КОМПАКТНИ ДЕСКТОП КОМПЈУТЕРИ ОД ДЕЛОВНА КЛАСА

Достапни модели со мал формат, овие трајни и сигурни декстоп компјутери, создадени имајќи ги предвид малите бизниси, се опремени со карактеристики кои ја зголемуваат продуктивноста и ја подобруваат безбедноста на податоците.