бели табли достапна на секој уред. Без разлика дали работите самостојно или со тим, го имате чувството на влегување во зоната и припаѓање во неа. Дополнителните услуги и бесплатните доверливи преземања подразбираат дека може да додадете што сакате и кога сакате.

Работете уште попаметно

Windows 10 Pro е дизајниран за начинот на којшто работите сега и е подготвен за начинот на којшто ќе работите во иднина. Соработката започнува тука со тетратки што може да се споделуваат и употреба на бели табли достапна на секој уред. Без разлика дали работите самостојно или со тим, го имате чувството на влегување во зоната и припаѓање во неа. Дополнителните услуги и бесплатните доверливи преземања подразбираат дека може да додадете што сакате и кога сакате.

Човек со уред
Човек со уред
Менито Старт на Windows 10
Менито Старт на Windows 10

Едноставно и флексибилно управување

Windows 10 Pro го поедноставува управувањето со идентитетите, уредите и апликациите за да може да се фокусирате на вашата компанија. Во средина во којашто се случуваат брзи промени, успехот на една компанија се дефинира како способност за адаптирање без губење на чекорот. Лесно поврзувајте се со постојните деловни мрежи како и со модерното управување засновано на облакот. Со помош на најновиот начин на контролирање на вашата ИТ-инфраструктура, вашата компанија може да биде подготвена за сè.

Едноставно и флексибилно управување

Windows 10 Pro го поедноставува управувањето со идентитетите, уредите и апликациите за да може да се фокусирате на вашата компанија. Во средина во којашто се случуваат брзи промени, успехот на една компанија се дефинира како способност за адаптирање без губење на чекорот. Лесно поврзувајте се со постојните деловни мрежи како и со модерното управување засновано на облакот. Со помош на најновиот начин на контролирање на вашата ИТ-инфраструктура, вашата компанија може да биде подготвена за сè.

Менито Старт на Windows 10
Човек со уред