Структура и улоги

 

Водечката улога на Lenovo како технолошка компанија се базира на довербата што постојано се обидува да ја постигне кај потрошувачи и лицата во пошироката заедница за безбедност. Мисијата на Канцеларијата за безбедност на производи (PSO) на Lenovo е строго фокусирана на безбедноста на производите на Lenovo и минимизирање на ризиците од изложувања и слабости.

За да ја изврши својата мисија успешно, Lenovo PSO зближува луѓе со различни вештини, вклучувајќи кодирање и безбедност на софтвер; компјутерски, мобилен и мрежен хардвер; логистика на синџирот за достава; тестирање слабости, управување со операциите, интеракција со добавувачите и надворешни комуникации (вклучувајќи управување со кризи или проблеми).

Клучни улоги на безбедноста Испорачливи производи
Клучни улоги на безбедноста и испорачливи производи
Стремеж за безбедносни функции и модели на понудата за производи
 • Поддршка за архитектура на производот
 • Сертификати
 • Квалитет, стандарди, алатки
 • Поддршка за продажба и маркетинг
Тим за реакција при безбедносни инциденти на производи (PSIRT)
 • Стремеж за решавање на сите безбедносни инциденти
 • Внатрешна комуникација и комуникација со потрошувачите
 • Одржување политики и процедури
 • Управување во бизнис групи/единици
Безбедност на синџирот за добавување
 • База на безбедни добавувачи за интелигентни компоненти (Список со доверливи добавувачи)
 • Процес создаден со BIOS и фирмвер
 • Безбедно производство, пакување, испорака, достава
 • Управување во бизнис групи/единици
Раководење и усогласеност
 • Раководење/политики/процедури
 • Обука и комуникации
 • Ревизија (внатрешна и годишна од страна на трети лица)
 • Проверка и усогласеност на кодот
СПОДЕЛИ