1. Овој алуминиумски all-in-one компјутер е првиот во X1 класата. Исклучителната надворешност е направена за покажување, но тоа исто така значи сериозен бизнис со опции како стабилна безбедност, лесна управливост, широк HD екран, како и апликации за поголема продуктивност во бизнис работењето.